Lekkerkerk in oude ansichten deel 2

Lekkerkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Verhoog
Gemeente
:   Nederlek
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3854-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lekkerkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het doorbladeren van mijn foto- en kaartenalbums kwam ik nog erg veel materiaal tegen dat veel beter tot zijn recht zou komen als anderen daar ook van zouden kunnen genie ten.

Graag voldoe ik dan ook aan het verzoek van de redactie van de Europese Bibliotheek om een tweede deel "Lekkerkerk in oude ansichten" samen te stellen. Eigenlijk lOU dit boekje "Lekkerkerk in oude foro's en ansichten" moe ten heten, want er staan niet aileen ansichten in. Het boekje, zoals dat nu voor u ligt, leek me een aardige aanvulling op het eerste deel en tevens op andere publikaties over Lekkerkerk, zonder deze te kort te doen.

Voordat we een "wandeling" gaan maken door ons dorp, wil ik eerst even iets vertellen over de ansichtkaart in het algemeen. Het versturen van ansichtkaarten kwam pas goed op gang na de eeuwwisseling. Het waren veelal de eigenaars van plaatselijke winkeltjes die een fotograaf opdracht gaven tot het vastleggen van een serie dorpsgezichten, die ze daarna - als ansichtkaart - te koop aanboden. Tevens waren er, in tal van plaatsen, uitgeverijen die wel brood zagen in de uitgave van kaarten uit verschillende plaatsen. Voorbeelden van dit soort uitgeverijen in onze orngeving zijn Van Nooten en De Gruijter in Schoonhoven, terwijl uitgaven van Bromografia-Amsterdam, uit heel Nederland bekend zijn. Dank zij deze uitgeverijen en vooral ook dank zij de uitgaven van plaatselijke winkeliers, is een reeks van kaarten bewaard gebleven, die ons laat zien hoe ons dorp er vroeger uit heeft gezien. Vandaar dat ik, voor zover bekend, steeds de namen

noem van de uitgevers en daarbij soms nog een zekere uitleg geef - als een soort "eerbetoon" van een kaartenverzamelaar. Zonder hen zou dit boekje er nooit gekomen zijn.

Om diezelfde reden noem ik ook steeds de fotografen van de feestkaarten die ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest en de diverse Oranjefeesten werden uitgegeven. Ook deze kaarten werden ter wille van het publiek gemaakt en passen in het geheel, waar het erom gaat een stukje verleden te doen herleven. Ten slotte heb ik nog een aantal foto's van particulieren uit mijn verzameling in dit boekje opgenomen. De foto's van oude Lekkerkerkers en van oude Lekkerkerkse straatbeelden vormen een welkome afwisseling tussen de ansichtkaarten. Vaak gaat het om zeer waardevoile afbeeldingen, omdat er meestal maar een afdruk van bestaat.

Naast de fotografen en uitgevers, zoals boven vermeld, dank ik tevens alle oude Lekkerkerkers voor hun hulp bij de samenstelling van dit boekje, in de vorm van de gegevens die zij mij verstrekten. Zonder hun informatie had ik nooit de toelichting kunnen schrijven, want het meeste - zoals de namen van person en, en jaartallen - moest ik toch van de overlevering door de ouderen hebben!

Genoeg vooraf gezegd.

Gaat u mee naar "vroeger"?

maart 1980 A. Verhoog Wzn.

1. De eerste foto is vanaf de Lek genom en. Ook van dichtbij is dit een prachtig gezicht, met op de voorgrond de waag, daarachter "De Groote Boer" en de hervormde kerk. Links ziet u een van de twee machtige bomen die aan de hoofdsteiger stonden. Dit waren de laatste twee van de ve1e die er gestaan hebben. Ook zij zijn verdwenen: in 1942. Het waaggebouw werd afgebroken na de watersnoodramp van 1953.

Uitg S. & W. S. va, ~cQ:en. Schccn'o,e,. ic. A'1.

. LEKKERKEHK. O. in vogelvluchf.

2. We gaan nu de toren beklimmen en Lekkerkerk vanuit de hoogte bekijken. Als we eerst de oostkant nemen, dan valt ons op dat hier eigenlijk niet zoveeI is veranderd. WeI missen we het postkantoor aan de Schoolweg. Dat werd pas in 1909 gebouwd. En de enorme kastanjeboom aan de Achterstraat is inrniddels - helaas - verdwenen. (Opname tussen 1900 en 1905; uitgave Van Nooten, Schoonhoven; evenals de nummers 3 en 4.)

Uito. S

Lek.kerkerk.

3. We lopen nu naar het westen en dat geeft een heel andere aanblik. Allereerst zijn daar, als blikvangers, de twee molens (zie ook de nummers 7, 8 en 9). Op de voorgrond, nog braakliggend, de neervloed. Tegenwoordig staan op dit punt twee huizen, onder andere een dokterspraktijk (oorspronkelijk van dokter Hoogenboezem, nu van de dokters Jansen).

U'lg S. & W. N. "an NCOl", S~f.oonhcvec. No. 412.

LEKKERKERK. X. in vogelvlucht,

4. Als we naar het noorden lopen, zien we allereerst een gedeelte van de Lange Stoep. Het hoekhuis vooraan was vroeger de smederij van Teun van der Graaf. (Tegenwoordig is het bekend als hobbyhuis.) De huisjes helemaallinks werden later voor een deel afgebroken en tot bedrijfsruimte verbouwd. Ook zijn te zien het bekende cafe "Het Bonte Paard" en daarachter de boerderij van Goris Boon. Rechts op de kaart (op de foto veer het gemeentehuis) de timmerwerkplaats van de gebroeders Slijk en de wagenmakerij van Stoppelenburg. Het hoekhuis daar weer voor is later afgebroken; op die plaats werd het huis van de familie Hoogstraten gebouwd. U kunt ook de achterkant van het gemeentehuis zien. Aan de voorkant had men daarvandaan een prachtig uitzicht over de polder.

5. Dit is een willekeurig deel van de Lekkerkerkse jeugd uit de beginjaren van deze eeuw. Deze kinderen hebben Lekkerkerk gekend zoals het was, met de bomen langs de Voorstraat, de molens, de ruimte in de polder en de vele rietsehorsen langs de Lek. Diegenen onder hen die nog leven en dus de leeftijd der sterken hebben bereikt, zullen met verwondering kijken naar de afbeeldingen van Lekkerkerk zoals het vroeger was en ze zullen zich ongetwijfeld afvragen: Waar is het allemaal gebleven? U ziet, van links naar reehts, op de aehterste rij: meester Nauta, Ger Littel, Marie Reehorst, Jan Klerk, Jan Verburg, Teun Mudde, Heimert Berger, Geertje Rietveld, meester v.d. Berg en juffrouw Popti. Tweede rij: Willem Verhoog, Lena Mudde, Gerritje Hoogerwaard, Mijntje Reehorst, Jan en Arie Ouwerkerk, Wim Klerk, Wout Maaswinkel, Adriana Zwartenbol en Adriaan Berger. Derde rij: een onbekende, Marrigje den Ouden, Kees Mudde, Cor en Kees Berger, Jan Arie en Dirk den Ouden, Aart Berger en Keet en (boven haar) Mijntje Zwartenbol. Voorste rij: Teuntje Mudde, Betje Klerk, Huibertje Mudde, Lies den Ouden en Alie, Anton en Ries Ouwerkerk. (Foto uit 1912.)

.:

6. Op het eerste gezicht lijkt dit een foto waarbij je je op de Friese meren waant bij het "skutsje sile". Dit prachtige schouwspel is echter gefotografeerd bij de Lekkerkerkse Muur. De fotograaf is vrijwel zeker de heer L.J. Smit geweest, van wie meer toto's van zeilwedstrijden op de Lek bekend zijn. (Foto uit 1892! )

Riuimichl

7. We gaan nu de molens, die we al vanaf de kerktoren konden bewonderen, (zie foto 3) van dichterbij bekijken, U ziet hier de houtmolen, later de korenmolen van Jan Starn, met een aantal schepen dat voor de kalkfabriek van Luijten lag om gelost te worden. A1s u een loep neemt, kunt u - achter de kalkloods - de aanlegsteiger zien van de Lekboot. Later werd deze verplaatst naar de Groote Boer. (Opname tussen 1905 en 1910; uitgave De Tulp, Haarlern.)

lek}~~ke'rk:- Langs de Lek

.

8. Dit is dezelfde molen nog een keer, maar dan van de andere kant gezien. Ret is een prachtige opname van de bovenkruier; de omloop is nog net te zien. Een aak, geladen met hooi dat in de buitenpolders werd geoogst, wacht op een koper. Rechts ziet u een deel van de prachtige tuin van de familie Kersbergen. De molen op deze foto verdween in 1914. (Opname 1910; uitgave Gerrit van der Wouden.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek