Lemmer in oude ansichten deel 1

Lemmer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Klijnsma
Gemeente
:   Lemsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3857-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lemmer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de vroege middeleeuwen wordt Lemmer reeds genoemd, doch dan als Liamerich. De betekenis van deze dorpsnaam is twijfelachtig, doch het lijkt het meest op een waternaam, omdat het Friese "ich" in het Nederlands oever betekent. Liamer zou dus aan de oever hebben gelegen. Lemmer is ontstaan aan de samenvloeiing van Rien en Zijlroede. Aan deze samenvloeiing hebben eens mensen zich tot wonen gezet en Lemmer werd in de zeventiende en achttiende eeuw reeds een belangrijke havenplaats. De bewoners vonden in die tijd hun bestaan in hoofdzaak in bedrijven die verwant waren aan de scheepvaart, doch daarnaast is de handel op Holland en vooral op Amsterdam van grote invloed geweest. In de handelsvaart van noord naar zuid en omgekeerd was Lemmer eens een van de meest bezochte havens aan de Zuiderzee. Reeds in 1712 werd een vaste beurtdienst op Amsterdam ingesteld. Uit de archieven blijkt, dat

de toenmalige grietman, Regnerus van Andringa, de man was die veel tot de bloei van zijn gemeente en dit beurtveer heeft bijgedragen. Dit veer werd in hoofdzaak ingezet voor vrachtvervoer, doch werd tevens de weg voor het reizend publiek van en naar Holland. De weg over zee was belangrijk korter dan over de Veluwe. Uit dit beurtveer dat aansluiting gaf naar vele plaatsen in Friesland en zelfs naar Groningen is bij de opkomst van de stoomvaart de Groningen Lemmer Stoomboot Maatschappij ontstaan. Deze maatschappij heeft meer dan een eeuw een dagelijkse dienst onderhouden van Amsterdam naar Groningen met Lemmer als centrum voor overladen van vracht enzovoort. Deze stoombootdienst heeft met de opkomst van het mechanisch verkeer langs de weg en de totstandkoming van de Afsluitdijk haar bedrijf meeten opheffen, evenzo de HollandFrieslandlijn, opgericht omstreeks 1900, welke naast

vracht ook passagiers vervoerde en aansluiting gaf op de dienstregeling van de Nederlandse Tramwegmaatschappij.

De Oostzeevaart is in de achttiende eeuw eveneens van groot belang geweest voor Lemmer. Deze vrachtvaarders voeren voor het merendeel naar de Oostzeehavens tot zelfs in Rusland om hout, doch de Engelse oorlogen en de Franse reboelje heeft toen . deze tak van bedrijf volkomen lam gelegd. Ook de Zuiderzeevisserij mag genoemd worden. Ze kreeg echter na 1860 pas enige betekenis toen steeds meer ingezetenen hun bestaan op de Zuiderzee zochten. De Zuiderzeevisserij alleen was niet belangrijk, ook de aanverwante bedrijven mogen genoemd worden. Zo kwamen naast scheepsbouw met alles wat daarmee verband houdt ook de visrokerijen tot stand. Hier werden de vangsten verwerkt en naar alle richtingen

tot ver over de provinciale grenzen verzonden. De Lemster scheld- of bijnaam "Lemster bokking" heeft hierdoor grote bekendheid gekregen en heden nog spreekt men van Lemster bokking, al is deze vis met het gereedkomen van de Afsluitdijk niet meer een mar ktartikel.

Omstreeks 1920 tel de de Lemster vissersvloot honderdtwintig schepen, die het Lemster teken "L.B." voerden en hun thuishaven in Lemmer hadden .

Na de afsluiting van de Zuiderzee heeft Lemmer zich moeten omschakelen. De droogmaking van de N oordoostpolder is gekomen en hier heeft de middenstand een nieuw afzetgebied gevonden. Voorts hebben meerdere industrieen Lemmer als plaats van vestiging gekozen en daarnaast heeft de recreatie een belangrijk aandeel in de naoorlogse ontwikkeling gehad.

1. Het hart van Lemmer omstreeks 1920 met het vooraanzicht van het gemeentehuis en op de achtergrond de toren van de hervormde kerk. Het gemeentehuis dateert van de laatste helft van de achttiende eeuw.

e

GROETEN UIT LEMMER.

2. Een gezicht op het Dok en de Kortestreek, eveneens uit de jaren omstreeks 1920. De muziektent, waar de plaatselijke muziekvereniging Excelsior op zomeravonden haar concerten gaf, is omstreeks 1930 afgebroken om, met de bomen, plaats te maken voor het verkeer.

3. Een gedeelte van het Dok met een deel van de Kortestreek, een gewilde pleisterplaats voor doorvarende schepen of vaartuigen die hun thuishaven in Lemmer hadden. Op de voorgrond is een turfschip aan het lossen en voorts ziet u de boten die een vaste beurtdienst onderhielden op Sneek en Bolsward. De kerk van de hervormde gemeente staat op de achtergrond.

.9205 Ult2. ·W. A. p. Koonman.

4. Een toto van de Langestreek met de brug die de verbinding vormde met de tegenover liggende Kortestreek. Deze brug werd in 1912 afgebroken, waarna verderop een nieuwe brug is gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek