Lemmer in oude ansichten deel 2

Lemmer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Wagenmakers
Gemeente
:   Lemsterland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3858-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lemmer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wanneer we een blik terug werpen op de laatste honderd jaar, het tijdvak waarin deze ansichtkaarten zijn verschenen, dan zien we dat Lemmer een enorme verandering heeft ondergaan. Deze verandering betreft met aIleen het aanzien van het dorp; ook op economisch gebied gebeurde er het een en ander.

Toen na 1880 de vraag naar turf afnam en het werk in de veenderijen een aflopende zaak werd, zocht men naar andere mogelijkheden. Men yond die in de Zuiderzeevisserij. Deze visserij, uit de nood geboren, gaf ook aan andere bedrijven werk, zoals scheepswerven, zeilmakerijen en rokerijen. Na 1930 trad er weer een grote verandering op: de Zuiderzee werd afgesloten. Toen was het afgelopen met de ansjovisvangsten, die soms zo groot waren dat er niet voor allen plaats was langs de haven om de netten uit te halen. Men moest uitwijken naar de beide Streken.

De slechte jaren na 1930 vie len sam en met een algemene malaise. In het jaaroverzicht van 1935 schreef de Lemsterkrant: "Ook voor onze p1aats en onze gemeente is de strijd om het bestaan moeilijker geworden." Het werk aan de Noordoostpolder veroor-

zaakte een tijdelijke opleving, die evenwel het tenietgaan van de visserij niet geheel kon opvangen.

Na 1955 kreeg Lemmer meer industrie, dank ~ij zijn gunstige ligging. De watersport ontdekte Lemmer: er kwamen jachthavens. Ook het vergrote strand trekt op mooie zomerdagen duizenden. De Lemsters moesten zich bij dit alles aanpassen. De verandering van visser of polderjongen tot industriearbeider was geen geringe opgave! In de periode na 1955 veranderde het dorpsbee1d totaal: de huizen aan de Parkstraten, de Tuinstraat, de Pietersbuurt en de Singel werden afgebroken en de Vissersburen werd gedempt. Door de industrieterreinen buitengaats werd het IJ sselmeer teruggedrongen.

Vee1 panden van oudheidkundige waarde heeft Lemmer niet. Wat met het afbreken verloren is gegaan, is de sfeer van het vissersdorp. Wanneer u dit boekje ter hand neemt, zult u miss chien zeggen: "Wat jammer dat het alles zo sterk is veranderd." Denk dan aan het gezegde dat al jaren op een van de sluishokjes prijkt: "Het getij gaat zijnen keer en wacht naar Prins noch Heer."

Gesicht op de .Lemmerhaven.

1. Ret Sneker bootje he eft hier enkele zeilschepen op s1eeptouw die gaan deelnernen aan de zeilwedstrijd van de Zevenwo1den, die werd gehouden op de Zuiderzee.

Lemmer Haven

2. Ben foto uit 1918. Als de vuurtoren aan de horizon opdoemde, riep menig schipper:

"Vrouw, De Lemmer is in zicht! " Ben geruststellende mededeling. Nadat de toren al jaren buiten gebruik was, werd hij in 1968 gesloopt.

Sluis met Haven, Lemmer

3. In 1927 zagen de sluis en de haven er zo uit. Toen Lemmer nog eb en vloed kende, werden de hoge sluisdeuren gebruikt bij hoge waterstand. Aan de paal reehts van de sluishokjes werd een bal gehesen wanneer men storm verwaehtte.

Lemmer Zeesluis

4. Een rustig beeld uit 1917. Het terre in links van de sluis is, op de sluiswachterswoningen na, nog onbebouwd. Later werden op dit terrein houten noodwoningen neergezet, die inmiddels weer zijn gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek