Leusden in oude ansichten deel 1

Leusden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Schouten
Gemeente
:   Leusden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2081-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leusden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wandelwegen om het Hcte l: "Oud - Le"sden" bij Amersfoort

10. Landelijke rust toonde de oplopende Kalkweg van dit kiekje onder "Oud Leusden" omstreeks 1898. Na de oorlog van 1914/18 werd er door de Belgische vluchtelingen - als dank voor de gastvrijheid hier in deze omgeving genoten - ecn monument geplaatst, De reeds eerder verharde Kalkweg kreeg toen de naam "Laan 1914" en na grenswijziging kwam deze prachtige rijweg te liggen onder de gerneente Amcrsfoort. Rechts zicn we het oude torentje van Leusden alsrnede een tabaksveld.

11. Tot 1912 gingen de kinder en uit de gehele gemeente Stoutenburg te voet over soms slechte wegen naar de openbare school in de buurtschap "Musschendorp". Op de schoolfoto uit 1899 staan: bovenste rij: bovenrneester Nijssen, Bartje van de Bedum, Door van Soesbergen, Aaltje van Veluw, Mie Boersen, Jans Kolter, Heintje van Burgsteden en onderrneester Weenen die bijna twee meter lang was. Tweede rij van boven: Wilrnpje Vis, Hanna en Neel Bieshaar, Rikje Koller, Tonia van de Gee! en Rut Verhoef. Middenrij: Willem Deetrnan, meisje Van Zoeren, Bartus en Thomas v.d. Hoef, Hendrik van Burgsteden en Evert van Daatselaar. Voorlaatste rij van onderaf: Jan Donkelaar, Dirk van Veen, Kees van Laar, Willem van Burgsteden, jongens van Wouters, Jan Lagerwey en Hein Hartman. Onderste rij:

Jan van Valkengoed, Rijer Koller, Kees en Ep van Zoeren, Klaas van Laar die met zijn vrouw Heintje van Burgsteden (op foto rechtsboven) nog woont op de boerderij van huize "Sint Jozef", Wessel Huppelschoten en Hendrik van Zandbrink.

12. De heer Amsing werd geboren in 1818. Op dertigjarige leeftijd werd hij koster van de hervormde kerk te Leusden, onder dominee H.J. Bruins. Behalve koster was hij tevens voorlezer in de kerk en vervulde hij ook het burgerlijk nevenberoep van postmeester. Gedurende tweeenvijftig jaar en onder negen predikanten heeft hij nauwgezet zijn ambt vervuld. Toen dominee C.H. van Rhijn op 7 november 1900 in de hervormde kerk te Leusden zijn vijfentwintigjarige evangeliebediening herdacht, was het de tweeentachtigjarige koster die met nog krachtige stem als voorlezer optrad bij de herdenkingsdienst.

13. Zeker zo'n honderd jaar is de familie Kamerbeek in dienst op het landgoed "De Boom". Op een lentedag in 1900 kiekte mejuffrouw A.A. de Beaufort de jager Evert Kamerbeek op het landgoed, met zijn bijna zevenjarig zoontje Evert. De kleine Evert schonk toen al pittige koffie aan de drijvers.

14. De armoede was omstreeks 1900 bijzonder groot. Er waren veel bedelaars die de boeren langs gingen om een halve, soms hele cent of een kop melk te "schooien". Veel kinderen leden honger en liepen rand in dunne versleten kleding. Omstreeks 1900 werd deze foto genomen van de straatarme Evert en Marretje Jansen die met mandjes maken en kippen plukken probeerden een vierduitstuk (twee en een halve cent) te verdienen. Gelukkig kregen ze vaak een kom pap op huize "De Boom". Eeltige handen, verweerde gezichten, ongewassen, opge1apte kleding, zelfs een gat in een van de klompen, het was een beeld van een armoedige tijd. Evert en Marretje zouden gewoond hebben bij het tegenwoordige "Zwanenwater" naast het "Heiligenbergzicht" hetwelk op 1 mei 1850 staat aangegeven als "Vrijhoef op den Leusderberg". Eigenaresse was toen douairiere baron van Hardenbroek van Lockhorst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek