Leuven in oude prentkaarten deel 2

Leuven in oude prentkaarten deel 2

Auteur
:   H. Uytterhoeven
Gemeente
:  
Provincie
:   Brabant
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-1769-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leuven in oude prentkaarten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Louvain. - Vieux Marché.

37. Dit is een hoekje van de Oude Markt met haar handelshuizen vóór 1914. Langs de kant van het college verkochten de hoveniers drie- à viermaal per week op de vroegmarkt hun produkten aan de winkeliers, restaurateurs, grossiers en voortverkopers. Deze laatsten bleven tot 's middags ter plaatse en verhandelden de pas gekochte groenten en fruitsoorten in kleine hoeveelheden aan de gewone burgers en huisvrouwen. Tegen de Kortestraat aan stonden de kraampjes van de zuivelmarkt. Hier werden boter, melk, eieren en kaas verhandeld. Let even op de klederdrachten van groot en klein, op de diverse oude transportmiddelen: kruiwagen, hand- en hondekar ... en op het uitkijktorentje van de wachter op de Sint-Pieterskerk.

LOUV"U:'. - La Grand'Place.

Office Tout-Louvam Série T., n'!.

38. De Grote Markt toonde vóór 1914 deze mooie gevelrij, waarvan na de brand niets meer restte. Vanaf links ziet men de "Engelborch" (niet heropgebouwd), "het Moorinneken", "de Moriaan" (vijftiende eeuw), "de Gulden Ring" en "het Woud". De noordwestzijde, door brand verwoest, werd in 1786 heropgebouwd: "de Kroon", "de Roos", "de Engel", "de Horen" en "het Hemelrijk". Tussen "de Kroon" en "de Roos" ziet men een smal steegje, de "Radijsenganck" (1,15 meter breed), die via de Kroegstraat (oftewel "Schijtstraete") verbinding gaf met de Oude Markt. Het verdween bij de wederopbouw rond 1920.

I Cl{

Louvain. - Grand'Place.

39. Tussen de Mechelsestraat en de zuidingang van de Sint-Pieterskerk trof men in 1908 deze rij gevels aan. Het hoekhuis (uiterst links, slechts gedeeltelijk in beeld), omstreeks 1900 "In de Arend", werd kort daarop de bakermat van de tabaksfabrieken Vander EIst. Aan het opschrift "Amerikaans Huis Maison Américaine" , dankt deze rij waarschijnlijk haar behoud in 1914. Naast de k1assisistische gevel "Den Tour à la Mode" staat een zeventiende-eeuwse bak- en zandsteengevel, nu de "Oude Sint-Pictcr" genoemd, hoewel oorspronkelijk het hoekhuis deze naam droeg. Daarnaast pronkt de "Schoone Lieve Vrouwe", nu het "Klein Tafel Rond", met een stijlvolle zijgevel.

Eouvain. - Jable Rar:èJe. - qrand'J>lace.

I. 'l:ln·oi('i, Edil. Brll'X.

40. Verder toont deze zijde van de Grote Markt ons omstreeks 1908: links de zeventiende-eeuwse kapelaanshuisjes, die na de verkoop onder het Franse Bewind herbergen werden. Deze mooie, lage geveltjes werden gesloopt in 1910, terwijl het grote huis in 1914 in de brand bleef. Voorts een doorkijkje op het begin van de Statiestraat, nu het Fochplein geworden, dan het "Tafelrond", tussen 1829 en 1832 herbouwd volgens de plannen van de Brusselse architect Van der Straeten. Het diende tot 1840 als centraal wachthuis voor het garnizoen, daarna, tot aan de brand van 1914, als vergader- en spektakelzaal voor de Muziekacademie. Tot slot het stadhuis en dan de hiervoor besproken "Engelboreh".

41. Op de pui van het stadhuis waakt agent Van Brusselen. Mag hier even aandacht worden gevraagd voor de gevelversiering? De honderd zesenzeventig sokkels vertonen taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament, een ware armenbijbel. Na een bezoek in 1852 schreef Victor Hugo aan het stadsbestuur: "Uw stadhuis is als een prachtig boek, doch met blanco vellen. Vul het op met de geschiedenis van Uw roemrijk verleden." Het resultaat bleef niet uit. Diverse beeldhouwers leverden meer dan driehonderd beelden. Graven van Leuven, hertogen van Brabant, vorsten en pausen, kunstenaars en geleerden vertellen ons thans over de stad en de universiteit.

@ Louvain

Note de vute, dclJil.

r

,"

8. Louvain (Hötel de Ville). -- La Salie des Pas-Perdus.

42. De grote benedenzaal imponeert door haar strenge eenvoud. De eikehouten zoldering wordt gedragen door zeven balken, die rusten op schraagstenen met bijbelse afbeeldingen, in 1449 door Willem Ards gemaakt. Bronzen kroonluchters zorgden voor de verlichting. Enkele prachtige beelden vergen de aandacht: "Callisto" door G. van der Linden (1830-1911), het "Grauwvuur" door Constantijn Meunier (Brussel 1831-1905), "Prometheus aan de rots gekluisterd" door Jef Lambeaux (Antwerpen 1852-Brussel 1908) en "architect Van Bodeghem", model van het standbeeld op de Kleine Zavel te Brussel door J.H. Cuypers (Leuven 1844-1897).

43. De linkervleugel omvat drie mooie receptiezalen, waarvan hier de tweede Lodewijk XV-salon in beeld. Boven de schoorsteen prijkt een doek van Duplessy (overleden 1740), "De verheerlijking van hertog Jan IV, stichter van de Universiteit". Daarnaast ziet men "Mozes verandert zijn staf in een slang voor de voeten van de Pharao" door E. de Péry, Verder hangen er nog: "De viering van de doortocht door de Rode Zee" van B. Beschey en "De kleine Mozes voorgesteld aan de dochter van de Pharao", een meesterwerk van P.J. Verhaghen (Aarschot 1728-Leuven 1811), de schilder van de Leuvense kerken en van de Brabantse abdijen.

Salle golhlque.

44. De indrukwekkende gotische zaal op de eerste verdieping toonde tot 1955 dit uitzicht. De bronzen kroonluchters aan de eikehouten zoldering werden nu in de Raadskelders gebruikt. Grote historiestukken door M. Hennebicq uit Doornik (1888) sieren de muren. We zien: "Coutereel verscheurt de voorrechten van de patriciërs in 1360", "Overbrenging van het lijk van de Leuvense burgemeester Van der Leyden, in Brussel vermoord in 1379" en "Anna van Roesmale houdt bijbellezing voor de Leuvense Hervormden in 1542". Tussen de ramen langsheen de Markt prijken afbeeldingen van Leuvense kunstenaars en professoren. In deze zaal vergadert de Leuvense gemeenteraad.

45. Het begin van de Naamsestraat was in 1907 nogal smal. Het stadhuis, de dekenij en de hoek van de Muntstraat bleven gespaard in 1914, terwijl de overige huizen op deze prent in de brand bleven. "In de Munt-A la rnonnaie", het vroegere huis "Namen", werd in 1938 gesloopt om de stadsadministratie in een nieuwbouw onder te brengen. Men ziet hier de rijk versierde zijgevel van het stadhuis, in scherp contrast met de sobere zandstenen barokgevel van de vroegere dekenij van de lakenwevers, die in 1680 werd opgetrokken naar de plannen van V. Anthoni, nadat de eigenlijke hallen volledig aan de universiteit waren verkocht.

46. De brand van de hallen en van de bibliotheek, waarbij driehonderdduizend waardevolle boeken, duizend wiegedrukken en honderden manuscripten, alsmede een groot deel van het archief van de Alma Mater en de prachtige interieurs een prooi der vlammen werden, lokte heftige reacties uit, zowel vanwege rector monseigneur Ladeuze in diens rede bij de plechtige heropening van de universiteit op 21 januari 1919 als vanwege de studenten. Deze laatsten hadden ter gelegenheid van een betoging een groot plakkaat op het puin aangebracht: "Hier kwam de Germaanse cultuur aan haar einde! ! ! " (I, 91 tot 95).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek