Leuven in oude prentkaarten deel 2

Leuven in oude prentkaarten deel 2

Auteur
:   H. Uytterhoeven
Gemeente
:  
Provincie
:   Brabant
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-1769-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leuven in oude prentkaarten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

~ Louvain

Coin de la Dvle. Rue Notre·Dame.

77 .... vanwaarop dit typische kiekje werd genomen. Het toont de Dijle net voor zij naar de Brusselsestraat zwenkt. De rivier is hier maximaal ingebouwd. Sommige mensen trachtten met erkers boven het water nog wat meer woonruimte te winnen en zo krijgt men dit ietwat slordige en tevens eigenaardige gezicht.

N .-Dame aux dominicains à CóuQain Xlllèrne s.(1250).

78. De Dominicanen, in 1233 vanuit Trier door paus Gregorius IX naar Brabant gestuurd als inquisiteurs, begonnen spoedig met de bouw van een kerk in een nieuwe "Franse" stijl. De rijzige muren, de hoge spitsboogramen, de steunberen en de ranke luchtbogen waren een innovatie voor Leuven, waar men toen nog volop in romaanse stijl bouwde. De gotiek zal alhier een reeks merkwaardige monumenten met streekeigen kenmerken voortbrengen: onze diverse kerken, de lakenhalle, het stadhuis ...

79. Dit interieur herinnert aan de stoffering van een kerk tot voor enkele tientallen jaren. Omstreeks 1638·1639 en nogmaals van 1733 tot 1764 werd de gotische kerk bijgewerkt in barok en rococo. Stucwerk met medaillons ging de bovenmuren van de middenbeuk sieren en het meubilair werd grotendeels vernieuwd: lambrizering met biechtstoelen, preekstoel, altaren, orgel... De kaart toont hoe voor het laatste concilie de kruisen en soms beelden tijdens de passietijd met purperen doeken werden afgedekt. Sinds kerstmis 1973 dient deze kerk voor de Franstalige universitaire parochie.

80. Ondertussen vloeit de westelijke Dijlearm tussen de tuinen van het oude hospitaal en de nieuwe huidige Sint-Rafaëlsklinieken, Hier ziet men het instituut en de laboratoria voor de behandeling van de kankerachtige ziekten, rond 1927 in volle uitbouw. Op de voorgrond achter de tuinmuur met leibomen stroomt de rivier die, sedert omstreeks 1965, vanaf de Minderbroedersstraat tot aan de Brusselsestraat werd overdekt om het verkeer binnen het complex te vergemakkelijken.

81. Binnen dit ziekenhuiscomplex uit de negentiende en twintigste eeuw bleven een paar verdedigingstorens en fragmenten bewaard van de eerste ringmuur (1160). Merk op aan de toren links hoe onze middeleeuwse voorouders door afwisselend gebruik van witte zandsteen en bruine ijzersteen (het zogenaamd speklageneffect) aan een stug bolwerk reeds een oogstrelend facet wisten te geven. Dit is de achterzijde van de hospitaalgebouwen uit 1840, die in 1962 werden afgebroken om plaats te maken voor het torengebouw van de Sint-Pietersklinieken.

82. Deze foto van een schilderijtje van Adolf Van Elstraete (Aalst l862-Tienen 1939) toont hoe vóór 1885 de Dijle (links) en de Aa (rechts) terug samenvloeien op de Lei. Achter de bomen links stond het oude slachthuis (1781-1908). Centraal een negentiende-eeuws industrieel complex (misschien een mouterij, waar de mout-grondstof voor de bierbereiding wordt geprepareerd ), daarnaast de dakruiter van de Gasthuiskapel, tussen Aa en Lei de Aamalen en uiterst rechts, tegen de Brusselsestraat aan, de brouwerij "De Anker". De Aa werd overwelfd om de verbreding van de Lei mogelijk te maken. Hier werd in 1924 het De Wandeleerinstituut gebouwd als onderwijsinstelling voor meisjes en sinds 1971 gefusioneerd met de Sint-Pietersambachtsschool tot "Groep-T".

Un coin de la Dyle.

83. Dit is één van de zeldzame gezichten van het Slachthuiskwartier, dat zich uitstrekte tussen de Brusselsestraat, de Dijle en de Mechelsestraat. Hier trof men naast de Slachtstraat met het slachthuis ook het vleeshuis, de Kalvermarkt, de Wandelingstraat, de Moutmolenstraat, de Tabernakelstraat, de Pensstraat en het Beetje-Leverstraatje aan. De Dijle met haar arduinen boord stenen, ijzeren leuningen en smalle bruggetjes was hier bijzonder schilderachtig. Voor het overige was het een slechtbefaamde omgeving met kroegen en logieshuizen, waar men "over de koord kon slapen". Nog vóór 1914 werd tot afbraak van gans de buurt besloten om louter hygiënische redenen.

84. Na 1918 werd het vooroorlogse plan "Le parvis St.Pierre" van architect V. Vingeroedt uitgevoerd. Om de westergevel van de Sint-Pieterskerk beter tot zijn recht te laten komen werd in de plaats van de "Zeven Hoeken" en het Slachthuiskwartier een gans nieuwe wijk aangelegd met het Mathieu de Layensplein en onder andere de Koning Albertlaan, hier in beeld. Vanaf 1933 tot 1975 werd in dit kwartier vrijdags de wekelijkse markt gehouden, die door de Leuvenaars de "Ellekensmarkt" of het "Vossenplein" wordt genoemd. Onder de bomen ligt een stapel uitstalkraampjes op wegberging te wachten.

e, 55. !:.L10!V

Louvaln Leuven

Rue de la Laiè et la Dvle. Leisir aa! en de 0 iJle.

85. Hier ziet men de Lei vanaf Craenendonck. De Dijle verdwijnt in de overwelving op het voorplan, duikt pas naast de brug in de Brouwersstraat terug op, vangt de oude stadsgrachtwaters vanuit de Handbogenhof op en stroomt verder langs de Halvestraat. De vroegere Dijlearm langs de Vismarkt werd op het eind van vorige eeuw gedempt. De mooie barokgevel (centraal) was brouwerij Delvaux "de Hopbloem" tot 1931, pedagogie "De H. Voorzienigheid" van 1959 tot augustus 1975. Vanaf september 1976 kwam de balletschool Monika Pauwels er zich vestigen. In het huis nummer 15 (net achter de auto) woonde tijdelijk Victor Demunter (1857-1939), vanaf 1946 professor Schockaert.

86. "Mon Home", de woning van V. Demunter, was een waar museum. De eigenaar volgde Edward Van Even (1821-1905) op als conservator van het stedelijk museum, toen nog in het stadhuis ondergebracht. In 1938 stond hij zijn eigen verzameling, evenals de collectie E. Van Even die hij in 1911 van de gezusters Van Even had geërfd, af aan de stad. Het legaat omvatte honderd vierentwintig schilderijen, honderd drie beeldhouwwerken en een rijke keuze aan ambachtelijke produkten.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek