Lexmond en de Lexmonders in beeld

Lexmond en de Lexmonders in beeld

Auteur
:   M. Molenaar
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5210-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lexmond en de Lexmonders in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In zijn boekje .Beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heeren-landen" schrijft de heer D. van Sant , kostschoolhouder te Gorinchem, over ons dorp Lexmond onder andere het volgende: Dit dorp moet van hooge oudheid zijn, daar Metis Stoke verhaalt dat het door Floris den Zwarten, broeder van Graaf Dirk VI, in hetjaar1137 wad afgebrand. Van Sant noemt verder nog de volgende bijzonderheden over ons dorp in zijn in 1845 uitgegeven boekje: Met Achthoven en Lakerveld maakt Leksmond (ten onrechte verklaart hij de naam Lexmond uit zijn ligging aan de Lek) eene gemeente uit, waarin men 181 huizen heeft (nu ruirn 900), 1 korenmolen en l leerlooijerij. Men telt hier 1308 inwoners (nu ruirn het dubbele) welke hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt, het maken van kaas, enz. De school telt gemiddeld 175 leerlingen. Door de ligging aan den straatweg, welke midden door het dorp loopt, hee]t men hier veel doortogt. Men heeft alhier een station der paardenposterij. Deze gemeente is ene ambachtsheerlijkheid welke thans in bezit is, van de erven van Mr. A. H. van den Bergh van Leksrnond.

Wie de omslag van dit boekje bekijkt , zal van hetgeen Van Sant beschrijft niet zoveel meer herkennen, Wel zien we nag de Lek, de slingerende Lekdijk, de uitgestrekte weilanden en de uiterwaarden. Aan de horizon zien we - om Marsman te citeren - "rijen ondenkbaar ijle populieren, als hoge pluimen aan den cinder staan",

Over de fraaie kruiskerk, die in de jaren vijftig werd gerestaureerd, schrijft Van Sant: De kerk steekt door haren ouderdom zeer af; in dezelve vindt men echter een groat en goed orgel, met twee klavieren en tongwerken, hetwelk haar edelmoedig geschonken wad door den Hr. Anthonie van den Bergh en echtgenoote, Vrouwe Elizabeth Pot, Heer en Vrouwe dezer heerlijkheid. Den toren, die mede zeer bouwvallig is, heeft men door zwaar muurwerk voor instorten moeten bewaren.

Graag nodigen wij onze dorpsgenoten -- en de vele oud-Lexmonders - die dit boekje ter hand nemen nit om met ons nog eens wat rond te stappen in ons mooie en welvarende dorp. Daarbij zullen we personen ontmoeten uit het zeer verre veri eden . Maar ook aan het wat recentere verleden schenken we aandacht,

Uiteraard wit u daarbij dingen tegenkomen die onvolledig of onjuist zijn weergegeven. Reeds op voorhand vragen wij hiervoor begrip, want niet alJes kon door ons worden achterhaald. Yoor positieve reacties - in de vorm van correcties en aanvullingen - houden de samenstellers zich van harte aanbevolen.

Lexrnond, 26 juni 199]

Herman Molenaar Azn. Rien Molenaar Azn.

1. Een zeer bijzondere foto - en wellicht oak de oudste - waarvan we bijna alle namen konden achterhalen, is deze van meester Vink en de leerlingen van de openbare lagere school, genomen op 27 mei 1902.

Op de achterste rij, van links naar rechts, zien we: Arie Kersbergen Janzn., Nardus Langerak, Piet van den Heuvel (Achthoven), Kees van Vliet, David Harden Hzn. , Govert Scherpenzeel, Floor Brokking en Bas de long Lzn.

Tweede rij: Arie Bot, Willem Langerak, Pleun v.d. Ham, Gerrit Bot, Peet van Bentum, Juul Brokking, Arie de Heer en Aart Boef.

Derde rij: meester Vink, Sienna Westerhout, Klasina Wink, Bee van den Heuvel, Elizabeth de Heer, Krijntje van Bezooyen Wdr. en Gerrigje van Bezooyen Wdr., Maaike Versluis Adr., Aantje Kersbergen Jandr., Maaike Kersbergen landr., Jansje v.d. Ham, onbekend.

Op de voorste rij: Johanna v.d. Ham, Huibertje v.d. Ham, Maaike Bot, Cornelia Westerhout, Peter van Bezooyen Wzn. en Gijs van Bezooyen Wzn., Marinus Brokking, onbekend en Pier Versluis (met de lei).

2. Op 7 november 1923 ging de jeugd van de openbare lagere school weer eens op de foto. Ditmaal onder de boom op het schoolplein, met op de achtergrond de toen nog witte kerk.

We herkennen, op de achterste rij, van links naar rechts: los Schotman, Jo de long Gzn., Pau van Drenth, Jo Versluis, Jan Termaat, Alewijn Stravers, Steven Versluis en Walter Ot1,

Op de tweede rij: juffrouw Hagendoom, Drika Lakerveld, Teun Lakerveld, Truida de long, Aartje Uitenbogaard, Eeltje Uitenbogerd Jdr., Wim Boef, Dien Stravers, Truus Strayers, Cor Versluis Ariedr. en juffrouw Van Hensbergen.

Op de derde rij: Adriaan Versluis, Sijrnen Molenaar, Alie Harden, Sjaan Harden (beiden dochters van Koen), Gerry van Tuyl, Krijntje Versluis Kdr., Bets de long, Eel Boef, Jan Molenaar Hzn., Nel Stravers,

Neeltje Kersbergen, Aart van Bentum en Lemmen.

Op de voorste . Gerrit van Tuyl, Dirk Uitenbogerd, Aart de Jong Hzn., Jo delong Aalzn. lei), Gerrit

de Jong, Teunis Kersbergen, de long en Alewijn de Jong Jzn.

3. Nog een schoolfoto van de openbare lagere school. De foto zal dateren van de jaren dertig, zo vermoeden we.

Op deze foto zien we: meester W. Verwey, juffrouw Hagendoorn, Henk Brokking Rzn., Dries Strayers (alom bekend), Ries de Vaal, Jan Plieger, Henk Strayers, Jan Strayers, Piet Brokking, mevrouw Van der Giessen en meester Van der Giessen.

Op de tweede rij staan: Jo Schrijvershof, Jo van de Grijn, Koos Oosterling, Cor (zus) Brokking Rdr., Dina Strayers, Truus Strayers, Melia de Vaal en Truida Plieger.

Op de derde rij zitten: onbekend, Teuntje Plieger, Alie Strayers (met schoolbord), Dirkje Plieger, Bep Stravers en Cornelia Plieger.

Op de voorste rij, op de kokosmatten, ontdekken we: Henk (broer) Brokking Hzn., Gert Strayers, Koen Plieger en Bertus Molenaar.

4. De firma Van Nooten uit Schoonhoven is om twee redenen in de wijde omgeving van de "Zilverstad" bekend geworden. In 1869 begonnen Sebastiaan en Willem Nicolaas, zonen van boekdrukker Sebastiaan Eliza van Nooten, met het laten verschijnen van de Schoonhovensche Courant. Aanvankelijk verscheen dit blad als .zondagscourant", zodat het door velen spottend "De Boerenbijbel" genoemd werd. Later ging het blad drie keer per week verschijnen,

Daarnaast raakte de firma Van Nooten bekend vanwege de vele kaarten, de zogenaamde Van Nooten-kaarten, die zij drukte. Tussen 1901 en 1903 verschenen er in totaal447 verschillende kaarten van dorpen en steden uit het verspreidingsgebied van de krant. Van ons dorp maakte Van Nooten vijf verschillende foto's (de nummers 413-417). De prijs van een kaart bedroeg vier cent.

Slechts enkele dorpsgenoten herkennen we nog op deze foto. De man met de fiets in zijn hand is Gerrit den Burger. Behalve postbode was Gerrit ook barbier. De man rechts-naast de meisjes- is Henk Stravers (de vader van Dries). De man voor de lantaarnpaal is vermoedelijk opa Teunis Molenaar. De man vlak bij de ANWB-paal is de tweede Lexmondse post bode Evert Ringelestein.

Automobielen komt men op de Van Nooten-kaarten nog niet tegen.

Uitg. S. & W. N. van ceten, Schoonhoven.

No. 414.

LEKS)IO x D.

5. Een bekend feest uit vroeger tijden was het zogenaamde Onafhankelijkheidsfeest. In 1813 werd Napoleon - in principe - bij de Volkerenslag van Leipzig al verslagen en later - na de Slag bij Waterloo - definitief verbarmen naar St. Helena.

Als herinnering hieraan werden nag lang avera! "Onafhankelijkheidsfeesten" gevierd. Za bijvoorbeeld in het jaar 1913. Oak in ons dorp gebeurde dat op uitgebreide schaal.

Hier zien we een groep verklede en feestvierende dorpsgenoten. Zelfs Napoleon - in de persoon van Piet van Luyt - is blijkens de grote steek aanwezig. Piet was heel wat groter dan "de kleine korporaal".

We zien op de foto, van links naar rechts, op de achterste rij: Dora van Hensbergen, Bas de long, Gart de Jong Pzn., Dirkje (De) Molenaar, Piet van Luyt, Kee van Luyt, Dirkje Herrema, Dirk van der Heiden en Grietje van Iperen.

Or de voorste rij: Greta Bos (moeder van Bertus Mollenvanger}, Wien van Kleef', Marie Kersbergen, Cor de Koning en Klazina van Hensbergen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek