Lexmond en de Lexmonders in beeld

Lexmond en de Lexmonders in beeld

Auteur
:   M. Molenaar
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5210-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lexmond en de Lexmonders in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In de loop der jaren zijn er in ons dorp nogal war (oranje)feesten georganiseerd. Met name prominente dorpsfiguren maakten zich daar sterk vaor. We noernen onder anderen dokter Bon, meester Ewijk , bakker Van Luyt en slager Tennis Molenaar. Pas in 1936 werd de Oranjevereniging opgericht.

Op deze foto - verrnoedelijk ergens in Kortenhoeven genornen rand het jaar 1920 - zien we op een van deze feesten, van links naar rechts: Teunis Bikker , Neeltje Verwey, Maaike de Jong Wdr. en de dorpsbarbier Arend van Eenige.

Arend had een primitieve knip- en scheersalon naast de smederij van Arie van Mazijk. Voor een kwartje knipte Arend de kopjes van heel wat Lexmonders. Hij werkte aileen maar met een (bette) schaar en een handtondeuse.

De ongetrouwde barbier maakte op ons - als op zondag in vol ornaat naar de gereformeerde kerk in de Laak wandelde - een onvergetelijke indruk. Je kon dan aan hem zien dat hij .zondag hield". Hier zien we hem echter verkleed als schildknaap.

7. Als we vanuit Meerkerk -Tangs het aloude Brughuis - naar Lexmond rijden, zien we daar rechts lungs het Merwedekanaal op Lexrnonds grondgebied de wipwaterrnolen "De Bonk". Jarenlang wordt deze molen reeds bewoond door de familie Den Braven. Tot in 1936 stand er echter nog een tweede molen. Daar woonde in vroeger dagen de familie De Kieviet.

De molen, die reeds op het punt stond am te worden gesloopt, brandde in 1936 af. Een oplettende voorbijganger ziet van deze molen nag steeds de overblijfselen (een 500rt terp).

In vroeger dagen waren de contreien van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden rijk voorzien van poldermolens (in 1924 nog 143 stuks). Thans staan er nag slechts 43 poldermolens in de Alblasserwaard en nog vier in de Vijfheerenlanden.

8. In veel beschrijvingen van Lexmond - D. van Sant doet dat oak - wordt gesproken over de vele rustieke en imponerende boerderijen in met name Achthoven en Lakerveld.

Hier staan we in Lakerveld, even voorbij cafe Halfweg, bij de vroegere boerderij van de fanulie Kon. De boerderij werd in het jaar 1925 atgebroken.

Op de foto, waarschijnlijk uit het begin van deze eeuw, zien we van links naar rechts: Martijn Kon, Klaas

Kon, Aantje Kon, Lijsje Kon-de Hoop Adriaan Kon sr., Jannigje Kon, Jan Kon, Gerrit Kon

fiets), Adriaan Kon (broer van Jan) en Nijs Kon (met koe).

Lijsje draagt nog de zogenaamde cornetmuts en Jannigje heeft haar trekrnuts op.

9. Voor veel oudere Lexmonders, maar oak voor veel streekgenoten, was het "bloemenhuisje" in Lakerveld jarenlang cen begrip.

Vroeger werd het bewoond door de Iamilie Aart Versteeg, maar in later tijd woonde daar de farnilie Westerhout. Deze eenvoudige mensen wisten van hun tuin als het ware een klein .,bloemenparadijsje" te maken. Bier zien we Hannes Westerhout en zijn dochter Janna te midden van hun bloemenpracht. De foto zal dateren van de jaren vijftig.

10. In dit boekje past zeker ook een foto van het vroegere gereforrneerde kerkelijke leven. Men had toen nag een aparte jongelings- en rneisjesvereniging. Deze vergaderden hooguit 1 a 2 keer per jaar gezamenlijk , maar verder kwam men iedere week apart sam en ter bestudering van Schnft en belijdenis. Ook de A. R. -politiek kreeg grote aandacht. In de jaren vijftig ontstonden de gereformeerde jeugdverenigingen (dus jongens en meisjes in een vereniging}.

Hier zien we de "mannenbroeders" nag apart, voor het kerkgebouw aan de Laak. Begin mei 1991 betrokken de Gereformeerden een modern en goed geoutilleerd kerkelijk centrum, "Lux Mundi" genaamd, op de hoek van de Nes en de Laak. Op deze plaats stand vroeger de boerderij van Teunis van Dieren (van Sijgies). De foto dateert van de jaren dertig. We zien, van links naar rechts, boven: Thijs de Ruiter, Aart van Goof Schep, Kees den Hartogh, Jan de With, Arie Versluis, Bas van Zessen, Jan de Jong Fzn., Thomas de Ruiter en Marius Bas.

Op de tweede rij: Jan de long, Peet de With, Pau Versluis, Engelbert Spronk (Hei en Boeicop), Piet Schep, Jan Hal (Hei en Boeicop), Arie de Ruiter, Klaas Hartman, onbekend, Gijs de Ruiter en Lot van Mourik , Achter de bestuurstatel: Jan van Mazijk , Gert Johannes Kloens, Jacob Bronkhorst en Joost de long.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek