Lexmond en de Lexmonders in beeld

Lexmond en de Lexmonders in beeld

Auteur
:   M. Molenaar
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5210-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lexmond en de Lexmonders in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Op 1 april 1932 bestond de christelijke school te Lexmond 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan gingen zowel de leerlingen als het personeel op de foto. Oak het bestuur en het personeel sam en werden "gekiekt".

Op deze foto zien we, van links naar rechts, staand: meester Exel, rneester W.K. Haafkens (hoofd van de school), juffrouw Karsen en rneester M. van Bekkum.

Op de voorste rij zitten: Govert Pieter Scherpenzeel Pzn., Gart Scherpenzeel (Lakerveld), Hendrik Frans den Hartogh (voorzitter), Bernardus Ipenburg, Johannes van Eck en Jacob de long,

12. Hier zien we - blijkens de lei die Gijs de Ruiter vasthoudt - een foto van personeel en Ieerlingen van de christelijke school. Vijftien jaar na de opening, op 22 mei 1922, werd geposeerd voor de schoolfotograaf. Op de foto zien we, van links naar rechts, op de bovenste rij: meester Jacob Kortlever, Gerrit van Delft, Jan Hamerling, Marrigje Bassa, Hil Verhoef, Dirkje de Pater, Pietje van Tienhoven, Kee de Heer en meester W.K. Haafkens,

Tweede rij: rneester P. Hildebrand, Jannigje Kool, Annebet van Delft, Annemarie (Oostenrijks meisje), Ger Rietveld, Geert de Ruiter, Anna van Mazijk , Jo de Ruiter, Ortje de Ruiter en juffrouw Oosterom,

Op de derde . Tonia de Ruiter, Wim Verhoef, Mog Verhoef, Bertha van Neeltje 't Lam, Arigje

de Pater en Annie 't Lam.

Zittend: Willem Kool, Jan Kool, Gijs de Ruiter, Tennis KooJ en Gert-Jan Rietveld.

13. Nogmaals een schoolfoto van leerlingen van de christelijke school. Deze foto werd genomen in het lokaal van meester Haafkens.

Kenmerkend voor de oude schoollokalen waren onder andere de hoge plafonds, de houten vloeren, de houten banken, de hoge kolornkachels en de schoolplaten van Isings en Jetses,

We zien langs de mum de volgende personeelsleden: meestcr Arnelink, juffrouw Karsen, meester Van Bekkum en meester Haafkens (hoofd van de school).

Op de linker rij, van voor naar zien we: Henk Manschot, Jan van der Hagen, Tens van Buuren, Bas van Zessen, Floor van Buuren, Gerrit Hartman, Koos van Jan Molenaar (zoon van Stijn), Teus van Dieren en Jan van Dieren.

Middelste rij: Ditje van Zessen, Neel van Sprijn Bogaard, 't Teus de Jong, Meyer van der Hagen, Piet van Buuren, Jan de Jong Mzn., Jan de Jong Frzn., Herman van Dieren en Anton Molenaar (zoon van Stijn).

Rechter rij: Bets van Buuren, Riek de Willie de long (Mdr.). Rick Kool, Maaike Hartman en Pietje

van Zessen.

Opvallend bij dergelijke foto's was ter van de zoveel kinderen uit cen gezin

gezamenlijk werden gefotografeerd.

De foto zal dateren van het midden van de

14. Aan het eind van de jaren veertig werd in Lexmond ook een begin gernaakt met christelijk kleuteronderwijs. Hier zien we juffrouw Van Stein uit de eerste hoofdleidster, met haar assistente J annie Kersbergen. Jannie werd - na volbrachte studie - zelf ook kleuterleidster (en was in die functie onder andere werkzaam in Everdingen).

Op de foto zien we, langs de mum, van links naar rechts: Henk Stok , Goof Bos, Henk Manschot, Reina Manschot, Atie Manschot, Ria van Iperen Jan Veen, Rinus van 't Verlaat, La de Herman Molenaar, Jannie Kon en Bertje de Wildt.

Tweede rij: Arie Herman Peter Molenaar, Aile hoeven, Amel de Wit, Willie de Leeuw,

Truus de Wit, Sap (Meerkerk), ... Hei en Boeicop), Marrie van Zessen en van Zessen,

15. Deze foto uit de jaren twintig toont ons een aantal bekende Lexmonders. Het huis rechts werd jarenlang bewoond door Wout Wink en vrouw Met Wink-de long. Zij dreven hier aan de voet van de toren van de hervorrnde kerk een kruideniers- en snoepwinkeltje. Heel wat kinderen wipten in vroeger dagen op weg naar school nog even binnen am voor een paar centen snoep te kopen of bijvoorbeeld knikkers aan te schaffen.

Wee die jongeman, die het in zijn onnozelheid waagde om "blauwbaardjes" te vragen. Die moest dan wel snel de winkel verlaten, want dan voelde Wout zich kennelijk aangesproken.

In de jaren dertig werd het pand gerenoveerd, waardoor de kerk nag meer aan het gezicht werd onttrokken.

Het was een zeer verstandig besluit van de Lexmondse "vroede vaderen", dat ze in de jaren dit

kochten met de bedoeling om het later te slopen. Dit gebeurde in het najaar van 1984.

Hier verrees later een .Jieuse" dorpspomp, dit ter herinnering aan het verdwijnen van de oude pompen, als-

oak van de plaatselijke zelfstandigheid. De kerk komt nu pas in beeld.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Willem Jan Teun Molenaar Jdr., onbe-

kend, Bertus Molenaar, Arie (Aai) Brokking en 10 de JZI1., (Aai zit op de fiets bij Joost

Goof Vink, Gerrit Chaigneau, onbekend, Willie Martijn onbekend, Wout Wink en helernaal

rechts Gijs de Ruiter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek