Lexmond en de Lexmonders in beeld

Lexmond en de Lexmonders in beeld

Auteur
:   M. Molenaar
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5210-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lexmond en de Lexmonders in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Een zeer bijzondere Lexrnondse vereniging is de geitenfokvereniging "Streven naar verbetering", opgericht in 1942. Slechts een lid van de oprichters, Wim de long Jaczn. uit Kortenhoeven, is nog in leven,

Hier zien we de leden - je hoefde niet beslist een geit te hebben am lid te zijn of am mee uit te gaan - op 2 juli 1949 op Schiphol, Voor "De Vliegende Hollander" ging men met elkaar op de foto.

Op de voorgrond staan, van links naar rechts: Jan de Jong, Greta Mollenvanger-Bos, Mien Chaigneau Dirkdr., Dirk Chaigneau, mevrouw Den Hartog-v.d. Linden, Hanna Rietveld, Bartje van Luyt, Arie Versluis en Kees Verhoef.

Tweede rij: Ernst Spek, Heil Bogaard- Bos, Job Bogaard (gemeentewerkrnan), Hannes Rietveld en Kee van Luyt.

Op de trap: Mijntje Versluis-Bassa, Dirkje Bogaard-de Wildt, Aart Bogaard (Fort), Cornelia van VurenBassa, Pietje Quint-van der Hagen, Henk Verhoef, Gijsje Verhoef-den Ottolander, Henk Brokking en Bartje Brokking-Hazendonk.

37. In het voorjaar van 1936 werd in ons dorp de Oranjevereniging "Den Vaderlandt Getrouwe" opgericht. Ze be staat dus dit jaar (1991) reeds 55 jaar.

In de loop van de jaren is er door deze steeds actieve vereniging heel wat op touw gezet: kinder- en volksspelen, allegorische optochten, reunies van (oudj-Lexmonders, alsmede het organiseren van feestweken.

Hier zien we het bestuur uit vroeger jaren, een opname uit de jaren zestig. Van links naar rechts herkennen we: gemeentesecretaris Gerrit Jansen, Piet Rietveld, Joost de Jong, Willem Strayers, Willem Boef, meester Marinus van Bekkum en Hendrik van Ravensteyn.

38. Als Iaatste foto plaatsen we in dit boekje een groepfoto van de Lexmondse EHBD. Verschillenden van hen zullen we nog wei herkennen, want de foto werd in januari 1962-wellicht bij een bijzondere gebeurtenis - genomen.

In de loop der jaren wisten de Lexmondse EHBO'ers onder leiding van Aart Spek , Jan van Kees Kloens of Cor Rietveld- Vink, heel wat wedstrijden te winnen. Vooral de cornbinatie brandweerman en EHBO'er - zoals bijvoorbeeld bij de vroegere commandanten Cees Kloens en Kees de (van Wout) - is natuurlijk ideaal,

Mochten wij onbedoeld iemand in dit boekje verwond hebben dan kunt u gerust bij de Lexmondse EHB'O'ers aankloppen om hulp.

Wezien op de achterste rij, van links naar rechts: Jo het Lam, Piet Smits, Annie Molenaar Kdr., Adrie Schep (onderwijzeres), Maaike van Delft, Truida v.d. Heuvel, Aria 't Lam, ? Oskarn Ddr. en Dries Stravers.

Op de tweede rij: Cees Vink jr., Corrie de long, Kees de long, Dikkie Brokking-Ververs, Kees v.d. Heuvel, Ger het Lam, Freek v.d. Berg (Bolgarijen), Wim de Wildt en Aafje de Vaal-Advocaat,

Voorste : Cees Kloens, mevrouw Jansen-van Weelderen, dokter S.G. Vegter, Jan van Dieren (voorzitter), Corrie van Dijk-Leeuwis, Aart Spek en Cor Rietveld-Vink.

NASCHRIFT

Nu we aan het einde gekomen zijn van onze denkbeeldige wandeling door ons dorp willen wij nog het volgende opmerken:

1. Allen die ons op enigerlei manier bij de realisatie van dit boekje hebben geholpen - hetzij door het ter beschikking stell en van een kaart of foto, hetzij door het verstrekken van relevante informatie - willen we daar heel hartelijk voor danken. Helaas kunnen we in dit dankwoord niet meer de heer Thijmen van Zessen betrekken, want hij overleed in 1990. Hij heeft in stilte heel wat namen van personen opgespoord. Ook Marjan de Bruyn-Boef en Francien Schotman willen we met ere vermelden.

2. Een grote stimulans om dit niet geringe werk aan te vatten, kregen we door de eerste vier boekjes van de (oudj-Lexmonder Piet Horden Jzn. Zijn deeltjes .Lexmond in oude ansichten" en "Kent u ze nog ... de Lexmenders", alsmede zijn films en publicaties over ons mooie dorp hebben bij "de jongens van Anton van Tunneze" -om in de stijl van Horden te blijven-s iets wakker geroepen. Het resultaat ervan vindt u in dit boekje. 3. Het spreekwoord zegt dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dit geldt zeker oak voor de samenstellers van dit boekje. Zij hebben dit boekje geschreven vanuit hun visie op ons dorp. Soms kunt u dus met hen over bepaalde punten van gedachten verschillen.

Ons uitgangspunt was echter: het is een boekje over Lexmond, samengesteld door mensen voortkomend uit Lexmond en vooral besternd voor ouderen en jongeren van Lexmond.

Daarnaast wil dit boekje vooral bij oud-Lexmonders hun dorp in herinnering brengen.

Lexmond,26juni1991

Herman Molenaar Azn. Rien Molenaar Azn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek