Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.J.A. Eppingbroek en B.H.W. van Lochem
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6264-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19 We gaan weer verder de Dijkstraat in en komen bij de panden van de familie Lefering. Waar nu in 1995 de drogisterij en de verfwinkel staan, stond omstreeks 1912 het pand op deze foto, boerderij en schildersbedrijf Rechts zien we nog een klein stukje van het pand dat werd gebouwd door de familie Westerman, later woonde mer dr. Lipman. Gerhard Heinrich Lefering, in 1827 in Vreden (Pruisen) geboren, kwam in 1859 reeds als "verwer" naar Lichtenvoorde en huwde met Wilhelmina Lurvink. Hij had onder anderen twee zonen Bernard Frederik en Gerhard Heinrich. Bernard

Lefering huwde in 1892 met Elisabeth Hartman en van dit echtpaar is het huis en zijn de kinderen op deze foto. Van links naar rechts staan hier de zoon, Bernard Lefering, dan twee onbekenden, dan zoon

B.P. Lefering een nieuw woon- en winkelhuis gebouwd.

Herman Lefering, dan een dienstbode, hierna zoon Hendrik Lefering, dan geheel rechts waarschijnlijk een knecht; knecht was in deze periode [ozeph Heuthorst. In 1923 werd door de weduwe

20 Waar nu de kruising met de Nieuwe Maat en Krabben Plas is kijken we weer achterom en omstreeks 1925 zouden we dit plaatje gezien hebben. Links van de straat zien we de huizen van WTh. [aartsveld (aannemer wegenbouw) , gebouwd in 192 3, en F. Doppen (metselaar).Van rechts af nu in 1995 Nieuwe Maat 1, stond ook toen een dub bel woonhuis, waar toen de familie H. Hijink (schoenmaker) woonde; na zijn overlijden in 1923 de familie].W Hondorp (schoonzoon en postbode). De andere bewoner van het dubbele pand was gemeenteopzichterTh. Wegman. In 1 933 werd dit pand afgebroken en werd het huidige dubbele pand gebouwd.

Dan krijgen we het hoge pand dat werd gebouwd door de familie Westerman (looier); omstreeks deze tijd woonde hier dokter Lipman, later onder anderen de familie Stoer (gemeentesecretaris).

Later werd het restaurant Stottelaar, nu is het nog steeds een restaurant. Dan komen twee woningen waar de families Lefering woonden, ook nu nog. Hierna stond er een huis een stukje van de straat af,

waar de weduwe Johanna Stottelaar-Meekes woonde, later de familie Mokking, nu meubelzaak Reukers, dan Gilsing, gebouwd in 1923.

21 We gaan richting Markt en komen op de hoek Dijkstraat/Markt omstreeks 1912, kijken weer de Dijkstraat in en zien zowaar de tram aankamen, vanaf de Driehoek. Alle kinderen uit de buurt moeten natuurlijk weer mee op de foto. Links zien we nag een stuk van de winkel van de weduwe Steverink-Kemperman (verkocht onder andere ansichtkaarten), dan het huis van H.W Jaartsveld, in 1885 gehuwd met dochter Geertrud van de familie Aalders, die hiervoor in dit pand woonde. Hendrikus [aartsveld was wegenbouwer en kwam van Wisch. In 1912 werd dit pand grondig verbouwd. Toen in 1924 de familie Iaartsveld het nieuwe huis verderop in

de Dijkstraat betrok, kwam h:ier de familie G.A.M. Nijs (gemeenteambtenaar) te wonen. Naast het huis, niet te zien, was een prieeltje gebouwd, in 1995 is het een shoarmazaak. Daarnaast stond

dan weer een schuur voor de stalling van de omnibus, voor 1908, later werkplaats van Jan Kerkemeijer. Aan de rechterkant achter de bomen stond de hervormde pastorie "De Wheme", die in 1913 op-

nieuw werd opgebouwd; architect was de bekende J.J. Post uit Winterswijk.

De Dijk - Lichtetrvoorde.

22 We komen nu op de Markt en bekijken omstreeks 1920 hiervan het gedeelte aan de zuidelijke kant, die in tegens telling tot de andere zijden van de Markt slechts zelden op de foto staat. Rechts zien we nog de bomen die vraeger de veemarkt sierden. In het hoge pand woonden toen de weduwe B.A. Poelhuis-Haen en haar zoon, ze hadden een kruidenierswinkel. Later heeft Bennie Cuppers hier nog een meubelzaak gehad, terwijl er in 1995 een winkel van Trekpleister zit. Het pand links ernaast werd toen bewoond door de familie H.]. Sterenborg (bakker), later kwam hier bakker Berendsen. Het meest linkse pand aan de achterzijde werd

ook bewoond door een familie Sterenborg: eerst door H.A. Sterenborg, een borstelmaker, later door J.B. Sterenborg, een kapper, weer later zat hier een winkel van de HAPO, nu staat het pand leeg.

Links ziet u ook de grate steen met leeuw die hier in 1874- geplaatst werd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koning Willem III.

Lichtenvoorde

MarU

23 We bekijken nu een kaart van de Markt uit een periode omstreeks 1930 met hierop de veemarkt met stangen. Links achteraan nog de muziektent en verder de huizen aan de oostzijde. De kinderen op deze foto zijn niet bekend, maar de jongen met fiets rechts zou Jan Hulshof zijn. Deze veemarkt werd gesticht rond 1900, we komen hier bij een andere foto op terug. De panden op de achtergrond werden bewoond door, vanafrechts, de familie Pillen (Plodeken Pillen) vanaf 1913, een broer en zus die een winkel in manufacturen hadden. In 1932 kwam Albert P.P. Voorhuis van Zieuwent en nam deze winkel over, tegenwoordig is dit nog steeds

Voorhuis. Links daarnaast de ijzerwarenwinkel van Willemsen, later Iolink, links daar weer naast, waar de grate dubbele deuren tussen de bomen door te zien zijn, de winkel van de dames Steen-

kamp (hoeden en petten), opgevolgd door kleermaker Wolters, nog weer later de elektrawinkel Nol Stottelaar. Nu in 1995 is dit "Bril in Mode".

Lichtenvoorde. Markt

24 Nogmaals de Markt omstreeks I 9 1 0, nu een wat meer gedetailleerde foto van het pand van de ijzerwarenhandel van J.W Joling. Deze kwam in november 1901 van Zevenaar en was ongehuwd. Voordien zat in dit pand de smid J.B. Willemsen, geboren in Winterswijk, die naar Lievelde is getrokken. Bedrijfsleider van deze zaak was I. Roelofsen; ook hij was in 190 I van Zevenaar gekomen. In 1914 werd het pand op deze foto door A.]. Joling vernieuwd tot een winkelhuis met bovenverdieping, waar later de familie Roelofsen woonde. Nu (1995) zit in dit pand een groentewinkel. De personen op deze foto zijn: links I. Roelofsen de bedrijfs-

leider en rechts de heer J.W Joling uit Zevenaar.

25 Op deze foto kijken we vanaf de Markt de Korte Rapenburgsestraat in, omstreeks 1 905. Het nieuwe woonwinkelpand (uiterst rechts) van G.]. Hulshof (Kupers Gerrad) is juist gereed, hij kwam van de Dijkstraat. Later werd het de modezaak van H.B.W Hulshof, tegenwoordig is het een zaak van Blokker. Dan mar links het in 1902 in neohollandse renaissancestijl gebouwde herenhuis van de familie Hulshof-Peters, eertijds woonde op deze plaats dokter Te Welscher. Nadat er een tijd lang een bank in gehuisvest was, is er nu onder andere een horecaonderneming in gevestigd. Naar links vervolgend krijgen we her pand van de familie Hulshof-Wester-

man, later Carel Hulshof, dat werd afgebroken ten behoeve van de bouw van een nieuw pand voor de familie Westerman (jaren dertig); links hiervan het pand van de familie Ten Have (koperslager / galan-

terie); zij bouwden in 1926 een nieuwe gevel met winkelpui. Hierna komt de bakkerij van de familie Lueb-Kothuis, thans Beestman. Verderop dan nog de woning van de familie Knippenborg-Pillen (land-

bouwer), later woonde hier Wupping (arbeider op de schoenfabriek) .

26 We zijn nu weer terug op de Markt en zien een foto, uit ongeveer 1925, van een oud pand dat lang hier heeft gestaan maar ten slotte moest wijken voor nieuwbouw van onder andere een schoenenzaak, Pillen, en in eerste instan tie een fotozaak, nu (1995) reisbureau El Mundo annex VVV- Lichtenvoorde. Het pand werd al vanaf 1850 bewoond door de familie Hulshof Als eerste woonde hier Hendricus Hulshof, die was gehuwd met een dochter van Siebelder; uit dit huwelijk kwamen zes kinderen, van wie Johannes Bernardus, gehuwd met Helena Agneta van der Grinten en van beroep koopman, in dit pand bleef wonen. Hierna woonde hier

Henricus Th.], Hulshof, gehuwd in 1896 met Wilhelmina Ch.M. Burgers. Deze familie woonde hier nog in het jaar dat deze foto gemaakt werd. In 1935 overleed mevrouw Hulshof Oak de kin-

deren zijn hier niet blijven wonen. In en na de oor1ogsjaren zat hier kapper Rikkerink en jarenlang stopte voor de voordeur de bus van, toen nag, de G.T.W

27 We gaan nu omstreeks 1925 de Rapenburgsestraat in en kijken even om naar de Markt en het op de hoek liggende oude postkantoor. Links zien we op de Markt nog juist de muziektent staan. Dan het post- en telegraafkantoor. Nadat er al vanaf augustus 1856 een hulppostkantoor was, wordt in 1892, voor een bedrag van f 8 895 dit nieuwe postkantoor gebouwd. De prijs van het bouwterrein was ook nog eens f2565. Het was toen nog eigendom van de gemeente en werd voor tien jaar aan de PTT verhuurd voor

f 550 per jaar. De eerste directeur was tot 1898 de heer L.W Bruins. De gemeenteraad besluit in 1892 de heer Bruins tevens tot "Telephoonhouder" te benoemen op een jaarwedde van f 15. Vanaf 1893 werd het tevens hulptelegraafkantoor. Poserend op

deze foto zien we de dochters Lies en Joke van de toenmalige directeur C.A. van Hoboken (1920-1928). In 1939 werd een nieuw postkantoor aan de Raadhuisstraat betrokken en werd dit pand gebruikt als distributiekantoor en later als wijkgebouw. Nu staat er een bankgebouw.

LichtinvooriIi '- Postluiittoor

28 Verder de Rapenburgsestraat in werpen we rand 1930 een blik op twee karakteristieke panden in deze straat. Ze worden gescheiden door een steegje, de Beenengang, de verbinding met de Bleekwal. Links het oude hotel De Koppelpaarden. Volgens een briefhoofd op hotelpapier uit 1912 zou het hotel al vanaf 1719 bestaan. In 1832 werd al een Antonie Weijenborg als kastelein-Iogernenthouder in dit pand genoemd. De familie Weijenborg zat in dit botel tot 191 S, dan komt hierin Wilhelmus Romualdus Dusseldorp. Hij verbouwde het hotel in 1919, waarna hi] het in 1926 verkocht aan H.W]. Sterenborg, die het hotel vernieuwde en de bekende zeszijdige hoektoren liet aanbrengen. In 1927 komt de familie G.A. Gleis in het hotel; rand 19 SO werd de feestzaal gebruikt als bioscoop. In

19 S 6 werd het pand overgenomen door wijlen Antoon Kruip, nu is de familie Kruip nog steeds eigenaar. Het rechter pand is van de familie A.B. Kruip (Teuntjen Kruup) , een galanteriewinkel. Dit pand werd tussen 1922 en 1924 gebouwd. NaA.B. Kruip kwam hier zijn schoonzoon Lichtenberg; nu is hier een modezaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek