Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.J.A. Eppingbroek en B.H.W. van Lochem
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6264-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29 De voorganger van de huidige St.-Bonifatiuskerk was een zogenaamde Waterstaatskerk. Hier een hart van het interieur van deze kerk omstreeks 1910. Deze parochiekerk werd onder koning Willem I gebouwd dankzij een grote subisie van f 15.000 van het rijk. Het moet een zeer fraai uitgevoerd bouwwerk zijn geweest, zoals de kaart al enigszins laat zien. De nieuwe kerk werd op 14 december 1819 ingewijd onder pastoor Westerman. Op 28 februari 1860 werd door de ingezetenen Hulshof, Westerman, Hulshof, Batenburg en Te Welscher een schilderij, voorstellende Sint Franciscus van Assisie, geschonken voor het interieur van deze kerk. In het jaar 1860, onder pastoor Hondvorst, is er ook voor het eerst sprake van een "bankenpacht", In het jaar 1884 is er

een blikseminslag in de toren van de kerk, die een schade van f 4 75 veroorzaakt. In 1902 is de eerste keer sprake van plannen voor vergroting, maar de plannen zijn te duur (f50.000), daardoor komt er geen toestemming van het bisdom. In 1903 besluit men door het inschuiven van de banken honderd extra plaatsen te creeren,

30 Ook de huidige St.-Bonifatiuskerk mag, dachten we, in dit boekje niet ontbreken. Daarom deze hart uit 1925. Pastoor is dan Tiburtius de Graaf (1918-1925). Naast de kerk links de dan juist nieuw gebouwde rooms-katholieke pastorie (1924), daarvoor het huis van Saar Rietberg,later zaten hier onder anderen WJ. Dorrestijn, winkelier tot 1926; manufacturenzaak Hermanus Meekes, tot 1928; F. Rikkeriuk, barbier/kapper tot 1937; dan melkboer en fotograafWekking (later ook koster); nu 1995, een uitzendbureau, Daarvoor het huis van schoolmeester Kolkman, nu groenteboer Weeber. Naast de kerk rechts het St.-Jozefklooster, gebouwd in 1890 en in 1984 afgebroken ten behoeve van de bouw van St-Antoniushove. Deze nieuwe St.Bonifatiuskerk werd dan in 1912 toch gebouwd, onder pastoor

Thomas Sanders. Architect was W te Riele. De kosten inclusief de toren waren ongeveer f67.500. De kerk had toen 981 zitplaatsen.Op 26 augustus 1913 werd de kerk geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht monseigneur H. v.d. Wetering. Ook de rooms-katholieke meisjesschool, achter het klooster, werd in 1912 gebouwd.

LichtenvoofiIi -

3 1 Hier een foto die qua onderwerp tussen school en kerk inhangt, namelijk een fota van een groep meisjes die in 1907 de Eerste H. Communie gedaan hebben. De rooms-katholieke meisjesschool was er toen nog niet, deze werd pas gesticht in

191 2, dus werden zij hoofdzakelijk voorbereid door de paters, vandaar dat pastoor Sanders ook op de foto staat. De foto werd gemaakt opzij van de toenmalige Waterstaatskerk. Bovenaan pastoor Sanders, dan bovenste rij, van links naar rechts: Anna Jansen, Anna Wassink, Marie Meekes, Truus Sterenborg (Batten), Anna Huinink, Anna Iaartsveld, Anneke te Brake (Besselink) en Mientje ten Have

(Steggerd). Voorste rij zittend:

Anna Weelink (Zieuwentseweg) , Lies Elferink (van Aalst), Dina Eggink (Vragenderweg), Anna te Welscher (Sterenborg), Anna Hulshof (Herwalt), Marie Doeven

(Bongers), Anna Ikink (zuster van Boekman) en Leida Weenink.

32 Het eind van de Rapenburgsestraat, ter hoogte van het huidige St.-Antoniushove, zag er rond 1880 aan de overkant zo uit. Links, net zichtbaar, herberg/bakkerij B.]. Knippenborg. Die handelde ook in de eerste toenmalige kunstmest, gezien het bord]e "Depot voor Guano". Deze stof was gemaakt van vogel ~ mest, afkomstig uit Peru. Dan de herberg "De Klinke"; hier-, voor staat de familie Hulshof, landbouwer, herbergier en spekslager. De vleeswarenfabriek werd opgericht in

1 753. Voordien was dit de herberg "De Houten Klink' van Harmanus Siebelder, die tevens bierbrouwer was. Hendrik Hulshof trouwde met de dochter, Johanna Siebelder, en

zo werd het "Hulshof van de Klinke". Na het witte hekje komt de woning van de zusters Maria en Hendrika Hulshof; later zat op dit punt juweller Wegman, nu Smale. Hierna het pand van bakker J.

te Welscher, nu de winkel van Zeiler. Op het volgende lichte pand woonde tot 1906 Engelina Hulshof, daarna de familie Zonderland (schoenmaker) en vanaf 191 5 Gerbrand Fust, horlogemaker/boek-

handel. Zijn zoon Bernard had hier later aileen de boekhandel nog, Nu is er een modezaak.

33 Bij deze kaart kijken we vanafbijna hetzelfde punt, omstreeks 1900, in de richting van de Varsseveldseweg. links het pand waarin rand de eeuwwisseling diverse families gewoond hebben, al dan niet wachtend op een andere woning, onder anderen dokter D. Besselink, de familie J Heinen (horlogemaker) en verder naar achteren ook nog de familie Van Wijngaarden, later de familie Boekelder, daarna W Spanier; allen koetsiers. Later zat op dit punt Garage Langwerden, nu Antoniushove, Achter het hek de villa van de familie Van Basten Batenburg. In het midden aan de Varsseveldseweg de vconing die in 1880 werd gebouwd voor de gemeentearts,

gelijk met het rechts ernaast staande gemeentehuis. Als eerste woonde hier de gemeentearts].J. van Son. De bouwkosten van het gemeentehuis waren f6899,25. Burgemeester was toen J.A. van

Basten Batenburg. Verder naar rechts zien we nag een stukje van de smederij van J Zeiler, schoonzoon van de weduwe Berendina Klein NibbelinkSwijtink. Ten slotte met het kalf aan de stang en de voe-

derbank op de stoep de herberg van de familie Knippenborg.

34 Vanafhet gemeentehuis kijken we nu naar het eind van de Rapenburgsestraat, hier omstreeks 1905. Zie de prachtige pomp en gaslantaarn. Het eerste pand links was tot ongeveer 1900 de smederij van].W Klein Nibbelink, die na zijn overlijden werd opgevolgd door zijn schoonzoon, Johan Zeiler. In 1918 werd de smederij, op de foto aan de straatkant, naar achteren aan de weg naar het kerkhof verplaatst en de oude smederij werd tot winkel verbouwd. In 1968 ging Zeiler naar een nieuw pand verderop in de straat. Dan voIgt de bakkerswinkel/ cafe van de familie Knippenborg. Vanaf rechts zien we dan een pand waarin toen woonde de fami-

lie]. Heinen-Salemink (horlogemaker), later naar de Varsseveldseweg, daarnaast achtereen de koetsiers-families Van Wijngaarden, Boekelder en Spanjer. Later kwam het geheel in het bezit van Garage

Langwerden. Ernaast was de brandweer gestationeerd, vroeger stond hier de lijkkoets. Daarnaast het hoge pand, in 1899 gebouwd, dat werd bewoond door de arts D.]. Besselink. Al deze huizen

zijn afgebroken voor de reconstructie van de kom of voor de bouw van Antoniushave.

~roet uit L?iahfenvoorde.

Citg. :lej. wed. J.

cJtapen6urgersfr. Eiehienooorde.

tcvertnk, Lichtonvcordo.

.~

35 Op de hoek met de Varsseveldseweg zien we omstreeks 1930 tegenover het gemeentehuis een statige villa staan, Deze werd bewoond door L.A.M. van Basten Batenburg, een lid van een gerespecteerd Lichtenvoords regentengeslacht. Al vanaf 1 830 tot 1851 was de eerste Van Basten Batenburg burgemeester. Dit was Iohan Hendrik Antony, die ook medisch doctor was en het Huis Tongerlo kocht in 1 83 1 . LA. van Basten Batenburg was burgemeester van 1871 tot 1886.WH.].F. van Basten Batenburg was gemeentesecretaris van 1886 tot 1889. LAM. van Basten Batenburg was eerst gemeentesecretaris en aansluitend burgemeester van 1894 tot

1914, hierna werd hij lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hij was het oak die dit pand bouwde omstreeks 1895. Eind jaren veertig kwam hierin een School voor Bijzonder Onderwijs. Grote

pionier hierbij was meester Van Tongeren. Toen in 1958 de Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg gesticht was, werd het pand in gebruik genomen door Gemeentewerken.Omstreeks 1968 werd

het afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van St. Antoniushove.

Groeten. uit Lichtenvoorde

3 6 Als we nu dan achterom kijken, maar dan een paar jaartjes later, en wel in 1939, dan zien we het vernieuwde gemeentehuis in aanbouw. Het is nog niet gereed maar men kan al goed zien hoe het gaat worden. Het vorige gemeentehuis dar in 1905 gebouwd was, bleek in 1930 reeds te klein en men maakte toen al plannen voor een verbouwing. Maar de economische crisis van de jaren dertig vertraagde deze plannen, ZQdat het tot 1939 duurde voordat men aan deze vernieuwing begon. Hier staat dan nu het resultaat. De begrote bouwkosten zoals die door het rijk werden goedgekeurd bedroegen f39.000. In mei 1940 werd het offkieel geo-

pend. In de jaren daarna werd het verschillende malen weer meer of minder verbouwd, zo werd het vroegere dokters/burgemeestershuis bij het gemeentehuis aangetrokken en werd er tijdelijke aan-

bouw gepleegd. In 1992 werd er beg onnen met een grate nieuwbouw, waarbij het oude gedeelte zoals het hier op de fota staat behouden bleeĀ£ Geopend werd er op 2 februari 1994.

37 Hier een foto genomen in het najaar van 1939, ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester A.]. van der Laar van Lichtenvoorde. De foto werd genomen voor de ingang van Hotel Industrie, waar een huldiging door de burgerij plaatsvond. In de raadsvergadering van 2 november 1939 dankte de burgemeester voor deze huldiging. A.]. van der Laar was burgemeester van 8 september 1914 tot 1 december 1941. Hij trad toen af vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts: F. Hoekstra (gemeemeveld-

wachter), drs. N.T.M. Stoer (gemeentesecretaris), GAJ. Gleis (hotelhouder van de Koppelpaarden), burgemeester A.]. van der Laar, B.L.A.M. Veldman (hoofdambtenaar ter secretarie) en B. ter Haar (ge-

meenteveldwachter). De kinderen zijn waarschijnlijk van gemeentesecretaris Stoer.

38 We gaan nu tot aan het eind van de Raadhuisstraat, tot waar de Boschlaan (toen nog Bedelaarsdijk) begint, en kijken om, mer omstreeks

1 930. We zien dan nog een flinke rij bomen langs de Raadhuisstraat. Verder van rechts naar links, op de hoek met de Zieuwentseweg, het winkeltje van bakker A.B.]. Stottelaar, nu cafe; voor Stottelaar zat hier expediteur WR.M. Dusseldorp, die later aan de Varsseveldseweg woonde. In het volgende huis woonde Hendrik Wekking, schoenmaker. Bij hem in woonde zijn broer [ohan en zij hadden als bijnaam "den Slappen", Dan de woning van Willem Kolkman, arbeider op een schoenfabriek; zijn vrouw

Antje was baakster. Verderop eerst ].H. Pothof, kruidenier en eierhandelaar, dan Pothof, boerderij en meubelwinkel. Op de foto staat een aantal kinderen: Marie Pothof, gehuwd met Frans Tops in

Groenlo; Anna Pothof in 1951 overleden;Thomas Pothof (later priester) en Jan Pothof, uit de Raadhuisstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek