Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.J.A. Eppingbroek en B.H.W. van Lochem
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6264-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 We gaan iets de Zieuwentseweg op en zien aan onze rechterhand de boterfabriek zoals die er omstreeks 1910 uitzag. Aan de voorkant de directeurswoning en erachter de fabriek, we zien de lange fabrieksschoorsteen. Hier woonde de heer Ketelaar, de eerste directeur van de op 21 november 1900 in werking gestelde Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Lichtenvoorde. Een aantal malen werd de zuivelfabriek verbouwd, onder andere omstreeks 1950. In een gedeelte van deze nieuwbouw (op de bovenverdieping) startte in 1952 de opleiding smedenbankwerken van de nieuw gesrichte "R.K. Nijverheidsschool voor Lichtenvoorde en

Omstreken", later de Dr. Ariensschool. In 1917 werd er een nieuwe directeurswoning naast de fabriek gebouwd en in 192 8 liet directeur H.E. Kots een nieuw huis bouwen, dat er in 1995 nog

staat, op de hoek met de Boschlaan. De fabriek rnoest echter 78 jaar na de oprichting, door reorganisaties zijn poorten sluiten. Op 3 1 december 1978 deed de heer Allard, de laatste directeur, de

laatste maal de fabrieksdeur achter zich dicht.

Boterfabriek - Lichtenvoorde.

40 Links van ons aan de Zieuwentseweg in ongeveer dezelfde tijd (omstreeks 1910) zien we dan het pand zoals op deze foto is afgebeeld. We zien hier het bekende "Pillen's Huus'' (Cafe Pillen 'r Zwaantje). Eigenaar in die tijd is het echtpaar Bernardus (Wiekes) Pillen en Johanna Elschot. Niet alleen had het echtpaar een cafe, dat zich achter de eerste deur vanaf links beyond, maar oak een kruidenierszaak, waarin ze ook enige producten van de eigen boerderij verkochten. De boerderij beyond zich in het rechter deel van het pand, op de foto achter de dubbele deur rechts. Later kwam in dit

deel de verkoop van Vrijbank Vlees (uutpondinge), dat later in de jaren vijfhg uitgroeide tot de Stichting Gemeentelijk Abattoir. Zie oak de begroeiing langs de gevel, bestaande uit wijndruif. Thans is het

pand geheel verbouwd en uitgebreid, de huidige eigenaar, in 1995, is Hans Pillen.

41 We keren nu weer terug naar de Varsseveldseweg en gaan richting Harreveld. Na ongeveer 100 meter zien we aan onze rechterhand (nu 1996) de St.-Iorisschool staan, Bijgaande foto geeft een beeld van de eerstesteenlegging van dit gebouw in mei 1920, dat in eerste instantie gebouwd is als een school voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO). De inzegening geschiedde door pastoor Tiburtius de Graaf in tegenwoordigheid van het roomskatholiek kerkbestuur en andere genodigden. Hoofd van de school was de heer H.H. Brus. Voor hem werd een huls gebouwd direct mast de school, dat in november 1993 werd afgebroken ten behoeve

van parkeerplaatsen voor het gemeentehuis. De ULO kreeg al snel inwoning van de rooms-katholieke lag ere school omdat het gebouw aan de Patronaatsstraat te klein geworden was. In 1931 werden

plannen gemaakt om het gebouw aan de Varsseveldseweg te vergroten of om een nieuw gebouw voor de ULO te stichten, Het tweede werd gedaan. Dit pand werd in zijn geheel als rooms-katholieke

jongensschool in gebruik genomen.

42 Hierbij een foto van ULO-leerlingen in de beginjaren: een schoolfoto van omstreeks 1920, op de speelplaats achter de school aan de Varsseveldseweg. De contouren van de gevel van het gemeentehuis zijn rechts achter vaag te zien. Er waren ruim dertig leerlingen en drie leerkrachten. De leerkrachten waren het hoofd van de school de heer H.H. Brus, achterste rij tweede van links; de heer G.H. Bruins, geheel rechts, en de heer G.]. Scholte. De heer K.H. Falke volgde de heer Scholte op die in 1922 overleed. Volgens een uitspraak van de heer Bruins bij het 60jarig bestaan, had de eerste examenklas (de 3e klas) een leerling: Nellie Fust. Leerlin-

gen op deze foto zijn onder anderen: liggend rechts Gerrit Rack. Tweede ri]: zesde van links Jan Waalder, tweede van rechts Herman ter Bille. Derde rij: vanaf links, Antoon Bakker, Antoon Manschot,

Bernard Fust, Nellie Fust (iets hager), Wim Pothof, volgende drie iets hoger, Marietje Kolkman, ? Hulshof, Tonia van Wijngaarden, Herman Holweg, Joke Hulshof en Thijs Hoekstra. In de bovenste rij

nog: een onbekende, Christien Wouters, een onbekende, Corry Bakker, Marietje Manschot, Annie Siebelder en nag een onbekende.

43 Hier, naar wi] aannemen (gezien de bebouwing), een foto van de Varsseveldseweg vanaf een punt iets voorbij de rooms-katholieke jongensschool St.joris, maar dan omstreeks 1900. De kaart is afgestempeld in 1904. De uitgever van deze kaart had een vooruitziende blik en de nodige fantasie, want hij heeft op voorhand deze weg al de "Stationsweg" genoemd. Er waren wel vergaande plannen voor een tramlijn, maar om deze tijd was er nog geen lijn aangelegd, laat staan een station. Op deze foto zien we dan in dit gevallinks de boerderi] van de familie Jan Hendrik Bloemendaal (de bijnaam voor de boerderij was Blommes); bi] hem in woon-

den onder anderen zijn neven Iohan Hendrik en Iohan Bernard Klein Avink. Na het overlijden van Bloemendaal in 1902 kwam [ohan Hendrik Klein Avink op de boerderij. Vele jaren is deze boerderi},

die nu midden in het dorp staat, door de familie Klein Avink bewoond. Aan de rechterzijde vinden we omstreeks 1900 het pand van Hendrik ten Have, die looier was, en het pand van Theodorus joh,

Jansen, van beroep zadelmaker, en Aleida M. Raats, bieren koffiehuishoudster.

)talion5Weg.~

~':~"'~·Y"~'.'d «;»:>

Lichlenuoorde

44 We gaan nu verder de Varsseveldseweg op en komen bij het tramstation, dat toen op de plek stond waar nu het plantsoen begint tegenover het cafe den Olden Tram

(deze naam zegt het al). Het station met directiekantoor werd gebouwd in 1906. Deze opname van een tram en personeel van de G.WS.M. (Geldersch Westfaalse Stoomtram Maatschappij) bij het trarnstation is gemaakt rand 1 9 1 5. Kennelijk was er iets bijzonders, want er zijn meer foro's bekend van dezelfde personen met een andere tram. De derde en vijfde persoon van rechts zijn respectievelijk Nic Adema (later schoenmaker te

Graenlo) en diens zwager Willem Kortbeek (later exploitant van Hotel Industrie). NicAdema kwam als schoenmaker vanuit Franeker naar Lichtenvoorde. Hij werkte aanvankelijk bij schoenfabriek

H.B. Sterenborg en woonde bij zijn aangetrauwde neef, de gemeenteveldwachter Casper Kemper, onder het gemeentehuis. Van 1913 tot 1916 was hij tramconducteur bij de GWS.M. Hij is de

groot- en overgrootvader van de meeste Adema's in Lichtenvoorde en omgeving.

45 Een foto uit 1918 van de voetbalploeg "Volharding" die ontstaan is rand 1912. In deze "buurtvoetbalploeg" speelden zowel rooms-katholieke als hervormde jongens. Zij speelden niet in competitieverband, omdat dat er nog niet was. WeI speelde men in poules, die uit een aantal ploegen bestonden die steeds tegen elkaar uitkwamen; vaak ploegen uit Dinxperlo, Groenlo, Varsseveld en Lievelde. De naam "Volharding" ontstond doordat een journalist in de krant had geschreyen dat de "volhouders" uit Iichtenvoorde gewonnen hadden van Varsseveld. De ploeg speelde in een weiland aan de Varsseveldseweg. In

1 92 0 werd een katholieke

vereniging opgericht "TOP" geheten, die meedeed aan de toen opgerichte competitie. "Volharding" viel uiteen en hield op te bestaan. De spelers op de foto zijn, van links naar rechts, staand: H. Lefering,

Kienne Holweg, Batjen Boschker, rechtsbuiten Klerkx en Willem van Lochem. Op de knieen, Tone Roemaat, Jan Ikink en Jan Roemaat, linkshalf. Zittend: Rode Hogenkarnp, Ru Albers, knecht bij

bakker Bloemers, en Bernard van Lochem, links back.

46 Vanafhet rangeerterrein van het G.WS.M.-station zien we de hoek Varsseveldseweg/Patronaatsstraat omstreeks 1930. Uiterst rechts de onderwijzerswoningen, die in 1920 gebouwd zijn. Rechts woonde als eerste G.]. Scholte, leraar aan de ULG, vervolgens een aantal ouderwijzers, totdat het huis in augustus 1928 A.].L. Koperberg en zijn grote gezin als bewoner kreeg. De heer Koperberg was hoofd van de rooms-katholieke jongensschool en hij heeft hier jarenlang gewoond. In het linkerdeel woonde als eerste het echtpaar ].H. BongaertsMori. Rond de tijd van de foto is bewoner (1928-1934) de leraar van de raoms-katholieke ULG, de heer G.H.

Bruins en zijn gezin. Vanaf april 1935 krijgen we dan als bewoner Wilhelmus Romualdus Dusseldorp, de expediteur. Naar links zien we dan het dubbele pand van de gebroeders ].H. en ].B.W: Bon-

nes, kleermakers, gebouwd in 1925, hetgeen ook het geval was met het volgende pand, van hun braer ].B. Bonnes. Ze kwamen vanuit de Benengang, waar ze eerst hun kleermakerij hadden. De man met

hond en fiets is HendrikWekking (Slappen) uit de Raadhuisstraat.

Groefen uit Lichtenvoorde

47 Deze foto uit 1934 brengt ons verder de Patronaatsstraat in. Rechts woonde A.E. Paasschens, boekhouder bij Hulshof (Herwalt), daarnaast het in 1932 in gebruik genomen pand van wat toen nog heette R.K. School voor Uitgebreid Lager Onderwijs (Ulo 3-jarig) later werd dit Mulo (4-jarig), waarbij de "M" staat voor "Meer", en sinds 1968 is dit Mavo. Het pand had drie lokalen en een lerarenkamertje. De leerlingen noemden dit het strafkamertje. De architect was]. Huinink. De bouwkosten van dit pand van ruirn f23.600 kwamen in 1932 te laste van het rooms-katholieke kerkbestuur, De grond was gekocht van de heren Jan en Antoon

Wamelink, schoenmakers, die verderop in de Patronaatsstraat woonden. Achter de school verborgen is de woning van de familie].W Eppingbroek (nu wit geschilderd) , dan is door de

boomgaard heen nog vaag het kruidenierswinkeltje van de familie AJ Hering te zien. Links van de straat zien we op de voorgrond het huis van schilder ].B. van Lochem, gebouwd in 1 930, en verderop

het pand van kleermaker Jan en zoon Herman Ikink, in 192 2 gebouwd.

LICHTENVOORDE. PATRONAATSTRAAT

48 Nog een foto uit de Patronaatsstraat, ongeveer waar nu de Franciscanerhof is, maar dan rond 1920. We zien hier het Patronaatsgebouw, dat gesticht is door pastoor Thomas Sanders (19041918). Na het gereedkomen van het gebouw op 10 september 1906 werd ook de straat hiernaar vernoemd. Voordien heette deze de Stationsstraat (slechts kort) en voordat het tramstation in zieht was werd deze straat ook wel de Kinderdijk genoemd. Het Patronaatsgebouw werd gesticht met als doelstelling het op een hoger peil brengen van ontspanning en vrijetijdsbesteding. Er werden ton eel- en muziekvoorstellingen gegeven, ook waren er vergaderruimtes. De verkennerij en gidsen hadden hier hun onderkomen. In

1 91 2 deed het een poos dienst als noodkerk tijdens de

bouw van de nieuwe Bonifatiuskerk. In de oorlog was het in gebruik voor evacues en in de jaren vijftig als gymnastieklokaal, weer later als jeugdhonk "De Mollenkaore". Eind jaren zeventig werd het pand afgebroken. Het St.-Antoniusbeeld boven in de gevel staat nu in verzorgingscentrum St.-Antoniushove.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek