Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Lichtenvoorde in grootmoeders tijd

Auteur
:   G.J.A. Eppingbroek en B.H.W. van Lochem
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6264-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49 Met deze foto gaan we vanaf de Patronaatsstraat de Broekboomstraat in, zo omstreeks 1928. Rechts op de foto het oude cafe Van Lochern. Al in 1863 blijkt er een tapperij Van Lochem te zijn, die werd opgericht door Jan Berend van Lochem. We spreken hier dus over een zeer oud cafe. Jammer is het dan ook dat het eind 1 995 opmeld te bestaan. In 1959 werd overigens op deze plek en het daarnaast gelegen pandje - waar in de jaren vijftigTieltjes zijn fietsenmakerij had en voorheen Mina en Drika Post woonden, met daarnaast het schuurtje van Van Lochem (achter de boom) - een doorbraak gemaakt voor de aansluiting

Molendijk-Markt. Naast de dames Post was de winkel van Te Vruchte, kleermaker en handelend in hoeden en petten (nu HulshoflTe Brake), daarnaast weer timmerman Hogenkamp. Links staat een

kleine woning, hierin woonde onder anderen Jan Roelofswaard, later gemeenteambtenaar Piet Hooglugt. In her hogere huis woonde schilder Louis Hulshof dan kwam een stuk tuin, daarna

het huis van meester Kolkman, waar later de familie Bonsen woonde.

UCHTEtflIOORDE.

50 We kijken nu met deze foto, gemaakt rand 1925, de andere kant de Braekboomstraat in, richting oude Molendijk, die direct links achter de hoge huizen begint. Links een stukje van het oude cafe Van Lochem, daarna de drie in 1910 gebouwde woningen waarvan de eerste werd bewoond door H. Lelivelt (timmerman en wagenbouwer), de middelste door boekhouder Florij en de laatste door gemeenteopzichter Wegman, vervolgens kleermakerij Ponds, later alle drie door een familie Lelivelt. Het laatste pand is nu uitzendbureau. Dan midden op de foto het huis van B. Kuijk, dat gebouwd werd door de familie Vis, die daar eerder een tuin

had. Rechts winkel/kapper / barbier Sterenborg, later opgevolgd door diens schoonzoon Henk van Doorn, die er ook een sigarenzaak en later een reisbureau had. Nu is dit makelaardij Steentjes. Daar-

achter komt dan koperslager Th. Rack, vervolgens H. Sterenborg, landbouwer en schoenlapper; hij stichtte het schoenfabriekje Sterli, dat kinderschoentjes maakte. Het brandde in de jaren zeventig

af en werd niet meer opgebouwd. De man met de frets (links) is Jan Olijslager.

Lichtencoorde, Broekboomstraat

51 Wij gaan nu omstreeks

1 925 met deze foto even de Molendijk in en kijken bij Cafe Kruip aan de achterzijde. De kaartclub "Hard Op" heeft wat te vieren. De ingelijste ledenlijst staat voor de tafel. De leden op deze foto zijn, eerste rij, zittend: Harry]aartsveld (naar Apeldoorn), Hendrik Kruip (schilder uit Rentenierstraat), Anton]aartsveld (wegenbauwer) en Frans Dappen (aarmemer). Middelste rij:

Gert Olthof (slager). Willem Iaartsveld (aannemer wegenbauw) , Jan .? Brul" Hulshof Jan Lelivelt, Camelis van Wijngaarden (molenaar, naar Zieuwent). ? te Darsthorst (ijzerwaren) en Willem Kruip (eigenaar van het cafe waarachter deze fato werd gena-

men). Achterste rij: Bernard .Balletje" Kruip (te Swalmen), August Stottelaar (later bakker Raadhuisstraat), Jan Kruip (vader van Ioop, de kweker), Herman Schuring en Arie Ravesloat (slager).

52 Weer terug nu naar de Broekboomstraat (rond 1930). We gaan deze nu wat verder in en komen bij een statig herenhuis. Het werd in 1879 door notaris J.E. de Voogt gebouwd, in een Tvorm met een dubbel achterhuis. De helft van het dubbele woonhuis werd bewoond en als kantoor gebruikt door de notaris, de andere helft werd bewoond door zijn moeder mevrouw De Voogt- Vreede. Deze notaris heeft slechts vijf jaar in Lichtenvoorde gewoond.Van 1886 tot 1894 woonde hier onder anderen burgemeester G.R.C.M. Raupp en van 1921 tot 1933 was de helft van dit pand in gebruik als ziekenhuis: de andere helft werd bewoond door de da-

mes Groen. Na het ziekenhuis woonde in het rechter gedeelte de familie J. Weijenborg (fabrikant) en in het andere gedeelte later de familie Hulshof. In de jaren vijftig werd dit het huis van de fra-

ters van St. Eloy, zij gaven les op onder andere de Technische School. Nu in 1995 zit in dit pand "Stichting Deltaland". De twee dames zijn met grote waarschijnlijkheid links Anna Kothuis, later ge-

huwd met Welink, en rechts Mientje Lueb, gehuwd met Kothuis.

53 Na de Broekboom nemen we nu een kijkje "Op den Akker", Aan het einde van deze weg zien we omstreeks 1930 de zij- en achterkant van een bedrijf: de schoenfabriek H.B. Sterenborg, waarvan de voorkant aan de Nieuwe Maat lag. Deze fabriek werd opgericht in 1875 door Herman B. Sterenborg, in eerste ins tan tie a1s looierij; het was voordien een huislooierij, zoals er vele in Lichtenvoorde waren. Hij begon de werkplaats met tien man. Hieraan verbond hij in 1882 een handmatige schoenrnakerij (HBS-Schoenen).In 1901 werd de looierij afgestoten en deed de machinale schoenfabricage haar intrede. In 191 0 werd het bedrijf uitgebreid.

In 191 2 genereerde het zijn eigen elektriciteit en leverde dit ook aan de kom van het dorp. In 1913 nam Herman Sterenborg zijn beide zoons Theo en Herman in de firma op; hij overleed in 1916. In

ve van uitbreiding van de fabriek van Westerman in 1984 gesloopt werd.

de topjaren werkten er 250 mensen. In 1964 werd de zaak wegens gebrek aan opvolging gesloten. Het pand werd nog een poos gebruikt als dependance van de LTS Dr. Ariens, waarna het ten behoe-

54 We gaan nu via de Nieuwe Maat terug naar de Dijkstraat en brengen, rond 1935, een bezoek aan het rooms-katholieke St.-Bonifaciusziekenhuis. Op deze foto de operatiekamer uit die tijd. Op 19 mei 1920 werd de stichting St. Bonifacius Ziekenverpleging opgericht. Op 11 juni 1921 werden drie zusters Gerina, Canisia en Luzella ingehaald en in het nieuw ingerichte ziekenhuis aan de Broekboom ondergebracht. In 1 93 1 schonk de familie [aartsveld een tuin aan de Stichting. Hierop werd in 1932 rut ziekenhuis gebouwd. Op 25 april 1933 werd het nieuwe ziekenhuis feestelijk geopend. Het bood plaats aan veertig bedden. Di-

verse verbeteringen en uitbreidingen, ook personele, volgden. In 1978 namen de tien laatste zusters afscheid van het ziekenhuis; ze waren te oud geworden en er was geen opvolging. In 1980, na

twintig [aar touwtrekken en hoog oplaaiende twisten over de plaats van vestiging, yond samenvoeging van de Oost Achterhoekse ziekenhuizen tot een Streekziekenhuis te Winterswijk plaats. Het pand

aan de Dijkstraat werd later verbouwd tot een appartementencomplex.

55 Weer terug op de Markt met een foto uit 1 933, een prachtig sfeervol plaatje: de bomen, stang en en de twee pompen. Op de achtergrond de woning en smederij van Th. Tijdink, die hier in 1902 begonnen was, komend van Zieuwent. Op deze plaats stond tot 1899 de herberg "De Reizende Man", eigendom van de familie ].H. Sterneborg te Lippstadt in Duitsland. De laatste bewoonster was mejuffrouw SterneborgWijnveld. Bij gemeenteraadsbesluit van 22 november 1898 werd besloten tot aankoop van huis, schuur en tuin, met het doel het huis af te breken en samen met de ruin tot een marktplein in te richten. Dit ging niet voet-

stoots; er werden tegenwerpingen gemaakt, maar uiteindelijk kwam het er in 1899 toch. Marktmeester en marktschrijver was F. Buijnink, die tevens schatter van de dranklokalen was. De veemarkt

werd dinsdags om de 14 dagen gehouden. Later fungeerde ook vaak de veldwachter als marktmeester, want in een van zijn verslagen, van 19 mei 193 1, meldde hij dat op die dinsdag 102 koeien, 18 stie-

ren, 5 kalveren en 592 biggen aangevoerd waren.

56 Nu de andere vier kerkdorpen. Als eerste Lievelde. We zien bier het Stationskoffiehuis ].B. Willemsen omstreeks 1910. Willemsen kocht het cafe rond 1901 van de familie Abbink (Kabanus). Hij was voordien eigenaar van de ijzerwarenwinkel/ smederij aan de Markt te Lichtenvoorde. Cafe Willemsen was de plaats waar mensen wachtten op trein of tram, waar ze een kopje koffie dronken voor ze verder reisden. Het cafe stond dicht aan de weg, nu de parkeerplaats voor het Hotel Reijrink. De tram ging dicht langs het gebouw. Op de foto ligt links het station en rechts van het huis liggen de weg en de trambaan naar Lichtenvoorde.

De tram moest hier een scherpe bocht om het huis maken en soms liep hi] uit de rails. Het witte hekje links naast het cafe leidde naar het huis van Arink en slachterij Vos. In 1920 werd er een ser-

Willemsen dat er een slagerij bi] had. In de [aren zestig werd het verkocht aan de familie Reijrink.

re voor gebouwd en in 1932 werd dit gebouw afgebroken. Er stond al een nieuw gebouw klaar achter dit pand, het huidige Hotel Reijrink. Later werd dit overgenomen door het echtpaar Bakker-

Stationskoffiehuis-Restauran r (]. B. Willemsen) ~ Lievelde bij Lichtenvoorde.

57 Nog weer Lievelde, nu rond 1920. Op deze foto twee dingen die inmiddels verdwenen zijn, zoals de tram van de G.WS.M. en het N.WS.-station (na 1926 NS) Lichtenvoorde/ Groenlo. Van 1917 tot 1938 heette het station .Lichtenvoorde" . De tram staat hier voor het station gereed om naar Lichtenvoorde te vertrekken. Het station werd geopend op 15 juli 1878; de eerste chef was de heer ].K. Degenaar. Vanaf 1903 had het station twee seinhuizen, een op het perron (wachtpost 48) en een aan de oostzijde van het emplacement (wachtpost 49), in 1937 afgebroken. In

1 9 1 7 werd de goederenloods

aan het stationsgebouw verlengd. Het seinhuis op het perron werd vervangen door een blokuitbouw in het midden van het stationsgebouw. Het station in Lievelde is vooral voor de Ieerbewer-

kingsbedrijven in Lichtenvoorde van belang geweest als overslagstation van goederen, tot aan de opheffing van de tram in 1953. In 1970 werd het lokale goederenvervoer beeindigd en zijn alle losse

sporen opgebroken. Het stationsgebouw is in 1989 afgebroken; nu is er een halte.

58 Nog een foto uit de omgeving van het station te Lievelde. "Koehoedster nabij station Lichtenvoorde," schreef de fotograaf onder deze foto. Vanaf de huidige Kloosterstraat is rond 1895 deze opname van het station gemaakt. Het hoge gebouw in het midden diende voor de watervoorziening. Het was al voor 1910 afgebroken. Rechts daarvan ziet men de achterkant van het station. Ook het vlakke dak van de spoorwerkerswoning is nog juist zichtbaar boven de rijpende rogge. Op de voorgrond hoedt "Woltas [annoa'' (Johanna Stortelder op Woltas) de koeien. Dit gebeurde een paar maal per dag. Op het heetst van de dag gingen de koeien

weer op stal, omdat ze een hekel hadden aan de volle zon, maar ook vanwege het toen heersende mesttekort. [annoa verdeed haar tijd beslist niet want ze was bezig met brei- of verstelwerk.

Mesttekort, koehoedsters en de stationsgebouwen op deze foto bestaan niet meer. Alleen het fundament van het watervoorzieningsgebouw ligt nog over de spoorbeek en de eikeboompjes links achter zijn

uitgegroeid tot grate bomen. Wanneer zullen die verdwijnen?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek