Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Een afbeelding van de school te Vragender van ongeveer 1884, onder anderen geleid door meester Heeman uit Amsterdam. Met een voorbeeldig aanpassingsvermogen gingen hij en zijn vrouw voor eigen slacht ook een varken houden. De Amsterdamse onderwijzer moet echter gezegd hebben van het beest "geen vreter te willen maken" en daarom gaf hij het varken zijn voer op een schoteltje, Naar aanleiding van deze opname van het toen nog slechts twee lokalen tellende schoolgebouw is vermeldenswaard dat het eerste onderwijs in de gemeente Lichtenvoorde eveneens in Vragender moet zijn gegeven. Denkelijk boden paters van het klooster ,,'t Schaer" na 1430 hiertoe de gelegenheid. De bouwresten van dit schoolgebouwtje zijn aangetroffen in de thans nog bekende "schoolplas", gelegen aan de Meekesweg.

12. Even slaan we de Weijborgerdijk in om nabij de boerderij van de familie met die naam (thans Garstenveld) het houtskool brand en te bekijken. Op deze afbeelding, die dateert van rond 1900, zijn Drentse houtskoolbranders "an 't fosken". Op de voorgrond (met paard en wagen) H. Wessels, vader van J.F. Wessels (Vragenderweg). Op de achtergrond, van links naar rechts, een uit Beltrum afkomstige knecht van de familie Weijenborg, het Weijenborgbuurke zelf met zoon Hendrik (respectievelijk de grootvader en vader van H.B.G. Weijenborg, Vragenderweg 72), mejuffrouw Hanne Elschot (de meid van de familie Weijenborg), "Weijenborgs Liene" en een zekere Huitink.

13. "Zwart als een kolenbrander" kunnen we op weg naar de Keistad ons schoon wassen in het Bruil, het gebied rond het oude zwembad .,': Meeken". Dit kon men ook wei in het moerassige Flier, in de omgeving van het Tongerlo. Hier een opname van Huize Tongerlo, omstreeks 1870, toen eigendom van de familie Van Basten Batenburg, die het laatstelijk verhuurde aan de zusters clarissen uit DUsseldorf. Huize Tongerlo stond op de plaats van boerderij Smees (nu B. Wamelink, G.J. Doorninkweg 4) en werd v66r 1895 reeds gesloopt.

14. Op de heide bij Tongerlo wachtte sinds de ijstijd, duizenden jaren lang, de grote Kei, die blijkens dit proces-verbaal in 1874 door ingezetenen van Lichtenvoorde (schoenmakers) op een houten burrie naar de Markt vervoerd werd. Nationaal wordt de Lichtenvoordse steen het "Schoenmakersmonument" genoemd.

LICI-lTIONVOORDIO 18~4

15. Via de "Grintweg Aalten-Lichtenvoorde" op weg naar de Driehoek. Hier het cafe Doppen (Hogenkamp) op het Veld. Dit is een opname uit 1915 met links nog de kruidenierswinkel, voor de jeugd van to en de "balletjeswinkel".

16. Links van de weg zien we het bedrijf van H.J. Hulshof en Co., leder- en schoenfabrikanten, thans "Hulshofs Verenigde Fabrieken", Hulshof-Herwalt, De ansichtkaart dateert van ongeveer 1912. Links zijn Ketterink en "Schutten Nadus" buiten bij de looivaten bezig huiden te bewerken. Rechts op het bruggetje staat wellicht een van de eigenaren met zijn vrouw. De snel groeiende, jonge Lichtenvoordse bevo!king is per traditio reeds "industrie-minded". Dit verklaart het gewi!de vestigingsklimaat, dat de !aatste jaren een gevarieerde, nieuwe industrie naar Lichtenvoorde deed komen.

ยท ~ '. .;

..?. .? ee . ? ~ ??.?

17. Voor ons Huize Driehoek op een opname uit 1910. Het werd gebouwd en bewoond door de familie Hulshof-Wiegerink, Het werd in 1940 door de familie Hulshof-van Loon vervangen door het huidige witte huis "De Driehoek". Voor de villa (rechts) staat mevrouw M. Hulshof-Wiegerink met haar zoon H.H.M.A. Hulshof-Eras.

18. Aan het weggetje tussen de huidige panden Hulshof-Wiegerink en Hulshof-Herwalt lag cafe "De Kikvors", toen geexploiteerd door de familie Huinink (Metten Frans en Miete Dicker). Het werd ria 1908 de tramhalte. Deze opname is van september 1912. Van links naar rechts: Lien Hulshof (thans mevrouw de weduwe De Groot-Hulshaf te Asten N.B.), Th. Hulshof-Schepers (later wonende Raadhuisstraat 8), mevrauw B. Hulshof-Huinink (Van Heydenstraat 13), mevrouw A. Witteman-Huinink (danker figuurtje; Nieuwerkerk a.d. Amstel), mevrouw Hugen-Huinink (Doetinchem), mevrouw B. Stijntjes-Huinink met haar moeder mevrouw M. Huinink-Dieker, dan Paul Huinink (Van Heydenstraat), met hoed meester Veldhuis (een broer van de post bode), een onbekende en uiterst rechts P. Oesterholt (de voerman van de wagen van bierbrouwerij "De Klok").

19. Links aan de Lievelderweg torende de "Boschmolen" van de familie Van Wijngaarden boven de omgeving uit. Op de omloop staan een onbekende en Corn. van Wijngaarden (thans Dorpsstraat). Voor de molen zien we onder anderen B.J. van Wijngaarden en zijn vader A. van Wijngaarden. De molen behoorde omstreeks 1864 aan een aantaI burgers uit Lichtenvoorde en kwam daarna in het bezit van het roomskatholieke armenbestuur, dat een zekere Venderbosch (Bossen Nuris) aIs pachter van de molen ken de, tot 1892, het jaar waarin de heer A. van Wijngaarden uit Schalkwijk de molen pachtte om in 1907 door koop de eigenaar te worden. De molen had diverse gebreken, waardoor onderhoud en verbetering onverantwoord hoge kosten vroegen. Delen van de thans bijna gesloopte molen werden gebruikt bij de bouw van de nieuwe molen "De Vier Winden"'van de familie Gunnewick in Vragender. Deze opname dateert van rond 1915.

I';ltul.e "'olen. -

, "

,..JI.

Wis'el G. W.

20. Een blik op de Driehoek, toen bekend als de wissel van de GWST, waar men de tram naar Lievelde juist ziet vertrekken en men de wissel heeft vrijgemaakt voor de uit Bocholt arriverende tram. De lijn naar Lievelde werd geopend in 1908, terwijl de verbinding met Bocholt vanaf 1910 bestond, De belangstelling voor de nieuwe vervoersgelegenheid was groot, zoals deze opname duidelijk laat zien. We zien onder anderen conducteur Batten Manus, die woonde waar thans galanteriezaak J. Wekking is gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek