Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De faam van Lichtenvoords jaarlijkse bloemencorso is kennelijk gegroeid uit een jarenlange ambitie bij de Lichtenvoordenaren. Dit wordt bijzonder geestig geillustreerd door deze ansicht uit 1912. De opname toont het corsostuk, een fraaie haan, van heide vervaardigd door de gebroeders Ikink, kleermakers, Patronaatsstraat, en geplaatst op een versierd karretje. Het pronkstuk werd met de kinderen Bernard Gootink (81. Antoniushove) en zijn zus Anna Betting Gootink (Bronckhorststraat 32) vereeuwigd voor de open bare school aan de Dijkstraat.

22. Op onze verdere tocht door de gemeente laten we eerst een opname zien waarop rechts de weg naar het Hof met plantsoen, waar thans het herdenkingsmonument staat. Voor ons is de splitsing van de Dijkstraat en de Rentenierstraat met de woning van schoenmaker Venderbosch, thans kantoor Reuling-Bonsen. De villa "Sterenborg", rechts aehter de bomen, was reeds aanwezig. Het beeld dateert van de jaren 1910-1915. Van de personen is helaas niemand ge identificeerd.

23. Op deze ansicht maken we nader kennis met het schoenmakersbedrijf van de heer Venderbosch. Lichtenvoorde telde rond de eeuwwisseling meer van deze huisschoenrnakerijen, waar onder andere laarzen voor het leger werden gemaakt. Op deze plaat van omstreeks 1895 zien we, van links naar rechts: H. Beuting (Pruuske), Herman Venderbosch, achter hem diens vader en eigenaar Eduard Venderbosch, dan drie onbekenden, Bernard Mellink en Bernard Knippenborg (v.d. Snieder). Staande:

Herman Beutink ('t Olde Pruuske, Coop winkel), Diderichs uit Winterswijk en B. Huinink (de Dikke).

24. De schoenmakers, die volgens het voorgaande een belangrijke rol speelden in de jongste geschiedenis van onze gemeente, luidden niet aIleen het industriele Lichtenvoorde in, zij had den ook eigen liederen, blijkens een door wijlen de heer G.A.M. Nijs, ambtenaar van de burgerlijke stand en lang dirigent van onder andere de harmonie in Zieuwent, een in haast opgeschreven liedje, dat door de schoenmakers in die tijd alom gezongen werd.

25. De Dijkstraat in 1910. Deze ruim zeventig jaar oude opname toont de volgende situatie (van links naar rechts): cafe Manschot, later het door de heer Kotbeek gebouwde en geexploiteerde hotel "Industrie", later de tijdelijke huisvesting van de Christoffelschool, afdeling VBO van de St.- Ludgerusschool. Bij het cafe van Derk en Manna Manschot-Witte behoorde ook het aansluitende gedeelte met het reclamebord voor gist. Dan volgde schoenmaker De Wolf (de schuur met nindeure), thans de schoenenzaak van Jansen plus het daarvoor nu afgebroken pand, Vervolgens B. Lefering, schilder, thans drogisterij, H. Lefering en daarna het hoge pand dat werd bewoond door Fr. Westerman-Hulshof, de melkventer en handlooier, een oom van de huidige F. Westerman. Nadien was het pand van dokter Lippman, de familie Stoer (gemeentesecretaris) en thans is het cafetaria Stottelaar. Van rechts naar links zien we de slagerij van De Visser, nadien Dierenhuis en destijds gebouwd door H. Roozendaal. Verder is tot de huidige groentehal in het geheel nog geen bebouwing (tuingrond van de familie Hulshof-Peters en hotel Westerman).

26. De eerste Lichtenvoordse voetbalclub TOP rond 1920! Achter huize Herwalt lag op een heideperceel van Schilderink uit Vragender (thans het woningencomplex Hooiland) het eerste particuliere sportterrein van de voetbalclub "Tot Ons Plezier". De overlevering wil dat voetballen in die dagen bij de pastoor uit den boze was. De letters TOP werden daarom door velen gelezen als: Tegen Onze Pastoor! Felt is dat de pastoor de voetballers de toegang tot het toen populaire patronaatsgebouw ontzegde en de ouders ernstig onderhield over de "misdraging" van hun zonen! Zittend, van links naar rechts: Jan Hulshof, H. van Wijngaarden en Herm. Lefering. Staande, van links naar reehts: H. HulshofWiegerink, H. Hulshof-Eras, B. van Wijngaarden, B. Lefering, B. Orrnei, een onbekende, H. Lelivelt, J. Huinink, H. Wildenborg (oud-wethouder), Jan Kothuis, H. ten Have en H. Lefering.

27. In de Rentenier was het eerste pand (links nog net te zien) de zaak van bakker Slaghekke, die een borreltje niet versmaadde. Het pand op de afbeelding werd bewoond door "Stonten Ziene", de familie Sironde, een wellicht in de hugenotentijd reeds naar hier gekomen familie. De opname dateert van kort voor de sloop in 1925. Rechts staan Antoon en Gerard Kruip, twee overbuurjongens. Hotel ,,Industrie", rechts achter de woning van Sironde duidelijk te zien, borg in 1923 een gezelschap feestende Lichtenvoordenaren.

28. September 1923: de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in een zaal van hotel "Industrie". Zittend voor de tafel, van links naar rechts: H. Lelivelt, Van Hoboken (directeur van het postkantoor), burgemeester A.J. v.d, Laar, H. Sterenborg (medefirmant HBS), Th. Roeffen (ambtenaar op het gemeentehuis) en H.E. Kots (assistent-directeur van de zuivelfabriek). Onmiddellijk achter en tussen deze rij, van links naar reehts: H. Weijenborg (gemeenteontvanger), mevrouw M. Weijenborg-Noyons, H. Hulshof (Her walt), mevrouw Walth. Hulshof-Schouten, mevrouw L.J.J. van Hoboken-Hoyinx van Papendrecht, L. Ketelaar (directeur van de boterfabriek), mevrouw B. Ketelaar-Hettema en Lies Foury. Schuin achter H. Sterenborg mevrouw A. Huinink-Lelivelt, rnejuffrouw Nel Bouman, mevrouw A. Paasschens-Lelivelt, de heer Striekwold (boekhouder HBS), mevrouw Lien Hulshof-Wiegerink (Indonesie), mejuffrouw Lena Westerman, Christine Wouters, mevrouw Thielen, mevrouw Post, mevrouw Falke, A. Wouters (hoofd van de school en kassier van de boerenleenbank) en de heer Thielen (schoolhoofd van het intemaat Harreveld). Tweede rij, zittend van links naar rechts: C. Hulshof-Hulshof (looier en landbouwer), diens eehtgenote, dan mejuffrouw Catrien Hensen (een zuster van de notaris), mejuffrouw Anna Sterenborg, mevrouw Hulshof-Essink, G. Hulshof (Kuupers Gert), mejuffrouw Toos Hulshof, mevrouw Viet. Hulshof-van Loon, H. van Loon, J. de Waard (boekhouder HBS), H. Hulshof-Eras, mejuffrouw Keuper, mevrouw Wegman, mejuffrouw Christien Nieuwenhuis (later mevrouw Kots), Th. Wegman, mejuffrouw Marietje Westerman, mevrouw Wijnen met voor haar mejuffrouw Langenhof en mejuffrouw Koks, dan mevrouw Doppen-Kruip, W. Doppen (postbode, omgekomen in het concentratiekamp Buchenwald), mevrouw W. Stottelaar-Mijer, mevrouw J. Doppen-Kruip, mevrouw A. Ravesloot-Wolters, W. Knufing, C. v.d. Mosselaar, J.B. te Braak (Braakhuus), K.H. Falke en J.B. Post. Staande, van links naar rechts: B. Westerman, rector J.B. Hulshof, W. Kettering (verzetsstrijder; omgekomen in BergenBelsen), G.H. Bruins, Te Dorsthorst (cafehouder uit Silvolde), J. Kothuis, H. Lefering, Lambooy (onderwijzer), J. Ormel (muziekleraar en organist in de hervormde kerk), een onbekende, mevrouw Erna Holweg-Schroder, A. Holweg (Truukes), Van Wijngaarden (vertrokken naar Groningen) en mevrouw Van Wijngaarden-Hoften. Hoog tegen de balustrade: mevrouw A. Wekking-Holweg, H. Wekking (Raadhuisstraat), B. Pillen met voor zieh (kuifje) Tone Haling, dan mevrouw W. Kruip-Waalder, W. Kruip, mevrouw Lies Kothuis-Steverink, Nelis Paasschens, mevrouw Willemsen en haar man (de Reus, cafe Lievelde).

29. Rond 1910 zien we hier de woning van Drieks en Jannao de Wolter (uiterst links). Drieks was lantaarnopsteker en Jannao maakte de school schoon. Verder zien we op deze ansicht de woning van B. Schuring (met nindeure). Daarop volgde het kleine kruidenierswinkeltje van Moorkamp. Ten slotte op deze kaart het pand van Buijnink (later de levensschool). De personen zijn, van links naar rechts: een onbekende, Jan Wolters (kleermaker en de vader van de huidige kapper H. Wolters), vier onbekende kinderen, dan Toon Wolters (de vader van de manufacturier uit de Dijkstraat), Frits Buijnink (met fiets, rijksschatter) en achter hem vermoedelijk de bekende "Tonkas jongs" (de gebroeders Wallerbosch uit Zieuwent, die met hun zuster het huisje bewoonden dat uiterst rechts nog is te zien; thans de wolwinkel Oostendorp). In de deuropening staan verder vader Roelof Buijnink (kerkvoogd, raadslid, aannemer), zijn echtgenote mevrouw Buijnink-Voltman en ten slotte hun dienstbode, een dochter van Hijink uit de Dijkstraat. In de bocht, tegenover Krabben, was de Botermarkt, ook Ganzemarkt genoemd, waaraan ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek