Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30 .... de in 1648 gebouwde hervormde kerk ligt. Op deze van circa 1900 daterende kaart kan men zien dat juist een kerkdienst geeindigd is, getuige de stoet burgers voor het huis van de farnilie Van Harxen (later kapsalon Wekking). De heer Van Harxen was rijksambtenaar, ontvanger van de verpondingen, accijnzen en dergelijke. Als medeoprichter van de muziekvereniging liet hij op zijn zolder (twee ramen) repetities houden. Ook was hij lid van het kerkkoor in die dagen.

Groete uit Lichtenvoorde,

Protestant che Kerk.

31. Een ansicht van het kerkkoor in 1899. Van links naar rechts, zittend: B. Kruip (de grootvader van de eigenaar van het tegenwoordige cafe Kruip), Ant. Wamelink (schoenmaker; thans slagerij Hulshof), pastoor Tollenaar (overleden in 1900), Van Harxen (commies bij de belastingen), meester Rief (van de oude school in de Rentenierstraat; thans A. Ravesloot, Mellink en dergelijke) en B. Hogenkamp (de vader van de overleden J. Hogenkamp, commandant van de brandweer). Staande: G. Zonderland (werkmeester bij Herwalt), H. Roosendaal (varkensmester, later Dijkstraat, later Dierenhuis), B. Manschot (bakker), H. Wolf (schoenmaker), Toon Huinink (schoenmaker, Herwalt), Jan Wamelink (schoenmaker, thans horlogerie Kots), Pillen (schoenfabriek Hulshof), H. Hogenkamp (organist, timmerman, thans cafe Ketterink), J. Siebelder (kruidenier en manufacturen) en J. Kothuis (cafehouder en borstelmaker).

- ... ;:-

_:~--~.._-

~-/;'/f.j{t~t.~-!jJ;;~i:·:-:-:-·:-~~' -

32. De Varkensmarkt, door de met hagen omzoomde weggetjes die erop uitkwamen ook het "Haagje" genoemd, vormde rond 1900 met de Markt het dubbelhart van Lichtenvoorde. De cafes van vooral Meekes (rechts) en Kothuis waren niet alleen tijdens de marktdagen, maar ook door-de-weeks en vooral zondags trefpunten voor het nernen van een hartversterker. Op deze ansicht zien we, van links naar rechts, de panden van kruidenier/manufacturier Siebelder (Van Ree), Wildenborg (de grootvader van oud-wethouder H. Wildenborg, Patronaatsstraat), Weeber (de vader van groentehandelaar Weeber, Rapenburgstraat), de Lichtenvoordse C. & A. (Cornelis en August) van Wijngaarden, cafe Meekes en het pand van de familie Beuting (de Pruus), De personen zijn, van links naar rechts: met fiets een onbekende, dan B. van Lochem, B. Siebelder, Mina Wildenborg, nog een onbekende, een Rotterdamse loge bij Herm (Pinneken) Buijnink, juffrouw Brinkman, twee onbekenden, mevrouw Tr. Dusseldorp-de Ree en weer twee onbekenden. Voorste rijtje: Corrie Dusseldorp, een meisje van Stottelaar en met de hoeden op zijn Wim en Mimi Doppen. Deze opname dateert van rond 1915.

33. Rond de eeuwwisseling was het huis van Elferink (Bietemans Bette, de baakster van het dorp en de moeder van de huidige bewoner B. Elferink) al even bekend als thans de woning van oud-raadslid Elferink. Op deze foto zien we, van links naar rechts: Wimpke Doppen (voormalig hoofd van de Pastoor Van Arsschool), G. Elferink, mevrouw E. Elferink-Koenders (Bietemans Bette), haar dochter (mevrouw Van A1stElferink uit de Rentenierstraat) en geheel reehts zoon Jan (schilder, H. Harmsenstraat).

34. De Korte Rapenburgsestraat, waar links in het witte gebouw het gemeentehuis gevestigd was. Deze opname dateert van vaar 1874, want de "keiensloppers" hadden hun steen nog niet op zijn plaats (voor de lantaarnpaal) gelegd. De panden zijn, van links naar rechts: de stalling van hotel Westerman (later nog vetfabriek "De Rode Leeuw"), slagerij gebroeders Hulshof, kruidenier Batten Sterenborg, het gerneentehuis (later cafe Kothuis) en het pand van Siebelder, Van rechts naar links: het huis van de familie Hulshof (waarin Kuupers Manus een tabakskerverij, koffiebranderij en winkel dreef; thans confectie Kothuis), dan de woning van dokter Te Welscher, de schuur en het huis van B. HulshofWesterman, vervolgens Deppen, bakker Lueb (thans Mensinck) en de boerderij van Knippenberg (de Snieder), Niet te zien zijn de panden van Frank en bakkerij Bloemers.

35. Hier een close-up uit de zojuist beschreven huizenrij langs de Korte Rapenburgsestraat, namelijk het pand van B.F. Lueb, gefotografeerd in 1910. Voor de deur zien we bakker Lueb met zijn echtgenote H. Lueb-Kothuis en hun zoon Antoon (thans Esstraat). Mevrouw Lueb stond bij de jeugdige klan ten als gul bekend. Men wist dat men voor eer cent een veel groter stuk drop kreeg van mevrouw Lueb dan van haar man. Wanneer dan ook bij zo'n "koop" Lueb zelf achter de toonbank verscheen, klonk het uit de kindermond: "Wiej mot ow neet hemm, maor ow moder."

36. De Markt met de ongeveer achttien ton zware kei in 1890! De stunt van de "schustersjonges" zette Groenlo danig in de zon! Tevergeefs had men daar namelijk al eerder getracht de kei mee te slepen. De kolos in de heide gaf geen krimp. Daarom ook het heldendicht: Negennegentig Crispin en namen aan die arbeid deel. 't Waren heren, die weI wisten, helpt er weinig, zo ook veel. Echter werd de grate vreugde nog door 'n raar idee gefnuikt. Want een pekdraad, die niet deugde, had men ook bij 't werk gebruikt. Vreemd gerucht ... al die Crispinen staken toen hun benen in de lucht! Zie hoez' romm'lend tromm'lend vlogen, d'een na d'ander in de goot! Gelukkig dat we zeggen mogen: ge{:;l Crispien vond er de dood. Spoedig voorwaarts ging de pektrein, door geen rampspoed meer belet. Zodat ie weldra op het Marktplein op zijn voetstuk werd gezet!

'v

37. Hoe de Lichtenvoordse markt zich tot een streekmarkt van formaat ontwikkelde, toont deze opname van 19 april 1932, toen 273 runderen werden aangevoerd Varkens en biggen werden - zoals bekend - op de Varkensmarkt verhande1d.

38. De Markt van Lichtenvoorde rond de eeuwwisseling (rand 1905). Een onbekende Brueghel? Het gedeelte van de waning Te Welscher (thans Algemene Bank Nederland) tot de weduwe Steverink (thans Voorhuis) heette in die dagen Koninginnestraat, waaraan dus de Koningssteen lag! De nieuwe, nu zittende, leeuw, die in 1897 geplaatst werd, is al op de kei aanwezig. De dinsdagse vee-, boter- en warenmarkt, eenmaal in de veertien dagen, vormde de aanloop tot de drukke veemarkten in de jaren dertig. Het "Brueghels tafereel" laat links de kraam zien van de "ijzerkerel" uit Arnhem, bij wie men "carbid, kaarsenlantaarns, hieldraden en draadbanden, hamers, nijptangen, broekveren (een dubbeltje per span), rijwielolie (een dubbeltje per flacon) en nag vele andere zaken kon kopen. Wat men niet zag moest men maar vragen! Rechts stond de "dinsdagsjood" Heymans uit Groenlo met lappen. Bestellingen konden in de loop van de week bij cafe Kruip worden afgehaald. Bij de steen stond oak de scherensliep Sauer uit Aalten. Voor de kraam van de ijzerkerel zien we een verkoper van patten, pannen en aardewerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek