Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Voordat de GWST in 1908 haar tramlijn opende, eerst naar Lichtenvoorde en later naar Bocholt en Zeddam, kende men een eigen vervoersdienst, de Lichtenvoordse Omnibus, die in de jaren tachtig reeds twee diligences voor personenvervoer en een huifkar voor vrachtvervoer exploiteerde. Bij het vertrek voor de laatste rit van dit plaatselijk vervoersbedrijf in 1907, werden bestuur en personeel op de plaat vastgelegd. De personen zijn, van links naar rechts: onderwijzer Kolkman, die door een zonnesteek tijdens het hooien op 't Kampen overleed (bij het maken van deze opname kwam onderwijzer Kolkman te laat, zodat hij er later bij geplakt werd! ), bij het paard Willem Spanjaard, die op de Varkensmarkt woonde. Hij was de voerman van de omnibus en bleef nadien vrachtbezorger. Hij zou voor de eerste "BeatIe" uit die dagen hebben kunnen doorgaan. De touwbaas uit Zutphen, die ook trouw met zijn waren de veertiendaagse markt bezocht en de flinke baard en haardos van Willem waren opgevallen, groette hem dan ook 's morgens bij zijn komst eens met een: "Goede morgen meneer, ik heb vanmorgen je kapper ook a1 gesproken." Willem was niettemin een zeer geacht en hard werkend ingezetene. Op de bok links: Willem Kortbeek (later eigenaar van hotel "Industrie", dat gebouwd werd op de plaats van het afgebroken cafe van Derk en Manna Manschot-Witte) en rechts Harrie Jaartsveld, aannemer en wegenbouwer. Op de bok van de tweede diligence zit koetsier Gerrit Rademaker (Lievelderweg, thans James Wattstraat, later werkzaam bij het waterschap van de Baakse Beek). Voor de tweede diligence staan, van links naar rechts: de bestuursleden Carel Hulshof (de looier, tevens hereboer en wonende in de Rapenburgsestraat, thans Amrobank), Sterenborg senior (Batten Manus, winkelier op de plek waar thans de Varfrnolle in de Rapenburgsestraat zit), de vader van SterenborgBatten, die later een klompenfabriek leidde met een zekere Ligterink (aan de Varsseveldseweg op de plaats van de huidige eiergroothandel Pothof), dan Hulshof-Peters (Keet-Jan) en F. Buijink (rijkssehatter). Het beperkte bestek van deze uitgave maakt het onmogelijk een soortgelijke ansicht af te drukken van het vertrek van de laatste tram vanaf dezelfde plaats, in 1953! L 'histoire se repete!

40. Op deze plaat zien we Willem Agelink, een van de twee door de gemeente ter beschikking gestelde helpers om keuringsveearts drs. Alberts de veterinaire keuringen van aangevoerd vee op de veertiendaagse markt sneller te kunnen laten verrichten. Door centralisatie en de opkomst van de vrachtauto, maar meer nog door duistere politieke krach ten, verplaatste de veemarkt zich geleidelijk aan helaas naar Doetinchem, ondanks het feit dat door bemoeiingen van de actieve marktcommissie en het gemeentebestuur de Lichtenvoordse veemarkt na de Tweede Wereldoorlog tot een tbc-vrije markt werd geperfectioneerd.

Groete un .£ichtenvoorde.

41. In de Dijkstraat (links, met vooruitstekend dak) stond de schuur waarin de paarden en voertuigen van "de Omnibus" gestald werden. In het eerste pand woonde de weduwe Steverink en aansluitcnd de eigenaar, wegenbouwer H.W. Jaartsveld. Deze opname dateert van 1900 en toont rechts de pastorie van de hervormde kerk en de woning van de familie Hijink (het witte huisje). Daarachter het pand van Westerman. Rechts op de ansicht zien we de heer Jaartsveld (met fiets), wegenbouwer, en naast hem staat slager Bakker (met witte jas). De grand waarop thans de parkeerruimte van het ziekenhuis is, was de tuin van een joodse familie, die in het huidige pand HAPO woonde. Er werd steeds een loofhut gebouwd. Deze grand, later eigendom van de heren Jaartsveld, werd geschoukcn voor de bouw van het thans 130 bedden tellend Bonifaciusziekenhuis.

~.

It Lichtenvoorde

~~

Stoom Scbceotabrie- dee Firma H. B. Sterenberg (vool'"zljde)

42. Hoe Lichtenvoorde reeds vroeg industrie-minded is geworden, toont deze opname van bedrijf en personeel van de "Stoom Schoenfabriek der Firma H.B. Sterenberg", die in 1912 reeds meer dan honderd en in 1924 tweehonderd vijftig mensen werkgelegenheid bood. Wegens gebrek aan opvolgers werd dit bedrijf beeindigd en de gebouwen doen momenteel tijdelijk dienst als dependence voor de Streeknijverheidsschool "Dr. Ariens". Dat - dankzij deze vroege start - het industrieel klimaat zeer gunstig is, blijkt uit het gelukkige feit dat de laastste jaren, door vestiging van nieuwe industrieen, in de gemeente Lichtenvoorde de meeste arbeidsplaatsen werden gecreeerd van aile gemeenten in het oostelijke deel van de Achterhoek.

Groete uit Lichtenvoorde, ~ Rapenburgerstraat.

~~r-~~~

V ." <-'T..---- ~ ,.e~

43. Terug op de Markt nog snel even een blik in de Rapenburgsestraat omstreeks 1900, waar Willem Spanjaard, de voerman van "de Omnibus", bezig is de vracht met de kruiwagen rond te brengen. Het oog valt op het witte "Steenkampshuuske", dat zijn naam ontleende aan de bewoners, de Iamilie Steenkamp, die hier een pettenmakerij en scheersalon dreef. In het "Steenkampshuuske" had koster Wekking later een winkel in religieuze artikelen. Ook werd er een drogisterij in gedreven door de familie Morsink-Bevelsborg en in de oorlogsjaren 1914-1918 woonde de familie Doppen (de ouders van mevrouw Van de Morsselaar-Doppen, Varkensmarkt) erin. Het huisje staat ook bekend als "Stadjesbuis", "Pulvertoren" en ,:t Rothuuske". Tot aan de sloop in de jaren twintig werd het huisje ook "Allemansverdrie'"" genoemd, omdat het bij het opkomende verkeer steeds sterker een sta-in-de-weg vormde.

44. De Molendijk, gezien vanaf de Markt in 1880. De woningen en de molen waren eigendom van B. Sterenborg, een Duitse hereboer, van de Markt (nu parkeerterrein). Links is de woning van Straks, waar vader Straks bezig is het hekje te schilderen. Het meisje op de achtergrond, met witte schort, is Mina Pillen. De molen stond waar zich thans de tuin van de familie W.E. Huinink bevindt. Voor het "muldershuusken" staat Doris ten Haken, schoenmakersknecht bij Heusinkveld in de Rentenier. Op die plek is thans de rijwielzaak Tieltjcs. Mulder Ten Haken woonde in de laatste woning rechts (voor het witte tuinhek van Wamelink). De voorste woning is de voormalige woning van Gootink. Achter de molen zien we onder andere de oude woning van Mozes de Kontjodde en Judden Kaliene. Later kwam hier de cementloods van J. Post, nu de kolenhandel van Jacobs.

.cnten (Joroe - .... t;! A ... :e~~ t"b " '; -.

45. De huidige Broekboom in 1914, gezien in de richting van de Oude Aaltenseweg. Rechts Sterenborg ('t Poterke, thans reisbureau Van Doorn), Th. Rack (toen kruidenier annex koperslager), H. Sterenborg (landbouwer en schoenlapper, later schoenfabriek Sterli) en links zien we het cafe van W. van Lochem (de grootvader van mevrouw Sironde-Berendsen). Daarna de drie in 1910 gebouwde woningen, waarvan de eerste werd bewoond door H. Lelivelt (timmerman, wagenbouwer), de middelste door Florij (boekhouder) en de laatste door Wegman. Vervolgens zien we de kleermakerij van Pondes (thans gevedingenheuksken) en dan volgde de tuin van de familie Vis, die woonde op de plaats waar thans de woning van Cuppers o.d. Akker is. Vis bouwde het huis dat thans toebehoort aan de familie B. Kuijk en dat op de afbeelding dus nog niet aanwezig is. WeI aanwezig is de woning van Jan Holweg (Rasing, schoenmaker HBS, thans een aannemersbedrijf). Vaag daarachter is nog de schuur te zien die bij het ziekenhuis hoorde.

46. De Aaltensehe Binnenweg in 1906, thans Broekboomstraat, Van links naar reehts: Kothuis weide, de woning van de familie Radstake (landbouwer, klokkenmaker, enzovoort), die van de familie H. Meekes (sehoenmaker, later Tone Holkenborg en thans Hubers) en van de familie Van Harxen (Crisjong, leerbewerker op Hu1shofs sehoenfabriek, thans naaimachinehandel Schenk). Van reehts naar links: het dubbcle pand van G.K. Kuijk (door de bomen niet te zien) en de weduwe Huinink, dan de farnilie Te Brake (schoenmaker, barbier en landbouwer), daarna volgdc het pand dat tot 1904 burgemeesterswoning was (Raupp, in 1906 bewoond door de dames Groene en de familie Hulshof, een oud-oom van Hulshof-Bannink). Rond 1912 vestigden zich er de zusters uit Munster, die een ziekenhuis begonnen. De personen zijn, van links naar rechts: Drika te Brake, Mina Radstake en Oolthuis Mientje (mevrouw Sterenborg). Van rechts naar links: een onbekende juffrouw, die de fotograaf vergezelde, mevrouw M. Kuijk, B. Kuijk en achter hen hun vader G. Kuijk (schoenrnaker Sterenborg).

47. De Molendijk was in die dagen vanaf de Markt de enige directe verbinding met de Broekboornstraat, omdat de huidige doortrekking, rechts tangs de zaak Tieltjes en cafe Van Lochem, pas in de jaren vijftig tot stand kwam door afbraak van het pand aan de Broekboom, dat to en bewoond werd door de familie Post. iller zien we mevrouw Mina Post met haar dochter Drika in de deuropening van de in 1956 verdwenen woning.

Groet uit Lichtenvoorde.

48. Terug naar de Rapenburgsestraat via de Broekboom (circa 1905), waar de eerste gemeentearbeider J. Lensink ("Modden Jan van Mina Balkenbriej") bezig is de straten een beurt te geven. De panden zijn, van links naar rechts: petroleumhandel Spanjer, familie Huinink (landbouwer, de vader van mevrouw Hooglugt), Louis Hulshof (schilder), het pand van meester Kolkman (thans Weeber), hotel Weijenborg (1719-1914) en het Steenkampshuuske, ook Pulvertoren, Rothuuske, Stadjesbuis en Allemansverdriet geheten. Van rechts naar links: een klein stukje van de woning van aannemer/rnetselaar Post (afgebroken voor de doorbraak van de PatronaatsstraatjDijkstraat, Ten Have (schoenfabrieksarbeider uit Waalwijk), B. Hogenkamp (timmerman) en koster Wekking.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek