Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~

49. Een gemoedelijke sfeer in 1914. De tram IS in aantocht. Zakken aardappelen liggen rustig midden op straat. De panden zijn, van links naar rechts: hotel Weijenborg, Poesjen Kruup, bakkerij Manschot, Jan Louis Hulshof (blauwverver en landbouwer; het huis met de linden voor de deur is de veestalling), rijwielhandel Willemsen en het pand van B. ten Bosch (kantoorbediende en incasseerder van het elektra, waarover Lichtenvoorde als enige plaats in de gehele omgeving in die dagen kon beschikken, dank zij een stroomvoorziening die werd geexploiteerd door enkele plaatselijke fabrikanten). Van rechts naar links: een kleine gedeelte van het Steenkampshuuske, het pand van de familie F. Buijnink, Ant. Wamelink, slagerij Bakker, H.B. Sterenborg, kruidenier en galanterieen Kock, cafe B. Kruip (annex kruidenierswinkel), klokkenmakerjkantoorboekhandelaar Fust en ten slotte het postkantoor, Op het balk on rechts staat Christien Lensink (Verboom, thans mevrouw Te Rietstap-Lensink te Bredevoort).

Lie tenvoorde - Ra~e~ourge'str~at

50. Reeds voor 1900 kende Lichtenvoorde zijn "postkantoor" in de woning van de heer Van Harxen, later kapper Wekking. Deze opname van circa 1910 toont het PTT-kantoor onder directeur Oudenamsten, met voor de deur dienstbode Aleida Velthuis (thans mevrouw A. Kuijk-Velthuis), Het pand zal - na tijdelijk weer als zodanig gefunctioneerd te hebben - thans worden afgebroken. Het in december 1969 door de PTT betrokken nieuwe pand aan de Raadhuisstraat biedt onderdak aan een der drie landelijke reparatieinrichtingen (Almelo, Lichtenvoorde en Breda) en wekt met zijn uitzonderlijk grote bestellersruimte in deze tijd van schaalvergroting zekere verwachtingen voor de toekomst.

51. De Keistraat in 1885. Van links naar rechts: de winkel van Kock (bij wie men voor twee cent mosterd haalde), dan de woningen van H.B. Sterenborg, schoenmakers A., J. en H. Wamelink en smid Manschot. Daarna kwamen het Steenkampshuuske, de woning van meester Kolkman en die van De Saar (klompen- en bezemzaak). Voorbij de kerk en de pastorie is cafe "Het Witte Paard", waarin de zusters van Rotterdam in 1865 de eerste kleuterschool begonnen. Vervolgens het pand waarin Antonie en Drikus Hulshof de kuiperij exploiteerden. Dienstbode Mina Wolf (de moeder van mevrouw Weenink-Kothuis) was de hulp in hun kruidenierswinkel. Gerrit, de zoon van Kuupers Manus, bouwde achter de Steen het "Kupershuus", waarin hij een tabakskerverij en koffiebranderij exploiteerde. Tegenover Kupers Antonie is cafe Hulshof (de Klinke, waar men op doktersattest wijn haalde).

a::: l.LJ I:z l.LJ

::> l.LJ

~

52. Een blik op het gemeentehuis anno 1910. Dit was het verbouwde gemeentehuis. In de voormalige ambtswoning woonde toen niet de burgemeester, maar de directeur van de GWSM, de heer Bruning. De burgemeester woonde - zoals eerder gezegd - in de Broekboom (Fratershuis). De pomp voor het gemeentehuis gaf, naar men zei, het beste drinkwater. Wanneer de pompen op de Varkensmarkt, in de Broekboom en van particulieren droog stonden of reeds geruime tijd slecht water gaven, gingen vele inwoners hun water pompen bij het gemeentehuis. Over deze omgeving verder in dit boekje meer.

53. Alvorens de gemeente via de Stationsstraat of Kinderdijk (de 1atere Patronaatsstraat) nader te bekijken, vraagt de kerk rond 1900 nog even de aandacht. Ze werd gebouwd in 1819 en in 1913 vervangen door de huidige kerk. De zusters van Rotterdam, hier op 1 juni 1865 gestart met naaionderricht en kleuterschoo1, begonnen na het gereedkomen van hun klooster, in 1899, boven de k1euterschool een pension voor oudere dames. Onbewust betekende dat een vroege start van de in de afgelopen jaren actueel geworden bejaardenverzorging, die zij thans te Lichtenvoorde ook op zo'n voortreffelijke wijze leiden in het mod erne, nieuwe bejaardencentrum "St.Antoniushove". Behalve de kloosterzusters beijverde ook pastoor Sanders (1904-1918) zich bijzonder voor de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de bevolking, ook a1 spreekt het jaarboek Van katholiek Lichtenvoorde (1943-1944) van "een potentaat van het eerste kaliber in den vollen zin des woords, wiens wil wet was", hetgeen nogal eens conflicten met zich meebracht.

,l·'I. J. P. w. J:n,~. L·C~tfl'~,"~4 ?? /If ???? ~o1.L.K..

R. K. Kerk en Klooster - Lichtenvoorde,

54. Hier zien we pastoor Sanders met de "mannentoneelvereniging" "Utile Dulci" in 1916. Gemengde toneelverenigingen waren uit den boze, zodat er naast deze mannengroep ook nog een damestoneelvereniging f1oreerde. Op deze plaat, liggend en zittend van links naar rechts: G. Elferink, H.E. Kots, Corn. van Wijngaarden, A. Moorkamp en H. Wekking. Staande, van links naar rechts: M. Lelivelt (timmerman, verzetsman), A. Wekking (chauffeur bij de schoenfabriek), B. Kaak (timmerman HBS, kwam uit Waalwijk en woonde in de Dijkstraat, regisseur, overleden), J. Lurvink (snijmeester, varkensmester), H. Eekelder (timmerman, thans Van Basten Batenburgstraat), G. Paasschens, J. Wekking (koster, Rapenburgsestraat), pastoor H.P.J. Sanders (1904-1918), 1. Jacobs (de vader van de overleden postbode J. Jacobs) en C. Paasschens (Dijkstraat).

Stationstraat - I.teDV orde.

55. De Patronaatsstraat (to en Stationsstraat) rond 1910 met, van links naar rechts: borstelrnaxenj De Wit (thans Obbink), daarv66r nog de "kaore" van Mellen Jan, de vader van A. Roemaat uit de Schatbergstraat. De heer J. Roemaat verwierf de naam Mellen Jan omdat hij jarenlang met deze ezelskar zelf (toen het beest gestorven was) het koren van de bakkers haalde om het op "de Stenderkaste" in de Molendijk te laten malen en daarna terug te bezorgen bij de bakkers. Op de voorgrond zien we mevrouw Marie Zondag-Roernaat, een dochter van Mollen Jan. Na het pand Witte volgde Hulshof (Planteman, de vader van wethouder Th.B. Hulshof, Van Heijdenstraat), dan het pand van Huinink (schoenfabriek Sterenborg, de vader van architect Huinink). Vervolgens J. Bauwhuis (petroleumhandelaar, later het winkeltje van Fiering). Van rechts naar links: de familie Wamelink ("Jan Iep", landbouwer en schoenmaker) en ten slotte de woning van Wildenborg, de huisslachter en de vader van de oud-wethouder H. Wildenborg (Patronaatsstraat).

56. Bij de vorige afbeelding werd vooraan links het pand van Witte genoemd, de handborstelmakerij. Hier hebben we een kijkje in het "bedrijf". Links zit vader Adolf Witte en rechts zijn zoon Hendrik. Het oersolide handwerk van de Wittes en hun tijdgenoten werd de oorzaak van hun aehteruitgang. Het bedrijf dateerde van v66r 1879. Het draaide nog enige jaren nadat in 1938 radio Stottelaar (Nolleken Takkenkamp, een oomzegger) hier zijn bedrijf begori, dat later aan de Markt zou worden gevestigd. Zoals bekend bevindt zich daar thans het teehniseh bureau Obbink.

57. Natuurlijk liep de "Stationsstraat" naar het tramstation. Op deze kaart uit 1921 zien we de eerste motortram, die de stoomtram zou vervangen. Van links naar rechts: Helmink (Van Heijdenstraat), G. Kuijk (Aaltensche Binnenweg), een onbekende (bestuurder), nog twee onbekenden, Hendrik Hoefman, een onbekende met fiets, terwijl het groepje kinderen bestaat uit (eveneens van links naar rechts): Riek Hogenkamp (thans mevrouw Te Broke-Hogenkamp, Raadhuisstraat), Antonia Hoefman, Anna Hoefman, Lien Hogenkamp en voor Riek Hogenkamp Willemien Hogenkamp.

58. Achter het tram station in de Van Reedestraat rijdt dokter Besselink juist de Van Raesfeltstraat in. Zijn trouwe koetsier, de thans vijfentachtigjarige Bernard Reuverkamp, nog steeds actief als hulp in het Bonifaciusziekenhuis, is helaas niet op de bok aanwezig. Dokter Besselink werd geboren op 6 februari 1855 te Groenlo en vestigde zich op 28 februari 1893 als huisarts in Lichtenvoorde (tot 1930). Zijn woning werd vanaf 1954 tot 1963 benut als voorlopig bejaardenhuis "St.-Antoniushove" en het stond voor de hoofdingang van het huidige "St.-Antoniushove". Deze opname dateert van de jaren twintig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek