Lichtenvoorde in oude ansichten

Lichtenvoorde in oude ansichten

Auteur
:   F.A.H. Wolbers
Gemeente
:   Lichtenvoorde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3860-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lichtenvoorde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Via het thans vervallen verlengde van de Van Raesfeltstraat was het centrum weer te bereiken. De situatie is gefotografeerd ongeveer vanaf het pand Bentinckstraat 2 en dateert van 1905. Links staat nog het oude pand Kortbeek. Rechts op de foto het thans afgebroken pand van Langwerden en A. Kuipers (raadslid). Vanuit hier zou men nu op de achterzijde kunnen kijken van banketbakkerij Oude Wesselink aan de Varsseveldseweg. De namen van de beide kinderen zijn helaas onbekend.

60. Een klas van de heer Wouters, het hoofd van de in 1920 gereedgekomen rooms-katholieke jongensschool aan de Varsseveldseweg. Deze plaat geeft een idee van het meubilair en de leermiddelen in 1929. Achter in de klas zien we juffrouw Tromp, meester A. Velthuis, juffrouw Heisterman, juffrouw Lavalaye en de heer Wouters (van links naar rechts). Verder zien we onder anderen: H. Kruip (Rentierstraat), B. Breukers (kapper, Dijkstraat), H. Breukers (Utrecht), J. Manschot (Bentinckstraat). Th. Elschot, J. Kruip (o.f.m.), B. Elschot (o.f.m.), Bern. Boekelder, J. Wolters, B. te Vruchte (o.f.m.), K. Weijers, B. Jacobs (douane), H. Olthof (priester), H. Hulshof (leraar Engels), Engelbarts, A. Veldhuis, H. te Brake, Broer Halink, Fr. Beusink en A. Slot (verzetsstrijder).

61. Hier een opname van rond 1900 van het gemeentehuis zoals dat gebouwd werd in 1880 op de "Burger Esch" aan het eind van de Keistraat (aldus de raadsnotu1en van 24 juli van dat jaar) op acht are grond, die voor f 2200,- werd gekocht van dr. A.A.M. ten Bosch. Het hekwerk van de woning van de familie Ten Bosch (Huize Sylvia, afgebroken voor de nieuwe Raiffeisenbank) is rechts te zien. Onder het gemeentehuis was de woning voor de veld wachter gebouwd, in 1900 bewoond door het gezin van gemeenteveldwachter Kemper. Het naast het gemeentehuis staande gebouw, voormalige ambtswoning, werd in 1909 bewoond door de familie Bruning (tramdirecteur).

62. "De vroede vaderen" vereeuwigd voor het gerneentehuis ter gelegenheid van de wethoudersverkiezingen in 1927. Van links naar rechts: J.B. Hulshof-Wolters (Zieuwentseweg 85), Hent ten Have (Kerkstraat 64), H. Kruip (postbode, Rentenierstraat 31), G. Roeffen (waarnemend gemeentesecretaris, Rentenierstraat 5), verder bovenaan de trap: A. Kuipers (poelier, Varsseveldseweg 32, de Lichtenvoordse "Had-je-me-maar"). Voor hem H Gunnewijk, schuin rechts achter hem A. Boekelder (Boekelderweg 1), dan A. van Westerhuis (Aaltenseweg 87), voor hem B.A. Wopereis en de nieuw benoemde wethouder H. Olijslager, naast hem burgemeester v.d. Laar, achter deze H. Sterenborg en naast de burgemeester B. Boomkamp (Heelweg 6) en wethouder J. Hulshof (vader van A.B.F. HulshofHommelink).

;Jfoete uit Licbtenvoordo.

63. Deze opname van rond 1900 laat links nog een klein gedeelte zien van het gemeentehuis, waarin uiterst links nog een toegangsdeur (tot de woning van de veldwachter?) is te zien. In de huizen daarachter woonden onder anderen schilder Reinders, Kots (machinist op de boterfabriek), Pothof (veekoopman en stoelenmatter) en handelaar Bosch (van joodse huize, later katholiek geworden en gehuwd met ene mejuffrouw Hu1shof uit Harreveld). Achter zijn huis had Bosch een vleesfabriekje, dat later in vlammen is opgegaan. In de verte, achter de weiden van Pothof en ter hoogte van het huidige pand van Vos aan de Schatbergstraat, woonde de familie weduwe Bevelsborg (de vroedvrouw). Rechts staat Huize Sylvia, de woning van dokter A.A.M. ten Bosch, van wie twee dochters achtereenvolgens huwden met dokter Besselink, de latere huisarts (zie afbeelding 58).

64. In de bocht van de Zieuwentseweg zien we hier de boterfabriek, direct na 1900! Enorme weerstanden moesten door directeur Ketelaar bij vele boeren worden weggenomen om tot een cooperatieve samenwerking tc komcn. In de tot een der grootste bedrijven in de regio uitgegroeide fabriek steeg de jaaromzet van twee miljoen liter melk (tachtigduizend kilo boter) tot thans vijfendertig miljoen liter melk (ruim ecn miljoen kilo boter). In samenwerking met omliggende bedrijven produceert men kaas, melkpoeder, via, yoghurt, pap en dergelijke; artikeJen die in binnen- en buitenland een enorme markt veroverden. De kwalitatieve vooruitgang van de produkten dient vooraJ vermeld te worden. Tegenover cen startproduktie van gemiddeld 3000 liter melk per koe met een vetgehalte van 2,8 procent, staat thans cen produktie per koe van 4700 liter met een vetgehalte van 3,8 procent. Het bedrijf werd gesloten in 1979.

65. Een verdwenen tafereel uit de jaren twintig. De melkaanvoer geschiedde nog op karren met houten wielen. Links op de voorgrond zien we H. Boschker, Vragender.

66. Op weg naar Zieuwent valt het oog op de molen van de familie Willemsen, direct achter het oude "PilIenhuus", thans hotel .,'! Zwaantje", De molen werd rond 1870 opgericht door Zage Manus, werd later beheerd door Gradus Wieggers (Meddo) en voorzag vooral in de behoefte van de bewoners van "den Bosch". De huidige hoge silobouw roept in zijn schijnwerpers 's avorrds herinneringen op aan deze molen.

67. Via het Kevelder en de Stegge (thans Zieuwentseweg en Dorpsstraat) wordt de buurtschap Zieuwent bereikt. De ansicht is van 1915. Van links naar rechts: het huis van mejuffrouw Mina Brundel (Haverkamps "manke Mientje"), dan de Werenfriduskerk, gebouwd in 1897 ter vervanging van de in 1855 gebouwde kerk, die in de tuin van Hoenderboom stond. Rechts van de weg zien we de panden van de familie Toebes (herbergier) en Wilberink (Stegers Jan, landbouwer en bakker). Daar begon Voorhuis zijn manufacturenzaak. De weduwe Toebes-Rouwhorst, later de weduwe Wopereis, schonk het hele bezit aan de zusters van Maastricht, die er een gesticht vestigden dat, uit pieteit jegens de schenkster, naar de overleden zoon Antoniusgesticht genoemd werd.

In de Kom.

Zieuwent

68. Deze ansicht dateert van 1910. Links is de woning van pastoor Hegeman. Achter de kerk Jinks het juist gebouwde pand van Voorhuis, waarin een jaar later het eerste postkantoor voor Zieuwent gevestigd werd. Tussen de bomen zien we cafe-boerderij Klein Goldewijk ('n Dikke genoemd, vanwege de corpulentie van de eigenaar, hier in gezelschap van Voorhuis). Rechts de woning van meester Molleman, waarin ook de eerste boerenleenbank gevestigd werd. Daarachter lag de in 1874 gebouwde school, thans het parochiehuis. De stenen voor de school werden door de parochianen met kruiwagens vanaf de steenfabriek uit Groenlo gehaald! Dit kruipad heeft nog lang bestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek