Limbricht in oude ansichten

Limbricht in oude ansichten

Auteur
:   Fr. Smeets
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4409-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Limbricht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het verleden van een plattelandsgemeente op weg naar verstedelijking, zoals Limbricht met zijn drie kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven er een is, uit te beelden in oude ansichten, is enerzijds een ondankbare, anderzijds een aantrekkelijke taak. Ondankbaar, omdat er nit de tijd voor de dertigerjaren weinig of geen gedrukte ansichten voorhanden zijn en het aanwezige fotomateriaal schaars is en meest uit groepsfoto's be staat. Maar des te meer aantrekkelijk is deze taak, omdat vanuit deze selectie van kijkplaatjes het verleden van deze kerkdorpen kan spreken tot allen die (menen te mogen of te moeten) werken aan een gezonde toekomst. "Was du ererbt von deinen Vatern hast, erwirb es, urn es zu besitzen" (Goethe:

Faust I). Een gezonde toekomst moet gefundeerd zijn op verworven kennis en bezit van eigen omgeving, zonder welke men niet kan en niet mag opruimen wat ogenschijnlijk voor de toekomst niet dienstig is. Niet dienstig zijn abrupte afbraken waarvoor vernieuwingen in de plaats komen die niet aansluiten op het veri eden. Zulke vernieuwingen maken de leefbaarheid zowel voor de komende generatie onmogelijk, omdat het eigen milieu er niet meer in herkend wordt.

De gemeente Limbricht was tot na de Eerste Wereld-

oorlog geheel agrarisch. In de twintiger jaren deed zich de invloed van de mijnindustrie sterk gelden. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de drie kerkdorpen zich tot zeer aantrekkelijke forensendorpen. In het verloop van de voorbije tachtig jaren is de bevolkingsdichtheid verdrievoudigd:

Jaar Mannen Vrouwen Totaal
1889 762 627 1351
1899 708 617 1325
1909 767 669 1436
1919 874 824 1698
1929 1144 1067 2211
1939 1343 1206 2549
1949 1429 1338 2767
1959 1677 1522 3199
1969 1972 1830 3802 De meest naar voren tredende facetten van het oude Limbricht zijn het kasteel Lymborg, het ernaast gelegen oude kerkje met zijn "Platz" en de parochiepatroon van het kerkdorp Limbricht, St.-Salvius van Valenciennes.

Hoogst schilderachtig gelegen temidden van een romantisch landschap vormt kasteel met kerkje een uiterst boeiend geheel. Temeer is het een merkwaardig gebouwencomplex, omdat dit kerkje in de Limburgse historie het enige is dat als onderdeel van het verdedigingsstelsel binnen de grachten van het kasteellag. Juist het geheimzinnige, dat eigen is aan dit kerkje, dat zich in verbondenheid aan de burcht ontwikkelde tot een enig voorbeeld van plattelandsarchitectuur, maakt dit gebouw aantrekkelijk.

Ziin priesterkoor is een duidelijk voorbeeld van de allerlaatste fase van de romaanse stijl in het Maasland en is in zijn soort een unicum.

N iet minder schilderachtig gelegen, eveneens aan de rand van het Zuidlimburgs lossgebied, is het kasteel Grasbroek, waaraan de legende van koning Swentibold. hier Sanderbout geheten, verbonden is.

Ik vlei me geenszins met de hoop dat deze selectie van ansichten volledig is en het oude Limbricht hierin uitputtend behandeld wordt. Wei verheug ik mij iets te mogen bijdragen aan "de kleine parel van de historische kroon van Limburg", midden in de provincie Limburg gelegen, in oude tijden beide als Lymborg gespeld.

Kasteel Lymborgh. Zetel van de oorspronkelijke vrije rijksheerlijkheid, later afhankelijk van de hertog van Gulik. Had in de veertiende-vijftiende eeuw een eigen munt. Burchtheuveltype, herbouwd 1630 in Maaslandse renaissance.

Geslachten: van Lymborgh (1260), van Steyn (1378), van Berghe (1381), van Welckenhuysen (1426), van Berghe (1448), Scheiffaert van Merode (1451), van Strythaegen (1619), van Breyll (eveneens 1619), van Bentinck (1707), Michiels van Kessenich (1810), Bisschoppelijk College Sitrard en Stichting Kasteel Limbricht (1955).

Kasteel Grasbroek, bij Guttecoven. Ambt Born, hertogdom Gulik. Gedeeltelijke herbouw van een groter slot, toren zestiende eeuw, huis verbouwd in 1596 en in de zeventiende eeuw. Geslachten: van Gulik (1545), van Drimborn (de eerste was ambtman), von Grein (1627), van Bremt gen. Leeck (1676), van Leerode van Born (1717), Gilissen (1813), Cramer, du Puis de Watremont, Barbou de Roosteren.t

1. Oogstfeest 1898. We zien onder andere: Trienke Niesten met kan en bierpul; Corn. Kentgens, zittend derde van links; Dina Janssen-Kentgens, knielend met broodmand; Jacques Heynen, staande uiterst links; Guus Dohmen, staande uiterst rechts.

2. De eerste luchtopname van kasteel Lymborgh met boerderij en tiendschuur, gebouwd rand 1630 in Maaslandse renaissancestijl.

3. Het kasteel Lymborgh. De terrassen van de terp, waarop het kasteel is gebouwd, zijn beplant met fruitbomen. Op de nok van het dak zien we de kasteelbel, waarmee de landarb eiders uit het veld naar huis geroepen werden. Hierover dichtte een dorpspoeet:

"De torewachter van 't kastiel, Huijt de oere mit 't houwiel, Huijt er ze op ene erme boer Geslage is zlen letsteoer",

4. Schouw met gobelins bekleed van de ridderzaal van kasteel Lymborgh.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek