Linne in oude ansichten deel 1

Linne in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.A. Nissen
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0348-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Linne in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor de eerste, geschreven berichten over het Maasdorp Linne moeten we terug naar het jaar 943, toen op 24 juni bisschop Balderik van Utrecht 65 hoeven bewoond door 383 lijfeigenen overdroeg aan de weduwe van graaf Nevelung en haar beide zonen, Balderik, bisschop van Luik, en Rudolf, stamvader van de graven van Loon. Deze hoeven waren verspreid over negen plaatsen, waaronder Linne. Vermoedelijk waren ze afkomstig uit het koningsgoed dat Lotharius II in 858 met de abdij van St. Odiliënberg afstond aan de bisschop van Utrecht, nadat diens stad door de Noormannen was verwoest.

Dat de ongeschreven geschiedenis van Linne veel verder terug gaat, blijkt uit de vele prehistorische vondsten, die vooral op de Linnerheide worden gedaan. Hierbij zijn vooral de bandkeramiekers (circa 4000 voor Christus) goed vertegenwoordigd. In 1961 kwam Linne in het nieuws toen op de Ossenberg een

Romeins grafveld werd ontdekt, bestaande uit vierendertig crematiegraven van Romeinse legioensoldaten, met tal van bijgiften.

Na 943 valt de geschiedenis van Linne met groeiende duidelijkheid uit de oorkonden af te lezen. In 966 schenkt keizer Otto I de nonae (een belasting van 1/9 van de opbrengst van bepaalde goederen) van Linne aan het Mariastift te Aken. In 1057 treffen de bisschoppen van Utrecht en Luik een regeling met als doel Linne en St. Odiliënberg van Luikse belastingen vrij te stellen. In 1096 blijkt Ida van Boulogne, de moeder van Godfried van Bouillon, een hoeve in Linne te bezitten, die ze schenkt aan het klooster van Munsterbilsen.

Vanaf 1147 is het spoor beter te volgen. Linne blijkt dan bezit te zijn van de heren van Mereheym, die hun burcht in het naburige Merum hadden. In 1212 gaat het door huwelijk over aan de heren van Wassen berg

en in 1258 wordt het door Elisabeth van Wassenberg afgestaan aan Otto I van Gelre. Vanaf die tijd maakt Linne deel uit van het graafschap, later hertogdom Gelre. Vanaf 1543 kwam het te horen onder het Habsburgse huis, totdat het in 1715 aan de Staten werd toegewezen en tot de Generaliteitslanden ging behoren.

Linne werd in vroeger eeuwen bestuurd door een schepenbank, die tevens de rechtspraak verzorgde. De schepenen werden voorgezeten door de landschout van Montfort. Dat Linne niet alleen een gesloten landbouwgemeenschap was, bleek in de jaren 1571 tot 1579, toen de stad Roermond klaagde over het feit dat in Linne aan de Maasoever zoveel handel werd gedreven dat de Roermondse economie eronder leed. De tijd waaraan de in dit boekje opgenomen foto's herinneren, behoeft weinig toelichting. De foto's en onderschriften spreken voor zichzelf. Bij de keuze van

de foto's is zoveel mogelijk getracht voor die tijd karakteristieke plekjes, gebouwen, gebeurtenissen, personen en verenigingen te laten zien.

Het boekje dat nu voor u ligt, is een voortvloeisel van een tentoonstelling, die de landschapsvereniging "De Kringloop" in november 1977 organiseerde. Een onderdeel van deze tentoonstelling vormde een fotowand onder het motto "Linne anno ... ". De vele reacties op de geëxposeerde foto's leidden tot de vorming van een werkgroepje, dat een fotoarchief aanlegde. Uit dit archief maakten wij een selectie. Vanwege plaatsgebrek moesten vele interessante foto's terzijde worden gelegd. Ook moesten we ons beperken in de onderschriften, zodat u vooral bij grote groepen de namen zult missen.

Rest ons nog een woord van dank aan allen die ons hebben geholpen en die hun oude ansichten voor dit doel hebben willen lenen of afstaan.

1. Toen rond 1910 de mei op het dak van het raadhuis in aanbouw werd geplaatst, was dat voor Linne gelegenheid om feest te vieren. De dorpsnotabelen namen plaats op de steigers, de schooljeugd en burgers ervoor. Rechts steekt het vaandel van fanfare (nu Koninklijke Harmonie) Lentekrans omhoog. Veldwachter P. Peters hield een oogje in het zeil.

2. En toen het raadhuis gereed was, zag het er zo uit. De foto is in 1914 genomen. Het raadhuis was gelegen aan de Markt, waar nu de Rabobank staat. In de Tweede Wereldoorlog, en wel op 20 november 1944, werd het door bominslag verwoest. Op de funderingen van het oude raadhuis verscheen een noodgebouw. In 1964 kwam het nieuwe gemeentehuis aan de Nieuwe Markt gereed.

3. In de jaren twintig en dertig kon de reiziger Linne bereiken door middel van de stoomtram, die van Roermond naar Roosteren liep. Deze kwam Linne binnen via de Veestraat en vervolgde zijn weg via de toen nog niet bestaande Tramweg en de Maasbrachterweg. Ter plaatse van het huidige gemeentehuis was een emplacement en bij café Hansen was de tramhalte.

4. Dit doorkijkje toont u een echte Limburgse boerenhof. Het is de boerderij Sampers, gelegen aan de Grotestraat, tegenover de huidige Végéwinkel. De foto is genomen in 1932. De boerderij, een schoolvoorbeeld van het gesloten hoftype, is in 1944 door oorlogsgeweld verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek