Lisse in oude ansichten deel 2

Lisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Lisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3863-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In de oude "boerenhofstede" tegenover "De Witte Zwaan" (AlO) woonde Jan Vreeburg, links boven. Over het gezin van Jurriaan, midden, hebben we bij nr. 5 a1 gesproken. Rechts staat Kees, die in het oude huis links over de Jannetjesbrug woonde. Naast de mand met rozen zit Ka, gehuwd met Jan de Vlieger te Vijfhuizen, rechts Jans, die trouwde met Willem van der Zon. Ze woonden in Nieuwveen. Het zijn kinderen van Gerrit Vreeburg (1820-1877) en Cecilia Nelis (1822-1911), gefotografeerd toen de jongste 70 jaar was geworden. Toen het ges1acht Vreeburg zich in het derde kwartaa1 der 17de eeuw in Lisse vestigde waren het timmerlieden, aanzienlijke Roomse timmerlieden, later veehouders en ten slotte bollenkwekers. De jongste generatie koos vaak weer andere beroepen.

10. In juni 1913 yond in de Witte Zwaan de verkoping plaats van de huizen en landerijen - bijna 18 ha - der Erven Vreeburg. Ze brachten te samen f 113.365 op. Aldus verdween de oude "boerenhofstede in het Vier kant" (A 1 0). Er voor in de plaats kwam een rij winkels (A9). Dit is de lunchroom van Fr.G. Wesseling. De jongens van de Tuinbouwschool (A 74, L3l-33) kwamen hier hun boterhammen opeten en's avonds na de Mariacongregatie kochten de jongedames hier "een gevuld koekie" of een "mokkapuntje", dat ze op de donkere Achterweg consumeerden; soms met "iemand van de andere kunne", iets waartegen de Pastoor veel bezwaren had! Waar je hier vroeger voor weinig geld lekkere bollen kon krijgen, raak je nu voor veel geld een stuk van de haren op ie bol kwijt!

11. Dit is de smederij van Pelle aan de Heereweg, in 1896 gekocht door P.D. Schouten uit Leiden, die in 1900 hier ter plaatse een nieuwe smederij bouwde (A 17). Rechts de "travalje" voor het beslaan van de paarden, links de "voorkamer" met de horren. Gehee1 rechts het kruidenierswinkeltje van Juffrouw Dorrepaal. Op het pleintje konden de wagens wachten als de paarden werden beslagen. Later werd daar een slagerij gebouwd, Caspers, thans is daar een snack bar. De koeien had den door de smederij "overpad" naar de slachtplaats. Met al de gevolgen van dien! De smederij, waar op de windwijzer nog 16 .. (? ) was te onderscheiden, is geschilderd door een commensaa1 van zadelmaker Tibboel, die er tegenover woonde. Ook de zadelmakerij was dus vlakbij.

Uitg. J. P. Nauta, Yelsen,[Holhnd

Lisse. In het Dorp. K. 374.

12. We lopen in de Dorpsstraat (A18). Geheel reehts is de sehoenmakerij van Jan van Sehooten, links het in 1899 gestiehte "Wapen van Amsterdam". 't Was een deel der boerderij van Arie Rotteveel, behoorde aan melkboer G. van Egmond en werd bewoond door P. Duivenvoorde, wiens vrouw uit Amsterdam kwam! De zoon en de kleinzoons hebben van "De Duif" een fraai hotel gemaakt. Daarentegen is het naastliggende oude "Logement Duinhoven" in 1912 opgeheven (A19). In 1909 zijn de oude bomen gerooid en de trottoirs verhoogd en versmald. In 1910 werden de klinkers weggenomen en vervangen door een bestrating met "Seoriabriexs". (Wie weet wat dat zijn, mag het zeggen). In 1912 kwamen er jonge bomen, "Monumentaaliepen". En ook die zijn allang weer verdwenen.

13. Op de vorige ansicht zagen we rechts al de winkel van J. van der Geest, in 1900 gebouwd door "Oom" Jan Metz, architect te Amsterdam (A18). Kijkt U eens naar die grote etalageramen en die Jugendstil-achtige motieven daar boven! Hier was nu letterlijk van alles te koop, van heiligebeelden (links boven) tot gereedschap en havermout ("Quaker oats") aan toe. Koffie 45 cent; frambozenwijn idem. Van der Geest (L4l), een boerenzoon van "Elsbroek" te Hillegom, heeft met enorme werkkracht in diverse dorpen winkels opgericht, waarvan die in Lisse nog terecht floreert! Hier poseren v.l.n.r. twee onbekenden, timmerman Huug van Dril en Aagje Hoogkamer. De meisjes met de capes heten Mol. Dan de vrouw van Van der Geest met voor haar Leendert Maat (L45), een broer van Piet (L45). Later werd hij smidsknecht bij Punt op't Rottenest (A18). Naast hem Arie van der Geest, de oudste zoon. De jongen met de voorschoot is Kees Freriks van de bakker aan de overkant. Hij trouwde met een dochter van George van der Veld (nr. 67) en werd de oprichter en eigenaar van het bollenbedrijf "Freriks & Co" op Weerestein te Hillegom. Nu volgen nog Juffrouw Salman en Kees van Leeuwen, zoon van Klaas van Leeuwen, die zijn kruidenierswinkel had, waar nu "Dever" gevestigd is. Winkels verdwijnen, geslachten vergaan, maar "J. v.d. Geest" blijft altijd bestaan!

/

/

Q1tl. J. ?. i. , ?? rt, t" ??.

Dorpstraat, LISSE.

14. We naderen nu rechts de Kanaa1straat (A20). Het is duidelijk te zien, dat deze straat en de Stationsweg nimmer in elkaars verlengde hebben gelegen, Bij de afbraak van het postkantoor, links, werd de Stationsweg verbreed tot Berkhoutlaan; toen werd het pas een echt kruispunt. Toen in 1913 sollicitanten voor postdirecteur werden opgeroepen, las men: "Er is een goede openbare lagere school. Bijzonder R. Kath. en ChI. lager onderwijs, alles goed. Vleesch en groente op de plaats zelf goed te krijgen, ook boter en eieren, doch niet goedkoop. Levensmiddelen over het algemeen duur, Gasfabriek. Geen waterleiding. Behalve burgemeester en geestelijken heeft men hier een ontvanger, notaris, 3 doctoren, veel rijke bloemisten en dus goede gelegenheid voor conversatie" (! ! ).

15. A1s wij nu de Kanaalstraat, tot 1910 Broekweg geheten, omdat ze naar de Lisserbroek leidde, gepasseerd zijn, vinden we aan de andere kant van de weg de oude, vermaarde bakkerij van Lefeber (A2l). In het begin der vorige eeuw had J.W. Le Febre of Lefeber zich van Den Haag uit in Lisse gevestigd. (In dit huis is dus Heer Reinier d'Ever geboren, nr. 67! ). Na Lefeber woonde hier bakker P.A. Uljee, wiens vrouw en dochtertje Plonia of Ploon hier poseren voor de fotograaf. Kwamen ze van de Steeg (A49) brood halen: "Heb je moeder geen geld meegegeven? " Dan moest het op de lei. "Dat kan niet meer hoor! " De twee ramen links waren verhuurd aan kleermaker Bulders. Je zag hem zb, de benen gekruisd, boven op de tafel zitten.

16. Nu zijn we p1otse1ing twintigjaar verder. Op deze kaart, verstuurd door "J. v.d. Boon bollenschuur Heerenweg Lissen", is de oude bakkerij verdwenen. We zien de garage van "J. Camminga & Co, official Ford dealers" (nr. 6). Thans is hier drukkerij Graficus gevestigd. In de verte, op de hoek van de Stationsweg, tegenover Van der Mark, staat het verbouwde postkantoor (nr. 14). Rechts daarvan de drukkerij van Piet de Vries en de kuiperij en de galanterieen van Daudeij; borstels, kop-en-schoteltjes, etc. (A2l). Ziet U de granietblokken, de "kinderhoofdjes", en de bakfiets? De heer die zo kwiek in de richting van de kerk stapt is Jaap Reeuwijk, kruidenier (nr. 19) en organist van de St. Agathakerk.

17. "RosendaaI" (A22-23), 't huis van Dokter De Graaf, waarover men in ,,'t Roemwaard Lisse" op blz. 38/39 meer kan lezen. In 1962 is het oude huis gesloopt om plaats te maken voor een showroom van het "Lisser Automobiel Bedrijf". De beide zuilen met de leeuwen - waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig van Keukenhof - moesten van "Monumentenzorg" gehandhaafd blijven. In de nacht - het Paasevangelie zegt: "terwijl wij sliepen" - is er een vrachtauto tegenop gereden. Een leeuw was daarbij gebroken. Toen had men "de rommel maar aan een of ander onbekende meegegeven" ... In werkelijkheid zijn er duizenden guldens voor betaald! Om nu de Lisser leeuwen te bewonderen, moet men naar de Grote Sparrenlaan te Bennebroek. Lisse, let op uw saeck!

18. Links is de mum van Rosendaallangs de Heereweg. In 1913 was Th. van Werkhoven begonnen met het "verhuren van automobielen" in de werkplaats van Bert van der Zaal. Kort daarop werd deze muur gesloopt en een woonhuis en garage gebouwd. En zo is het gekomen ... Schuin daar tegenover, waar nu de Gemeentekwekerij is, was de in 1871 door Baron Van Pallandt van Keukenhof gestichte bewaar- en breischool van de statige Juffrouw Van de Broek en van Juffrouw Mercks, "Tante Johanna". De kinderen worden de stoep op gedreven; de tram! In de kleine huisjes woonden Schoone, Van der Drift en groenteboer Duivenvoorden. Daarnaast was - tot 1914 - de slagerij van Buschman (A9). In het midden cafe "De Hobbel" (A22), of eigenlijk "Het Wapen van Haarlem", sinds 1892 van J. Nieuwenhoven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek