Lisse in oude ansichten deel 2

Lisse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Lisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3863-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lisse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Veldhorststraat, Lisse.

19. In 1913 werd om de Stationsweg (A49) te ontlasten de Veldhorststraat geprojecteerd. Deze liep met een grote boeht om de tuinen van Rosendaa1 heen. Thans is een deel opgenomen in de Westerdreef. De winkel van H. Verwoerd, de uitgever van deze ansicht, kwam nu op de hoek te liggen. Juffrouw Verwoerd staat voor de deur. Links is de drukkerij, thans Flora. Voor de kruidenierswinkel van Reeuwijk staat een wagen van Seheepmaker met daarbij Gijs Reeuwijk, bakkerskneeht bij Vermeer. Zijn zusje To staat met een mandje aan de arm midden op de foto. Het meisje reehts aehter de kinderwagen is "dat knappe ding van Jan van der V1ugt, Rietje", thans Mevrouw A.A.H. Lefeber, 't Huis van Verwoerd is in 1951 gesloopt; dat van Reeuwijk vo1gde op 25 juni 1975.

Groet uit L1SSE, Yeldhorststraat.

20. Nu zijn we de Veldhorststraat - thans ter plaatse Westerdreef - een paar passen ingelopen. Rechts is de drukkerij. Het gebouwtje daarachter is geen gereedschapsschuurtje, ook geen brandspuit- of lijkehuisje, maar een fotoatelier van Jan de Haas te Hillegom. Hier kiekte Mijnheer Verviers de Lisser bruidsparen! De Von Bonninghausenlaan bestond nog niet en dus letterlijk "In de Bocht" staat het huis dat Hein Marseille bouwde voor de heer Bert van der Nat, directeur van H. de Graaff & Zn, thans burgemeesterswoning. Architect was Leen Tal Sr, die zich kennelijk heeft laten inspireren door het werk van de Haarlemse architect J. Londen (Heereweg 107). Links is het huis van "de oude Heer Tissing" (nr. 39). Op de achtergrond land en schuren van G. v.d. Meij's Zonen.

/

21. We gaan een paar stappen de Heereweg op en kijken nog eens om; het is intussen dertig jaar later geworden. In de verte zien we de Agathakerk met haar in 1929 gewijzigde toren ("De Aagtenkerk" blz, 159). Op de hoek van de Veldhorststraat (nr. 19) is in archaiserende stijl de Incassobank gebouwd, thans Amro-bank, Bij Reeuwijk is "Echfalon" te koop. In de huizen rechts - gesloopt eind juni 1975 - woonden Van Waveren en Van der Voort, steenkoolhandelaars. De vrouw van Van Waveren verkocht ook schoenen. Toen Van Waveren zich uit de zaak terugtrok, bleef de firmanaam toch gehandhaafd, thans "Wavo". Je kon die protestante naam niet missen; dat scheeldeje de helft van je klanten!

Groet uit USSE, - RUksweg.

22. Op weg naar Hillegom passeren we hier de "villa's" en bollenschuren der "Gebroeders Driehuizen". In het midden het oude huis en achteraan "Somalo", in 1914 voor de heer W. Driehuizen gebouwd. In de twintiger jaren werd door Marinus Driehuizen "Rutsbo" gebouwd. Men zegt "Rutsboe", Rut's woning; de vrouw des huizes was een Zweedse. Thans is dit "mooiste huis van Lisse" een dagverblijf voor gehandicapten. Maar het kantoor en de schuren zijn er nog; "Driehuizen", in 1885 gestart met de export, is nog lang niet op zijn eind! Rechts loopt - met uniformpet! - Van Kesteren van Waterstaat, alias "Half-Lis". De straatstenen worden vervangen door granietblokken (nr. 16). Let U ook op de tramrails en de Brockwaybus (nr. 7).

23. Deze foto is gemaakt van af de thans vijftigjarige watertoren, die juist nog in Hillegom staat. De huizen en landerijen op de voorgrond behoren alle aan leden der familie Nieuwenhuis, nazaten van Hendrik Nieuwenhuis, tuinbaas op Keukenhof, die in 1812 de hier gelegen buitenplaats "Meer en Duin" kocht en in exploitatie bracht. Op het perc eel rechts onder op de ansicht bouwden ze een kerkje der Oud-Gereformeerde Gemeente. Eerder voer men's Zondags met een bootje twee maal over de Ringvaart. In het groen ligt het huis Bloemoord van Joh. van der Meij, later J. Veldhuyzen van Zanten (LS9), de Nachtegaal (A34-35) en Wildlust (A31-32). Geheel rechts de bedrijfsgebouwen van M. Veldhuyzen van Zanten en Zn (L25). Wasgoed op de heg en schermlinnen tegen "zwartrand".

24. Via de Zwartelaan komen we weer bij Veenenburg (A36 en ,,'t Roemwaard Lisse" blz. 30/31). De foto is niet best, maar wel heel zeldzaam. Rechts de mast van het ooievaarsnest, het laatste van Lisse, Vroeger stond er ook een in het Vierkant. Om de mast was het huisje van de dorpsnachtwacht gebouwd (nr. 36). Verder een bij "Ter Beek", op Dever en in de tuin van C. Vreeburg (nr. 9) bij de Jannetjesbrug, maar dat was zelden bevolkt. Dit in tegenstelling tot het nest dat tot 1910 stond in ,,'t land van Vreeburg" aan de huidige Schoolstraat. Toen mijn Moeder nog een klein meisje was en enig kind riep ze bij Veenenburg altijd om een broertje. Niks! ... Ben keertje bij opoe in Haarlem gelogeerd en dMir geroepen, en ja hoor! Die ooievaar bij Veenenburg? Kan er niks van ... rotbeest!

25. "Middelburg", in vroeger eeuwen "Mosveen" of "Morsveen" geheten, een bijzonder schilderachtige boerderij in de bocht van de Loosterweg. Ze dateert reeds van omstreeks 1580, maar kreeg pas haar huidige vorm in het midden der vorige eeuw (Leids Jaarb. 1972, blz, 139-182). Honderd jaar geleden woonde er de familie Van der Vlugt, Maarten, Arie en Selis, maar toen in 1892 door "Gebrs. Driehuizen" "Oud-Zandvliet" bij de Lisserbrug werd gekocht, trokken de Van Gravens, die daar ruim 150 jaar gewoond hadden, naar Middelburg. De biologische wet "Aanpassen of verloren gaan" geldt ook voor huizen en bedrijven. Zo zijn onlangs dakkapellen aangebracht en is een loopstal gebouwd, terwijl toch de charme van de plaats volop bewaard bleef, hetgeen zowel de eigenaar als de pachter ten zeerste tot eer strekt.

Uitg. Nauta,yel~n.~~ ~~f7~ ~~E-'- tation.j

~t£.e-? ~ . ~ ~

~.~ . A.A't-~ ..

/& ~ . .2)4-£ ~ ~,u __ . .. .

26. Tonnie Bondam, het dochtertje van de postdirecteur (tot 1913), vindt het welleuk "dat Ma en Pa naar Berlijn zijn! " Hier is de reis waarschijnlijk begonnen, want het nieuwe station functionneerde nog volop (A42)! Over de langdurige stationkwestie leest U meer in het boek "Keukenhof". Indertijd was overeengekomen, dat als de eigenaar van Veenenburg (nr, 24) zu1ks wenste, aile treinen aldaar zouden stoppen. Hij maakte er geen misbruik van; aileen voor de kinderen die in de stad naar school gingen, stopte men extra. Om nu kort te gaan: Station Veenenburg werd opgeheven, in de Delfweg een bocht gemaakt en het station gebouwd, 1905. (Ziet U de boerenwagen achter het plantsoen? ).

27. Toen in 1657 de Leidse Vaart werd gegraven werd meteen at "op Ha1fweg" een herberg gebouwd ('t Roemwaard Lisse, biz. 26-29). Na de komst van de spoortrein had die al dadelijk veel aan belang ingeboet, maar voor de koetsdeuren werden vergroot, las men daar nog steeds " Uitspanning"; daar kon men de koets- en schuitepaarden uitspannen. In het begin dezer eeuw woonde in cafe "Spoorzicht" de familie Kaptein (A43). V.l.n.r. zes van de veertien kinderen: Corrie, Frans met voor hem Piet die nu in Los Angeles (USA) woont, Lies, de in 1948 overleden Dirk en op het paaltje Leen, die al jaren in Canada woont. In 1970 is het cafe gesloopt. Daarop is de weg iets omgelegd. Je kunt niet eens meer zien waar "Spoorzicht" gestaan heeft.

Kasteel "Keukenhof," - Lisse,

No 931.

28. Over Keukenhof kan men weI een boek vol schrijven en dat is dan ook gebeurd. Een oude buitenplaats uit 1641, in 1861/63 tot kasteel gemetamorfoseerd (A4S). Eigenaresse was Mevrouw Van Lynden-van Pallandt (L60). Het is nu ongeveer 70 jaar ge1eden:

"Mijnheer Jan", haar zoon die op Wild1ust woont (A31-32), neemt met enige vrienden het prachtige boombestand op. "Ja, deze mag natuurlijk nooit weg". Is het Mevrouw overgebriefd of liep ze daar weer achter heggen en struiken? Hoe dan ook, de vo1gende morgen vroeg is al 't werkvolk bijeen om de boom te rooien. Ja, hij was heel mooi en ze zou hem ook weI missen, maar haar zoon had gezegd, dat hij hem niet weg wilde hebben en die had niets te willen. En daarom! ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek