Lith in oude ansichten deel 1

Lith in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4685-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lith in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ji.I & jg i'l} ~ ~

op 12 Ml:i:I 1~7"".

-! \"111.F.: Pi neal.

Ook Litll ';~rt I~t: ook Lith viert t<- ·~t . )Iet b'ti~l"Stunta('n gt'est. tbis.)

Het vierde 'an een o euw ,'('r('to" inds WILLE:~ OI!J~: do kroon 7mt~'in~:

~~:t 1~~g;~~:l~lJ~~'tg:~. Lith viert Iocst , t

En iht de Vorst noe is ten troon . . poort icder uan tot. vreuzdbctoon : nus zing'l wij: -Gczcgen-l zii

Oit Zilv'rcu (I'{'stg<·t!j ~.. J

30. Dat Lith in vroeger jaren feest kon vieren zal niemand verbazen, maar wie kan zich voorstellen dat Lith uit volle borst dit lied zong, dat geschreven is ter gelegenheid van het 25-jarig koningsschap van Willem III. Hierin wordt verhaald dat de Koning Lith bezocht. Dat deed hij zelfs twee keer bij de watersnood van 1855. Op de avond van 4 maart zorgde een ijsverstopping ervoor, dat de schotsen zich opeen schulpten en over de dijk stroomden. In de volgende nacht kwam er in het midden van het dorp een zware dijkdoorbraak van 105 ellen lang in de toldijk. De balans was: zeven personen verdronken, 34 huizen vemield, 72 huizen licht of zwaar beschadigd. Aan de Vrouwenstraat waren vrijwel aIle huizen weggespoeld. Willem II nam zelf maatregelen, door een commissie in te stellen. De meesten van deze slachtoffers kwamen te wonen in de zogenaamde Nieuwe Buurt, die toen voor die mensen is gebouwd.

Ook Lith vi rt f~t: ook Lith vi rt fri'''t. )Ict b1ijg temden eecst. (bi.-:.)

W ij trekken op , tc voet. tt' pxard: nat is de Koning ruitu on" \':3.1"11.

Ovk Lith vi rt 1(' -t , 00" Lith vicrt fee-t , Mrt ht!jgc't.Cmdel ;:;(~,t:

En. vuu den oud .. tv tilt uun "t kind. Eca ied r dr:L:l~t Uraajeliut:

W:'tnt Lith vicrt fee-t: want Lith viert ft'\ ?... t. V~ hl!i::te ?. tomden g~~

Ja , Lith viert ICt.'St: ja , Lith vir-rt fcest , >1 t bliil;"'lemuen gem. (his.)

De sehcoljeugd , met muziek VOONp. Voert nu der OUd'J'I~ vrvugd in top:

Ja , Lith vi rt fc l: ja , Lith den j~ ..? t , :lct blijgcstemden gl,.>c~t:

En menigcvn dcnkt ann deu tb;:;. Toen hjj nlhier den Knni0E: z3g;

Dif' l)P tic :1:las. door 't U .... tor tocht , Yertroostend Lith bezccht.

Ja , l.ith viert f,,"<.':-l: .;J.. l.ith viert fec-t , ~(·t blij- stemden ~eM. (/,i.,.)

"'U ... teken Scirl..'1u(i ... driekleur ui En "n .?. ,~~jk !rE~~kf (Il:-- tee ... tgeluid : ~ 1)(' h":,.nillg h·· .. ·. de ",,)jib:; !('(. , Dnt (;,.11 hem 1.('>~l·1l ~( -e .~ ..

't OrJ.uj,··Jluis Il~("l );('c.l('rLtllti

Blijr door de .... Hemol .... gun .. t ill ?? land:

En Lith herdonk' nu~ lau:.,:' dit Il'1.~l. ~fl't opgeruimdeu ~ 't ?.? l.

UTII. 1'71. . r.. T.

..

II;: J: W ?

C.!i:. - 8e=:"cr.: ... "" - .".. .

...? ce o sr ce.it.scr:

31. Als we nu nog een stukje doorlopen zien we op de achtergrond in het midden de Israelitische kerk. Dit huis werd in 1818 verbouwd en door de Lithse joden gebruikt om hun godsdienst uit te oefenen. Er zijn tot 1930 tamelijk veeljoden in Lith geweest. In het huis waar de bomen voor staan woonde rond 1900 de weduwe Van Straten, eenjodin met een manufacturenzaak. Na haar bewoonde Van Heck dit pand, die er een levensmiddelenzaak had voor Aukes Hettema onder de naam EDAH. Links van de straat woonde rond 1900, toen deze ansicht is genomen, van achter naar voor: Frieke de Poot de schoenmaker, Daatje van Ooyen, Hannes van Mill de slager, J antje v.d. Voort de bakker en Israel de Winter de joodse slager. Aan de rechterkant het doktershuis en bakkerij Schouten.

Dijkzicht. Lith.

32. We zijn de dijk nu helemaal afgelopen en draaien ons nu om om een prachtig gezicht op de Lithse dijk te zien. De rechterkant van de dijk werd in de volksmond "de Burgeri]" genoemd, omdat daar de burgers woonden die een zaak of een cafe hadden. Rechts zien we nog het huis van slager Israel de Winter, het lage huisje daarachter was het cafe van Romeynders. Aan de linkerkant van de straat zien we vooraan het doktershuis dat de gemeente Lith in 1893 bouwde en dokter Wiegersma huurde. In het midden, recht vooruit, staat het herenhuis dat Willern Janssen (van de J anssenboten) liet bouwen. Hij was een zoon van Hermanus.

33. Wie kent in Lith Jans Hoek niet? Deze foto is genomen omstreeks 1920, toen ze met de de hondekar met fruit, groente en haring in Lith Iangs de deuren ging. Op de hondekar had ze zelfs nog een reclamebordje met haar naam erop. Als iemand iets wilde weten hoefde hij het Jans Hoek maar te vragen. Ze kende aile verjaardagen en trouwdata van de Lithenaren, zonder echt nieuwsgierig te zijn, Ze woonde samen met haar moeder op de dijk tegenover het paadje dat naar de Bol ging. Op latere Ieeftijd is ze nog getrouwd met Grad van Houtum.

34. Ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid werd in Lith op 24 augustus 1913 een grote optoeht georganiseerd. Op de foto zien we de praalwagen van de gebroeders Van Mourik, die een stoombierbrouwerij hadden te Lith, Zaltbommel en Hedel. Bij de paarden staan links Toon van Nuenen (de Palie Pie) en reehts Hasje van Grinsven. De voerman is A.S. T. van Mourik, links van hem M.J. van Mourik en reehts H.C. van Mourik. Op de wagen zit Willem van Grinsven die Cambrinus voorstelt. Reehts van hem staat Piet van Grinsven. De agent reehts is Meijntjes. De foto is gemaakt op het pad dat ging naar de Lithse Bol,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek