COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Lith in oude ansichten deel 2

Lith in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1177-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lith in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Tussen 1934 en 1936 werd de stuw van Lith gebouwd en de Maas gekanaliseerd. De hier afgebeelde foto toont ons de bouw van deze sluis en een gedeelte van de kanalisatie.

ANTOON·COOLEN

DORP AAN DE RIVIER

antoon coolen dorp aan de rivier

40. Als men Lith zegt, zegt men "dorp aan de rivier" en zegt men "Antoon Coolen". Van het boek "Dorp aan de rivier", dat zich in Lith afspeelt, zijn sinds 1934 reeds vijfendertig drukken verschenen. Vier omslagen van dit boek zien we hier afgebeeld. Links boven zien we de eerste druk (1934), daarnaast de vierentwintigste druk. Links onder staat de negenentwintigste druk en rechts onder de vijfendertigste druk (1979). Behalve de vier hier afge beelde omslagen zijn nog meer uitvoeringen voorhanden.

41. Het boek "Dorp aan de rivier" is ook in vertalingen verschenen. We zien hier links boven de Finse uitgave (1937) en rechts boven de Tsjechische uitgave (1937). Links onder de Noorse uitgave (1950) en rechts onder de Franse uitgave (1954). Behalve de hier afgebeelde uitgaven is "Dorp aan de rivier" ook vertaald en uitgegeven in Duitsland (1936) en Spanje (1960).

J

) /

---~~---=

??

/~

I)

Ves U teky

ANTOON COOlEN

UH VILLAGE AU BORD

DE L'EAU

42. Een markante persoonlijkheid en een hoofdrolspeler in het boek "Dorp aan de rivier" is zeker "Sjef de Smid". We zien hem hier in 1931 als hoefsmid bezig. Zijn zondagse naam was Josephus Ambrosius Barbara van Herwaarden en hij was geboren te Lith op 4 december 1883, waar hij op 6 maart 1968 is gestorven.

43. Een van de mooiste ansichten van Lith is ongetwijfeld de hier afgebeelde uit 1900. Hij laat ons het marktplein zien. Op het gras ligt de was te bleken. Links staat "Bertus de Smid" voor zijn smederij. Hij was de vader van de op de vorige afbeelding afgebeelde "Sjef de Smid". Het verkeer beperkt zich tot een drietal kippen en een hondekar.

44. De hondekar was in 1932 nog niet uit het Lithse straatbeeld verdwenen. Wel heeft de fiets ondertussen zijn intrede gedaan. Op de achtergrond zien we de Lithse kerk.

45. In 1888 werd in Lith een wielrijdersclub opgericht, die ook wielerwedstrijden organiseerde. We zien hier de medailles voor de winnaar van deze wedstrijden in het jaar 1888 (links) en 1889 (rechts).

Bij de Zondag te Lith geIiouden wegwedstrijd met rijwielen werd de eerste prijs voor de »buitenlëden" behaald door den heer Streef uit Kuilenburg, en de tweede .prijs door den heer Van Maurik uit Kuilenburg. Van de prijzen voor »binnenleden" werd de eerste prijs behaald' door den heer A. van Mourik, kapitein van de Litbsche club, de tweede prijs door den heer P. Frijlinck, president van dezelfde club.

De wedstrijd strekte zich uit. over eenen afstand van. 191h kilometer.

In eene dezer dagen te Lith gehouden vergadering van wielrijders aldaar en omstreken (voor zooveel het platteland betreft) is besloten tot het oprichten van eene wielrijdersc1ub. Een bestuur is gekozen en een reglement goedgekeurd. De zetel van het bestuur is te Lith, van waar alle clubtochten zullen uitgaan. Dat er aldaar ambitie bestaat voor bet wielrijden, blijkt wel hieruit, dat te Lith alléén met eene bevolking van minder dan 1300 zielen, reeds negen wielrijders zijn, behalve nog de kinderen, onder welke ook. veel liefhebberij voor -dezen tak van sport bestaat. .

46. Op deze bladzijde zien we de uitslag van de wielerwedstrijd in 1888 en de oprichting van de Lithse wielrijdersclub, zoals dit aan de lezer werd meegedeeld in de "Noordbrabanter" van 24 november 1888.

47. Een van de wemige Lithse kunstenaars is Walter Pompe. Hij werd op 22 november 1703 in Lith geboren, maar ging reeds op jeugdige leeftijd naar Antwerpen, waar hij op 6 februari 1777 stierf. Zijn zelfportret, hier links afgebeeld, maakte hij in 1735. De buste van zijn vader, rechts, maakte hij in 1723 te Antwerpen. Zijn vader, Engelbertus Pompe, kwam in 1694 vanuit Leende naar Lith, waar hij op 4 november 1719 overleed.

48. De bekende Lithse molen, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het boek "Dorp aan de rivier", zien we hier op een foto uit 1931 afgebeeld. De molen heet "Zeldenrust" en het bou wjaar ligt omstreeks 1800. In de tijd van deze foto werd het koren nog volop per kar aangevoerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek