Lith in oude ansichten deel 2

Lith in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1177-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lith in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In 1914 was pastoor Roes vijfentwintig jaar priester. Bij die gelegenheid werden er grote festiviteiten georganiseerd. Deze foto toont ons de jubilaris tussen kinderen en misdienaars en achteraan zien we enige volwassenen van Kessel. Iedereen is op zijn paasbest gekleed.

70. In de tijd dat pastoor Roes in Kessel pastoor was, kwam, mede door hem, de kunstmestbemesting op volle gang. Op deze foto uit 1911 zien we een proefveld van peeën in Kessel op het "meulekempke". We zien, van links naar rechts: Toon van Dinther, Lucas Welten senior, Maria van Dinther, Jan Welten, Erke Welten, Bella Welten, Bertus Welten, Jos van Dinther en Lucas Welten junior.

71. Deze opname IS lil 1911 in Maren gemaakt op het land van Jan Vissers. Jan Vissers had, op advies van pastoor Roes, een landbouwdeskundige laten komen. Op deze foto zien we links Jan Vissers en rechts naast hem de landbouwdeskundige. Helemaal rechts staan drie kinderen van Jan Vissers.

RUST ROEST

vvtSCHIJNT VURTlO MAAL IN -r JAAR WOEHS04OSAVOND.

Prijs per jU'l!.:a.n2 60 ets. bij ·ooruitb<.bling in September. - Wordt de Courant vóór September bduld. dan volst2al men met ~O cent fl'2nco In te eenden.

~~~ ?.?. ::. :"'- .. ~:' .? --r:. 7 ;!... ~~ ?....? - ~ ~ :r:.' .. H=-~-=':V~~ ~_-:.=

-.. "'1--"": _ 10 ?????? 1f'Io ro"",,,'" """"- """"'lIIo ~ ?? __ lil ???.

,.....,...,. ?????? ,_ ?? .....--- _ ltc.OCtIC. Run llOt)T ?? lt ???? , ?? 0 ??. Pol ????

BIDT fN w~Q:KT. LtfST, 5::tKtNT t:.'1 HOUDT 8OfK.

ALGEMEENE VERGADERING

.-.~ ?? W-.c)_IOI),." ?.?.??? '1_ . .,.-...... ... e.-:- ... TI(lh .??..?.??????? looIs-oot ???? _ ~~ .. _~ __ e--.......--._

~~ .?...?.?. ~ .....

""e..- ?? <:eetwo_v ????. ·_ ~_~

o.A.tSS(..'-"'I'I'_. __ ~", "J.~oco..v_~

O.VA.'OlJO(.V_V __ ._ -...

j.VA:-CUU ????? ~"""'-

c..~OltII(S,o.--. K.1Ot.Oto.C. ??. _

a. -.:r.IL ??..?? _ 0. ?. '1SftOY(.'( ??.

~~-=... ",(VUM~s.--.

.?? (l()OS.SL ?? s....... C.~"lS.s.c-1Iofo;L

L.T,t(:l(Ol,_

?? J.$A. .?? OO:S'~

0...--. _

'-'''-''-''.... _._,,_._.~

._"'-0 __ 0-

'--"-"._... __ ._~

._ ....? -_ .... . ,,-"' ... -'~~'--

72. In 1909 begon pastoor Roes met de uitgave van het weekblad "Rust Roest", dat specifiek over de boerenstand en kunstmest ging. Met karrevrachten werden de exemplaren naar het postkantoor gebracht. De oplage was hoog, hetgeen hier te zien is aan het oplagecijfer van twaalfduizend exemplaren in de zesde jaargang. Tot aan de dood van pastoor Roes, op 4 oktober 1941, bleef "Rust Roest" bestaan. Het hier afgebeelde exemplaar van "Rust Roest" is van 27 oktober 1915.

73. Pastoor Roes schreef honderden artikelen en vele boeken om de boeren ervan te overtuigen dat hun werkmethode moest veranderen. Hier zien we het derde deel van de serie "Landbouwboek", die pastoor Roes schreef. Dit boek schreef hij in 1912.

RUST ROEST.

LANDBOUWBOEK

DOOR

H. W. ROES,

Adviseur van den boerenbond te Kessel N.-a.

Met medewerking V4n vele deskundigen.

DERDE DEEL.

Prijs 40 cent, frallco per post 50 cent.

Î

Putoor Ro~s 11$ studc:n: te Rolduc.

P:I)toor Roes als K,),pel.un tc:>eurne.

PUt~r ROes als PUtoor ee Keutl :un ee Mau

P:lItoor Roa als Ka,eJun te Alphen J. d. Mus

74. Toen pastoor Roes in 1939 vijftig jaar priester was, werd deze portrettengalerij gemaakt. We zien pastoor Roes in diverse stadia van zijn leven.

75. "Kessel in het water tijdens de watersnood van 1855," schreef de tekenaar bij deze gravure. Er dient echter een vraagteken gezet te worden bij de Kesselse kerk, die hier afgebeeld is. De hier afgebeelde kerk is niet de in 1843 gebouwde waterstaatskerk, maar de kerk van Maren. (Vergelijk afbeelding 59 van dit boek en afbeelding 11 van "Maren en Oyen in oude ansichten".)

76. We begonnen dit boek met afbeeldingen van de diverse (voormalige) gemeentewapens. Laten we dit boek besluiten met het vorige gemeentehuis, waarin de hereniging van de diverse gemeenten is geschied. Het stond op de Maasdijk in Lith en is in 1971 afgebroken. Van 1827 tot 1956 heeft het als gemeentehuis dienst gedaan. De hierbij afgebeelde afbeelding is in 1931 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek