Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ansichten verzamelen is een bezigheid waar men zich steeds meer op toelegt. Immers, het van vroeger zo vertrouwde dorps- en stadsbeeld verdwijnt steeds meer en steeds sneller. Zelf ben ik al zo'n 15 jaar bezig met het verzamelen van ansichten, eerst van Epe, waar ik lang heb gewoond (mijn vader werd daar in 1936 predikant nadat hij uit Lobith was weggegaan) en later van Borne, rnijn huidige woonplaats. Van beide plaatsen heb ik met veel genoegen een boekje in de serie "In oude ansichten" samengesteld. Een paar jaar geleden ben ik ook begonnen om ansichten van mijn geboorteplaats Lobith te verzamelen. Dit verzamelen gebeurt vooral op ruilbeurzen, die overal in Nederland worden gehouden (waar men van alles kan ruilen: suikerzakjes, postzegels, sigarenbandjes, ansichten, stenen, oude uniformen, munten enzovoort. Er zijn zelfs speciale ansichtenruilbeurzen zoals in Vlaardingen, Arnhem en Zaandam). Ook komt men natuurlijk aan kaarten in de plaats zelf, van degenen die ze jarenlang hebben bewaard en ook van collega-verzamelaars. Hoewel ik al veel kaarten van Lobith had, heb ik er in de tijd dat ik daar was om informatie in te winnen heel veel ansichten en foto's bij gekregen en oak heb ik er geleend om te

copieren. Aan informatie heeft het me overigens niet ontbroken. Velen hebben me daaraan geholpen zals collegaverzamelaar J. Peet, oud-gcmeentesecretaris H. Mulder, defamilie Goosens van de Binnenweg, kapper J. ten Velde en mevrouw J. Heuvel-van den Dungen (verder zal ik maar niet gaan omdat het een te lange rij zou worden!) Allen hartelijk dank! Toch zal het heus nag wel voorkomen dat er vergissingen zijn gemaakt in data en namen. Bij voorbaat mijn excuses hiervoor. Voor verbeteringen houd ik me aanbevolen.

Nu nog wat over de ansichten zelf: de data ervan zijn vaak na te gaan door te kijken naar de stempels en oak naar de nummers van de ansichten. Ook kan men achter een datum komen door de kaart te vergelijken met een kaart van dezelfde soort druk. Van Lobith, Tolkamer en Herwen zijn trouwens heel merkwaardige, leuke prentbriefkaarten (zoals men ze ook noemt) verschenen, van een soort die men in de rest van Nederland niet zo vaak tegenkornt, zoals de afbeeldingen 9, 26, 33, 69 en voor op dit boekje. Dat zal wei gelegen zijn in het feit dat vee 1 ansichten in Duitsland zijn gedrukt.

nrrata blJ ue derue 11m/(

Nu het alweer meer dan tien jaar is geleden dat de eerste druk van "Lobith in oude ansichten" verscheen, was het noodzakelijk om de .Jiuidige" gegevens omtrent personen, gebouwen en dergeIijke bij te stellen, omdat deze in de loop der jaren ook aIweer historie zijn geworden. Het is immers mede de opzet van dit boekje om ook de inwoners van nu een inzicht te geven van hun dorp zeals het vroeger was.

Ook heb ik getracht de destijds gemaakte fouten te conigeren.

Afbeelding 2. Laatste regel: Konigswinter in plaats van Koninswinter,

Afbeelding 6. Vijfde regel van boven: Peet moet worden Hoogink.

Afbeelding 11. Toevoegen: Op de steiger woonde Willem Witjes met zijn gezin.

Afbeelding 14. Toevoegen: Op de afbeelding bij nummer 13 ziet u Onkel Wilhelm nog juist de stoep van zijn huis opgaan. Laatste regel: Peet moet worden Hoogink.

Afbeelding 15. Regel 4 dient ute lezen: van rechts naar links in plaats van van links naar rechts.

Afbee1ding 16. Vierde en vijfde regel van boven: Diens winkel heeft inmiddels plaats gemaakt voor de uitbreiding van de Rabobank, eerder gevestigd op de plaats van het koetshuis, dat hier rech ts op de foto te zien is.

Afbeelding 20. Laatste regel: Hier is nu het cafe-restaurant "De Bijlandt" van de gebroeders Timmermans.

Afbeelding 23. Derde regel van boven: de tegenwoordige eigenaar moet worden: de latere eigenaar.

Achter slagerij: thans van Hoogink.

Afbeelding 28. Regel 1: Waar tegenwoordig de winkels van Abelskamp en een woonhuis (eerder de winkel van Vermaeten) zijn, enzovoort.

Afbeelding 30. Tweede regel: Hendrik in plaats van Hedrik. Afbeelding 31. Zesde en zevende regel: Waar later B. Stoll jr. woonde en thans de heer Van Scheppingen.

Afbeelding 32. Vijfde regel: Thans woont hier moet worden:

Later woonde hier, enzovoort. Achter kocht: nu de familie Peet.

Afbeelding 33. Derde en vierde regel van boven: Mies Driesen, Vastert en (nu) Van Schepping. Verderop, enzovoort. Afbeelding 37. Regel 1: 's-Gravenwaardsepolder.

Afbeelding 38. Regel 2 moet gewijzigd worden in: U ziet

Anton Danen til de tweede locomotief; vanuit de eerste kijkt mogelijk onder anderen Polman, een grondwerker uit Herwen, ons aan.

Laatste regel: jaarloon in plaats van jaarlon. Afbeelding 39. Vierde regel: Bersselerbrugge.

Afbeelding 42. Vierde regel van onderen: Marta in plaats van Martha.

Afbeelding 43. Tweede regel van onderen: "het" teveel achter "vasthouden".

Vijfde regel: (nu kapper) moet worden (de kapper). Afbeelding 44. Zesde regel van boven: vanaf ,,1920 werd" moet komen te staan: uitgebreid tot het "Ziekenhuis", zoals het ook thans nog wordt genoemd. Later werd het een bejaardentehuis. Wei bleef er to en nog een kraamafdeling, terwijl doktoren er nog spreekuur hielden. Daarna is het nog woonoord voor onder anderen Vietnamese vluchtelingen geweest. Afbeelding 49. Na het woord "koningspaar" (vierde regel) dient de volgende tekst gelezen te worden: Miets van Embden en Jaques d'Harvant, Cilia van der Loo en Job van Embden. Boven: Anna van Embden, Carl J. Derksen, een onbekende, Carel van Embden, een onbekende en burgemeester H.H. Cristjani. De stalhouderij ziet u rechts, terwijl u voor het hotel nog een soort brik ziet met een aantal mensen erbij. Afbeelding 50. Tweede regel: "Het gebouw is er nog" schrappen. Dit moet worden: Spijk stond (aan de Ameidsedam). Vierde regel: Lins moet worden Links.

Afbeelding 55. Tweede regel: Zwarte Sluis in plaats van Sluit. Vijfde regel: Willeke in plaats van Billeke.

Zesde regel: Paula Geurts in plaats van Laula.

Afbeelding 58. Toevoegen: Rechts ziet u het torentje en een deel van de hervormde kerk.

Afbeelding 56. Vierde regel: ("dit jaar wordt" vervangen door: in 1972 werd gevierd, enzovoort.

Afbeelding 64. Derde regel: "dat inmiddels is afgebroken" vervait. In plaats daarvan: Op de plaats van deze panden staat nu het nieuwe gemeentehuis.

Vijfde regel: (nu is daar vervangen door: (later kwam daar, enzovoort.

Afbeelding 72. Tweede regel: "huidige" moet worden: latere bejaardentehuis "Michael Huus", dat inmiddels is afgebroken. Afbeelding 70. Derde regel: Berghoofdse veer in plaats van Berghoofdese veer.

Gezicht op den Rijn.

1u25

I. We komen hier in Tolkamer aan de steiger van W. J. Publiekhuijsen. Links ziet u de villa van Theodoor Daams en de slagerij van Salomon N ortheimer. Daaronder kunt u nag iets van de roeibotenwerf van Manus Jansen zien. Op de onderste foto ziet u de "Koningin Wilhelmina" van de Lobithse Stoombootmaatsehappij die maandags naar Nijmegen voer (vaak met weI 200 passagiers) en de overige dagen naar Arnhem. Directeur van de maatsehappij zijn onder meer geweest: Theodoor Daarns, Carel Daams en Willem Prins. En van de commissarisscnnoem ik u: Eduard v.d. Dungen,Carl Derksen, W. Bruns, Evert Heijmenen Huub Mulder.

Eobitli- C:o/kamer Rijnzicht

2. Dit is een foto van de kade omstreeks 1917. De boten die hier gemeerd liggen zijn raderboten. Rechts een van de boten (mogelijk de "Bismarck") van de "Koln-Diisseldorf Rheindarnpfschiffahrt" (sedert 1853 onder deze naam bestaand na fusering van twee in 1826 en 1836 opgerichte maatschappijen). De boten van dcze rnaatschappij zijn herkenbaar aan de zwarte schoorsteen met witte band. Rechts ziet u de boven op het rad gebouwde keuken. Er was cen eerstcklas restaurant aan boord met echte koks en een gerant. 's Maandagsmorgens vertrokken de boten am 7 uur uit Rotterdam, kwarnen "s nachts om 12 uur in Emmerik en de volgende ochtend in Keulen, waar ze een dag bleven om goederen tc laden. Vervolgens voeren ze stroornopwaarts naa r onder rneer Bonn en Koninswinter.

lOBITH a. d. Rh.

,0. 132S. L. v. den Broek, Lobith.

3. Hier staat de schutterij "E'endracht maakt Macht" op de kade van Tolkamer. Deze ansichtkaart dateert uit ongeveer 1904. Rechts ziet u weer de in Jugendstil gebouwde villa van Theodoor Daams (de eerste steen werd door zijn 7.00n Carel gelegd in april 1900). Achter het grate vaande1 ziet u nog een gebouwtje van de roeibotenwerf van Manus Jansen (die ook het logernent-cafe "Burger1ust" had aan de's Gravenwaardsestraat). Helaas is van het zijden vaandel niets meer over: bij het 300-jarig bestaan van de schutterij in 1948 was het tot op de draad versleten en werd het door een nieuw vervangen.

LO B lTH a. d. Rh.

/"---------'"

!fa J~4. franz KnIP~" Postbrt ea ·Ver1&&'. Rea ?? Rh.

"

x-

4. Hier een heel duidelijke foto van de villa met een groot balkon op de eerste verdieping, dat inmiddels is verdwenen, maar dat binnenkort weer wordt aangebracht als is het dan niet in dezelfde stijl. Links is nog net iets te zien van slagerij Northeimer. Geheel rechts staat het kleine expeditiekantoor van Daarns, dat er later een verdieping bij krceg. Daarvoor ziet u de in 1898 geplante Wilhelminaboom omgeven door een hekje. Direct rechts van de villa is nog iets te zien van het oude douanekantoor.

~l'oet o it ~Obith

G. l.t:kking) Rod: eo Pa.l>ieri.audel, Lobith

5. Rechtsboven ziet u (in 1899) als u goed kijkt weer de Wilhelminaboorn, Het huis met de bliksernaflcider is de slagerij van Salomon Northeimer aan het Schippcrspad. De villa van Daarns is er nog niet! Ook de linker foto laat wel iets merkwaardigs zien: bornen waar nu de douanewoningen zijn tegenover het postkantoor. Verder ziet u nog de villa Nooitgedacht en de woning van Rijkswaterstaat, waarin onder meer opzichter Den Hollander heeft gewoond. Onder heeft u een panorama van Lobith met de molen van Jan Stokman.

LDSITH (Tolkamer)

!

Hoog water Maart 1906

, .

6. H ier ziet u hetzelfde punt als op foto 4, ditmaal tijdens het hoog water van 1906. Het expeditiekantoor van Daams is hier al van een verdieping voorzien; dat bleek nodig nadat deze tevens steenfabrikant was geworden. I n 1925 vestigde zich hierde heer Wekenborg als kruidenier(thans vindt er de uitbreiding plaats van het expeditiekantoor W. F. d'Harvant), Geheel rechts staat de woning van Willem v.d. Loo (nu Lutjenhuis en Peet). Op de voorgrond ziet u mogelijk Dorus Gertsen in zijn houten aak. Het houten huisje is de zogenaamde .. ankerwacht" van de douane.

gei!ichl ep den rijn

"," Koningin Wilhelmina

Lebith

, '

L 'f

S287 G. sp.cklli~. bockh., Loblth

7, De .. Koningin Wilhelmina" zagen we al op foto I. Op Nijrnegen voer ook nag de "Eendracht" (uit Millingen) en vanuit Tiel voer de "Postiljon" op Lobith. Veel steenfabrieksarbeiders zijn hiermee met hun families en heel hun hebben en houden uit de Betuwe naar Lobith gekornen. Boven ziet u de raderboot "Siegfried". in IRRO gebouwd bij L. Smit & Zoon te Kinderdijk en sedert 1886 eigendom van de Nederlandsche Stoomhoot Rederij (NSR), ln 1936 kwam hij als restaurant in gebruik in Dusseldorf onder de naam "lung Siegfried", In de tweede wereldoorlog ging het schip totaal verloren.

Donanekantoor o· Villa Daarns

LOBITti

--

--r-- __

8. Deze in 1909 verstuurde kaart Jaat goed zien hoe de Rijnkade er vroeger uitzag, De Wilhelminaboom stond toen nog in cen plantsoen (nadat de kade werd verhoogd is de boom in een kuil komen te staan). Verdcr ziet u onder meer het toen nieuwe douanekantoor. De grond hiervoor werd door de heer Daams aan het rijk geschonken, niet zonder reden! Het rijk wilde het kantoor namelijk eerst op de kade bouwen tot grote spijt van de heer Daams die zijn uitzicht verloren zag gaan. Omstraaks 1914 werd het kantoor van een verdieping voorzien, waartoe het dak moest worden opgevijzeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek