Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze mooie foto is gemaakt tijdens het 250-jarig bestaan van "Eendracht maakt Macht" in 1898 in de tuin van Hotel Stokman (op de achtergrond). Helaas ken ik niet aile personen met name. Voorop ziet u, van links naar rechts: Georgine Christjani (dochter van de burgemeester, later gehuwd met J. C. Wichers), Willem d'Harvant, het koningspaar Jaques d'Harvant en een onbekende, Cilia van der Loo en Frits van Ernbden; boven: een onbekende, Carl J. Derksen, een onbekende, Carel van Embden (?), Thekla van Embden (?) (later getrouwd met burgerneester Schattenkerk) en burgemeester H. H. Christjani. De stalhouderij ziet u rechts terwijl u voor het hotel nog een soort brik ziet met een aantal mensen er bij.

Spijk bij Lobith

50. We zwenken even af naar de Spijkse school. die vroeger tussen Tolkamer en het tegenwoordige dorp Spijk stond (het gebouw is ernog: aande Ameidsedam). De foto zal omstreeks 1910 zijn gemaakt, toen postbode Prust de schoolwoning bewoonde. Zijn vrouw staat met zoontje Hugo in de deuropening. Later werd het huis weer door het schoolhoofd bewoond, dat was de heer Bouwens. Lins ziet u de woning van veldwachter Van der Vlucht die zelf op de stoep staat. Daartegenover stond cafe annex boom- en rozenkwekerij .. De Pelikaan" van Jan Keurentjes die we geheel rechts zien staan.

5 I. Spijk had het vrocger zwaar te verduren bij hoogwater telkens wanneer de overlaat bij T olkamer in werking trad. Vooral de arbeiders van de steenfabrieken hadden hiervan te lijden in hun niet al te beste Iabrickswoningen die wel mooie namen hadden: "Knikkerij", "Tien Geboden", "Twaalf Apostclen", "De Vier Evangclisten", "De Plankeukeet". ,J)e Btauwhoek". "De Onrust" en .,'; Kattegat". De bovenste foto is gernaakt tijdens het hoogwater van 1914 voorbij het dorp Spijk bij de arbciderswoningen van de" Hollands-Duitsc'' aan de Neutraleweg. Beneden ziet u, op een jaren later gemaakte f'oto, hoe de gezinnen van de arheiders hun toevJucht had den gevonden op de zolders van de ringovens (van waarschijnJijk ook de "Hollands-Duitse"), waar zij hun potje koken op de trekgaten.

52. Een foto van het dorp Spijk wil ik u niet onthouden, al is het alweer een hoogwaterfoto. Zoals zovele is ook deze gemaakt in 1920. U ziet hier de Kerkstraat met rechts de in 1914 gebouwde kerk en pastorie (van pastoor Van Groeningen). Links is de woning van tuinder Jan Cornielje te zien en op de achtergrond de Elterberg met Hoog Elten.

53. Vanuit Spijk komen we (al weer met hoogwater) in Lobith terug via het Schipperspoortje, hetgeen natuurlijk weI met een bootje dient te gebeuren. Op de achtergrond ziet u de arbeiderswoningen: "De Twaalf Apostelen" en de steenfabriek van Terwindt en Arntz. De man onder de poort is Albert Corniclje, die in het huis rechts woonde, waar hij onder meer groente verkocht. Tevens werkte hij op de steenfabriek. Om op de plaats te komen waar de volgende foto is genomen gaan we, als we boven, bij de Koningsdijk (thans Dorpsdijk geheten), rechtsaf.

54. Op de Koningsdijk - met rechts de woningen van Geurts de schoenmaker en Geurts de kolenhandelaar zien we hier in 1928 de Sacramentsprocessie met vooraan, onder de boog, Jesus en St.-Janneke (Willie Heuvel). Geheellinks lopen mevrouw Publickhuijsen en mejuffrouw Anna van Dungen. De man met de staf is brocder-rneester Langenhof. Links van hem zien we, op gelijke hoogte in de stoet, Lea Pastoors. Bij het vaandel loopt Trinie Bruns (met kroontje) en naast haar zien we zuster Assumpta. Bij het witte huisje van de weduwe Wolsink lopen de leidsters van de processie: rnejuffrouw Grada van Loa en pastoor Van Loon. De heme! wordt hier gedragen door onder meer Alfons, Hugo en Walter Mulder (oak thans zorgt de familie Mulderdaarvoor).

55. Elke buurt zorgt voor de versiering van het eigen rustaltaar voor de processie en de straat. Zo ook de groenmakers van het buurtschap "de Zwarte Sluit": Walhof, Nieuwstad en Koningsdijk tot Geurts, waar toen het rustaltaar stond. Van links naar rechts ziet u, vooraan: Leike Woltsing, Bertha Jeurissen, Zus Burghard, Riek Pastoor-Hendriks, Nico Peperkamp. Job Hesseling ("Massie", achter bord), Thijs Striek, Daatje Darnen-Prust. Paula de Bruin, Willem Darnen, Billeke Geurts; midden: twee onbekenden, Jonny Hesseling, onbckend, Laula Geurts, Reinier de Bruin, Piet de Bruin, T. Pastoor ("de Niel"), De "Witte" van Jurries (Gerrit), Tinus Buser, Woltsing, Hendrik Gerritsen, Wim Buser en Opa de Bruin; bovenaan:

Jan Woltsing, Rein de Bruin ("de Snor"), Hermsen, Frans Woltsing ("den Boern"), Ties Buser, Willem Geurts en "Tieske" Pastoor (Gerrit).

56. Hier ziet u de in 1885 gebouwde katholieke kerk. In 1942 werd deze opnieuw in gebruik genomen na een grondige verbouwing en uitbreiding, waarbij ook de torenspits werd gewijzigd, Verder ziet u hier nog de pastorie en het huis van Jurries aan de Walhof. Op de voorgrond ziet u een deel van de Walgraaf, de vroegere gracht van het kasteel "Het Tolhuys" (dit jaar wordt gevierd dat de riviertol 750 jaar geieden te Lobede werd gevestigd). Ook bij de Markt zult u deze Walgraafnog tegenkomen. Met een duiker ging hij onder de Walhof door en liep verder naar de Zwarte Sluis, waarachter nog een haventje van het kasteel geweest moet zijn. Op de voorgrond staan onder anderen de zusjes Van Benthem (eerste en vierde van rechts).

57. Dit is beslist de oudste foto uit dit boekje. We zien hier namelijk het in 1885 afgebroken, zogenaamde "Waterstaatskerkje" (bouwjaar 1770). Het huis links is mogelijk het kostershuis. Op dezelfde pJaats werd in 1885 de katholieke kerk gebouwd die we op de vorige foto zagen.

LOBITH

Dorp

58. Oit gezicht op Lobith vanaf 't Onland (na de tweede wereldoorlog volgebouwd) dateert van voor 1912 Links ziet u (voor de pastorie) het huis van kolenboer Geurts, waar later Pastoor zijn slagerij had. Het hele kleine huisje (voor de kerk) stond op het punt waar de Koningsdijk (nu Dorpsdijk), de Walhof en de Nieuwstad samenkomen; het wcrd bewoond door Dorus Hermsen. In het grate witte huis woonde onder anderen schoenrnaker Verborg. Aan de N ieuwstad ziet u vervolgens (het nog bestaande) witte nuisje van Piet de Bruin en dat van de oud e Wolters. Voor de kerk ziet u dan nog "Sebastopol" van slager'/ boer Raats.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek