Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In 1898 schreef (kerk)schilder Eduard van den Dungen (u ziet hem op foto 47) naar huis (Oisterwijk) dat hij een foto (welke u nu ziet) had gemaakt van het huis in de Schoolstraat - nu Tolhuistraat -- dat hij van dc familie Heijendaal had gekocht. Hij vestigde er zijn schildersbedrijf'{een eerdere aankoop van grond aan de Markt was niet doorgegaan: zie foto 62). Bij het huis was een grote tuin, die grensde aan de tuin van de hervormde pastorie (geboortehuis van schrijver dezes). Thans staat links van het inmiddels geheel verbouwde huis de garage van Hendriks.

60. Een eindje verder stond aan de overzijde de in 1872 gebouwde (in 1925 opgeheven) openbare school, hicr, in 1921 ("), bezocht door protestanten en katholieken (jongens). De zustersschool is van 1891, de jongensschool van 1921 en de neutrale school te Tolkarner van 1905. U ziet, van links naar reclus, op de voorste rij: onbekend, Jan en Wim Heijrnen, oribekend, Wim en Mientje Derksen, onbekend, Marictje Derksen, Wenzel Thus, onbekend, onbekend, onbekend, IJsveld en Bernard Roos; op de tweede rij: meester Lammers, Job Roos, MobeltjeOverdreef, Wim Koenders, Gerrit Goossens, Heintje v.d. Velde, Wim Wesseling, Koenen, Bart Koenders en Veenstra; op de derde rij: Gerrit Heijmen, Pietje Laurens, 1Jsveld, Jopie Wesseling, Koenders, onbekend, onbekend, onbekend en meester Vossen; en op de vierde rij: onbekend, Joop en Piet ten Velde, Koenen, Llsveld, Wim en .Job Buil, onbekend, Frans Nieman, Herman Jansen, Willen 1Jsveld en ecn Roos (?).

Protestantsche Kerk.

Lobith.

61. De hervormde kcrk is in Lobith in 1660 als protestantse kerk gebouwd. Rechts ziet u hier, omstreeks 1912, het huisje van Dora Vierboom (waar nu de Tuinstraat begint). De man met de trap is schilder Theo Pastoor. De drie nagenoeg blinde kerkrarnen zijn ornstrecks 1960 in ere hersteld, waarvan toen gelukkig een paar rnooie ansichten zijn gernaakt: tot mijn grate ontsteltenis heeft men het middelste raam later namelijk weer dicht gemaakt! Waaram toch? Er waren binnen toch weI andere technische voorzieningen te treffen voor het ophangen van het klankbord boven de preekstoel en het voorkomen van hinderlijke Iichtinval (bij voorbeeld door een gordijn)!?

R. C. Patronaat.

R. c .. Kerk.

Lobltn.

-y _?--r t

-;f'--r

-- --

62. In 1912 kon men hiernogietszien van de Walgraaf(deel van de vroegere gracht van het Tolhuis). In 1898 kocht Eduard van den Dungen de grand voor het patronaatsgebouw om er zijn schildersbedrijf te vestigen. De pastoor bedacht zich echter weer: hij wilde daar eigenlijk het kerkhofuitbreiden. Van den Dungen, wiens vrouw yond datje de pastoor niet tegen rn oest hebben, verkocht de grond toen maar weer terug en vestigde zich to en in de Schoolstraat. Het kerkhofis op deze plaats nooit gekornen, weI het dorpshuis. Aan de rechterzijde werd in 1921 de katholiekejongensschool gebouwd.

markt

63. Dit is weer eens een vergroting van een foto die voorkornt op een ansichtkaart uit 1905. De huizen aan de Markt waren tocn nog laag. In het linker pand was het cafe en stalhouderij van Pol. Het brandde af in 1910. Het herbouwde pand werd later door Th. Darnen gekocht. Rechts het cafe van Gerrit Srnid, die het pand later van een verdieping voorzag zoals is te zien op de volgende foto.

/~J;J

I

64. De Markt tijdens hoogwater met links het cafcy bakkerij van Th. Damen, waar ook het snocpwinkeltjc was van moeke Verwaaijen, (nog eerder verkocht koperslager Coppers er zijn pannen en potten). Het pand er naast is het cafe van Smid (later slagerij Hettersohijt), dat inmiddels is afgebroken. Rechts ziet u de kruidenierswinkel van Moetje van Benthem. Op de hoek van de Komstraat en de Huisschensestraat (nu Middenstraat) staat het winkeltje van Piet Pappot, wiens zoon er later een melkzaak begon (nu is daar de confectiezaak van de dames Mulder). In het bootje ziet u van links naar rechts: veld wachter Burghard, Jan Pastoor, Huub Mulder, Tieske Pastoors, Gerrit Kiphart en een onbekende.

Lobith.

Markt. ~

P~ :~

'1" t .

. ~ .

65. Hierziet men, in 1912, de Markt enigszins op de achtergrond. De foto is genomen vanuit de boomgaard van Kloosterman, wiens winkel, "de Concurrent", boven aan de Koningsdijk stond (waar nu de meubelzaak van Droste aan de Dorpsdijk is). Later kocht de kerk de boomgaard en werd in 1921 de katholieke jongensschool er gebouwd. Rechts ziet u verder het patronaatsgebouw en de hervonnde kerk. Links staat het cafe van Th. Damen en geheellinks diens stalhonderij.

60. De leden van de gerneenteraad, hier gefotografeerd op de trap van het uit 1884 daterende gerneentehuis (het gebouw is er nag, aan de Komstraat). Van links naar rechts ziet u: Darns Peters, burgemeester (van 1900-1924) rnr. Charles Govert Schattenkerk, expediteur Jan Pub1iekhuijsen en gernccntesecrctaris W. J. A. M. Bruns (de latere burgerneester). Achter hen ziet u Dirk Stokman, wethouder Willerri van der Loa (beiden stecnfabrikant) en wethouder Lammert J. Voss, landbouwer uit Aerdt. De heer met bo1hoed is rnijn overgrootvader, Hendrik Derksen, landbouwer. Hetjongetje is Gerard van Loo, wiens grootvader (de gerncentebode) en tantes de benedenverdieping van het gemeentehuis bewoonden,

67. Aan de Transeedijk ziet u cafe ,,'t Bergje" van (Ru)dolf van Embden, die getrouwd was met Wieske Jansen. Verderop woonde "Klompedien" (Dien Polman-Smelte). Haar man was wel eens dorpsomroeper. In dat huisje heeft nu Marwijk zijn patatfriteszaak. Zijn vader woonde vroeger in het volgende huis. Het kleine huisje daarnaast werd bewoond door Wesselkamp die met paard en wagen een bodedienst onderhield naar de boten in Tolkamer. De rijtuigen zijn mogelijk van steenfabrikanten, die hier vroeger plachten te dineren zoals Karl Esser, Piet Smits, Wilm, Jan en N ico Arntz (zij werden hierrnee uit Zevenaarvan de trein gehaald).

68. Nog een foto van des Gravenwaard tijdens het hoogwater van 1920 met op de achtergrond ,,'t Polleke", waar Klaassen woonde, die landarbeider bij Herman Peters was. Links staat het huisje van Grietje Grintjes. Grictje, die erg krom Iiep, woonde er helemaal alleen. Ze rookte spek en worst voor de mensen als deze geslacht hadden. Alsje haar vroeg: "Grietje hoe gaat het?" antwoordde ze steevast: "A'k de winter maar deur korn, de zommer kom ik van eiges deur". Ondanks het hoge water wilde ze eerst haar huisje niet uit, maar to en ze haar geiten en katten mee mocht nernen ging ze tenslotte toch. U kunt haar in het bootje zien met haar twee geiten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek