Lobith in oude ansichten

Lobith in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2019-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lobith in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

) Groet uit Herwen. '902...

69. Nu wil ik u nag iets van Herwen laten zien. Deze ansicht is van ongeveer 1900. Rechtsboven zien we de in 1905 afgebroken kerk van Herwen. Oak deze was een ,.Waterstaatskerk" (vergelijkt u deze maar eens met die van Lobith op foto nr. 59). Op deze foto ziet u verder nag de pastorie. Linksonder ziet u het cafe en de stalhouderij van H. Goris. Links van het rijtuigje kunt u nag net het (hele) kleine postkantoortje zien.

70. De Kerkstraat (nu Keurbeek) in 1926. Al zo'n 3 it 4 weken had er dijkdoorbraak bij Herwen gedreigd. De klokken die deze doorbraak moesten aankondigen mochtcn daarom tot zo lang niet worden geluid. Tenslotte brak de dijk bi] Pan nerd en door in de buurt van het Berghoofdese veer. Kleermaker N otten, wiens woning u rechts ziet had al voorzorgen genomen door een gat te maken in de zoldering van zijn werkplaats zodat alles daar heen kon wanneer het water kwam. Zijn ZOOilS Cornelius en Joseph ziet U op een vlot (gemaakt van de werktafel met bomen onder de paten. Links ziet u het postkantoortje en het cafe van Harrie Goris.

71. De Herwense schuttcrsvereniging. Vrede en Vriendschap" omstreeks 1929. U ziet, van links naar rechts, op de voorste rij: Jan Loef met zoontje, Thijs Hendriks, Jan Reijmer, onbekend, Willem Reijmer, onbekend, Marietje en Tilleke Roelofs; op de tweede rij: onbekend, Rietbergen (met vaandel), Stef en Leo Berndsen (postbode), onbekend, Dros, W. Reintjes, Jan Buil, vier onbekenden, koningspaar W. Noij en echtgenote, Joseph Noij, onbekend, H. Hendriks (met lint), onbekend, Jan Egberts, J. Katerrnan, Jacobus Reijrner, Harrie Heiltjes, onbekend, onbekend, Peters (Hoppe), Giesbart Dukerhof en Bart Verhoeven. Geheel boven ziet u in het midden tussen de beide vaandels: Jan Jacobs. Tweede en derde rechts van het rechter vaandel zijn Cornelius en Joseph Notten.

72. Een gezicht op Herwen van mogelijk ornstreeks 190b. rxaast de (in 1905 gebouwde) kerk ziet u rechts de pastorie en het huis van de familie Heijsterman, het huidige bejaardentehuis "Michael Huus". Links van de kerk zijn te zien het cafe van Harrie Goris (nu landbouwer Wijnker), het kleine postkantoortje, de onderwijzerswoning van Mulder (nu cooperatie), de kosterswoning van Gradus, later Frans Mulder en tenslotte het cafe van Gerrit Helmus, die ook een schildersbedrijf had. Het land dat u ziet was van de paters van Mook en later van Goris. Het wordt momenteel geheel volgebouwd.

)flolen

]-{erwen en Jerdt

73. H ier ziet u waarschijnlijk nog voor 1910 de molen van Aerdt van Silvester Heijnen en later van diens zoon Jan. De molen hoorde van oudsher bij huize Aerdt dat we op de volgende foto zullen zien. Omstreeks 1930 werd het malen met deze molen gestaakt (een motormaalderij was er reeds bijgekomen in 1895), waarna hij werd afgebroken. De heer J. Notten (van dekledingzaak) kan zich nog herinneren dat, toen hij als kind eens in het deurgat van de molen stond, er een wiek van de molen afbrak. N og steeds heeft de familie Heijnen op deze plaats haar graanmaalderij.

74. Hicr bent u op de Aerdtsedijk en kijkt u in de riehting van Herwen. Rechts is de afrit naar Tolkamer. Achter de bomen staat het zeventiende-eeuwse huize Aerdt, dat toen nog wei in goede staat verkeerd zal hebben. V oor de tweede wereldoorlog was het gebouweehter al vervallen. Pas to en er helemaal niets meer van te redden leek (het dak was al ingestort) heeft men het tussen 1961 en 1969 gerestaureerd. Nu zetelt er de dijkgraaf van de polderdistrieten Rijn en lJssel en Oude Rijn, de heer J. C. Daams. Het huis is eigendom geworden van de "Stiehting Vrienden der Gelderse Kasteelen", Rechts kunt u nog een blik werpen op de molen van Hcijnen.

75. Hier zijn we in het dorp Aerdt beland. Op de voorgrond ziet u de (nog bestaande) woning van de weduwe Bosman-Reijntjes. De Aerdtsedijk rechts kunt u net niet zien. Links staan aan wat to en nog het Kerkpad werd genoemd (nu Kerkweg geheten) de afgebroken boerderij van Lambert Derksen (,,'t Begijnhof") en de boerderij van Willem Rutte. Van de drie ramen achterin van het koor van de kerk waren de buitenste toen al dicht. Het middelste was hier nog een ijzeren raam. Jammer genoeg zijn na de restauratie aile drie ramen dichtgemetseld.

76. Een tijdschrift uit 1927 vermeldt bij dit merkwaardige kiekje van de Aerdtsedijk (gezien richting Herwen):

"In Gelderland - en naar we meenen, oak nog in andere provincies - bestaat op sommige dorpen een oud en we! eigenaardig gebruik, dat echter rneer en meer verdwijnt. Als een meisje in ondertrouw is en zij heeft vroeger andere vrijers gehad. dan wordt bij dezen op den tweeden Zondag del' afkondiging een pop aan 0/ voor het huis gehangen, vaak gekleed in afgedankte kleeren der bruid. In Herwen en Aerdt vie! zoo'n versiering nag op 8 mei j.l. te be wonderen". Links ziet u de woning(uit 1773) van familie Grab (nu van kunstschilder Lies Eden en rechts de woningen van deweduwe Bosrnan-Reijntjes en Hendrik Buser.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek