Lochem in oude ansichten deel 2

Lochem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bolt
Gemeente
:   Lochem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5636-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lochem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In plaats van een voorwoord een Lochemse spiegel. De gevelsteen waarop dit verhaal afgebeeld staat (zie foto 1) bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Reinder Bolt, "Koetshuis" Golde.

1. Een Lochemse spiegel "KOOLHAAS ALS KONIJN".

Indertijd werd ons stadje erg geplaagd door hazen, die zich te goed deden aan de koolplanten in de tuinen van de burgers. En de boerenkool was nu juist een lievelingskostje van de Lochemers! Op een mooie herfstmorgen was een inwoner van Lochem al vroeg bij de hand om naar zijn koolveld te gaan kijken, toen hij daar een dier met lange oren zag, groter dan de grootste haas welke hij ooit had aanschouwd. Dodelijk verschrikt loopt hij terug naar de stad en roept daar een ieder toe: "De moer van aIle hazen is op mijn akker!" Bij het horen van die tijding beraadslaagde men lange tijd wat te doen. Maar eindelijk werd er toch besloten het geduchte dier aan te tasten. Met gaffels en grepen gewapend gingen de Lochemers op pad, maar toen zij het veld naderden en het dier dachten te omsingelen, stiet het eensklaps een vervaarlijk geschreeuw uit, zodat allen overhaast de benen namen. Bevreesd dat het gevaarlijke dier hen op de hielen zat, keek de achterste nog eens om en daar zag hij het op zijn rug op de grond liggen! Hij riep de vluchtenden toe te blijven staan en men beraadslaagde opnieuw of men dit dier, dat door een vreemd toeval weerloos scheen, weer zou naderen. Ten laatste deed men dit, maar voorzichtig, voet voor voet, en dichterbij gekomen zag men dat het een poot had gebroken en vruchteloze pogingen deed om op te staan. Dit gaf de burgers nieuwe moed: de dappersten gingen voorop en weldra was het dier afgemaakt. In zegepraal voerden de Lochemers de Moer van aIle hazen naar hun stad. De terugkeer der dapperen werd die avond met een groot feest gevierd en de hoofdschotel van het overwinningsmaal vormde de gebraden hazenmoer. Helaas, de vreugde was slechts kort van duur. Weldra bleek, dat men een ezel, die op een landhoeve vrij ver van Lochem werd gehouden en was losgebroken, had gedood ...

Sindsdien noemde men in wijde omtrek de Lochemers Koolhazen.

Uit: "Gelderland ... en Nederland lacht" door Okke Haverkamp.

Een van de vele verhalen over de koolhazen. Een gevelsteen, afkomstig uit Lochem, waarop dit verhaal afgebeeld staat, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.

2. Parade van onze bevrijders in de zomer van 1945 op de Prins Bemhardweg voor het officiershoteI Bak. Tegenwoordig is daar supermarkt De Boer gevestigd. Op de voorgrond de heer Rothman.

3. De schilder H. van Oortmarssen gaat aan het werk en de Lochemse jeugd kijkt geinteresseerd toe.

Loch.em, 19'

4. Bij het bekijken van Lochems verleden lijkt het wel of half Lochem pension hield en hotel was. Het pension "Heuvelenk" stond aan de Zwiepsche weg.

5. Deze afbeelding is naar een schilderij van H. van Oortmarssen en het stelt de voormalige gasfabriek voor, later Technische Dienst, Veehouderijbelangen, nu Kringloopwinkel, daarna sloop en een milieurekening vanwege de voormalige gasproduktie?

6. De verdwenen lagere school in Klein Dochteren aan de Zutphenseweg. Het was de opvolger van de school in het "Schoolplaetsken" van Evert ten Pas, eerste schoolmeester in Klein Dochteren.

7. Hier een afbeelding waarbij iedereen die Lochem kent of denkt te kennen, spoorslags een nieuwe bril koopt of meent naar de oogarts te moeten. Dit is Pension "Aurora" aan de Nieuweweg 24-26, compleet met hoenderpark. Pensions waren gelegenheden tot logies en werden vaak gedreven door schuldloos gescheiden dames of nette weduwen met de toevoeging "notarisdochter". Ze hadden nooit een familietraditie, zoals een hotel die kan hebben. Dit "Aurora" kwam voor op een stadswandelkaart.

8. Hotel en Chalet ,,'t Hof van Gelre", getekend door H. Holterman, voorheen pension "Aurora". Dames Kraal en Kolff van Oosterwijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek