Loenen (Veluwe) in oude ansichten deel 2

Loenen (Veluwe) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.B.J. Kobussen
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0350-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loenen (Veluwe) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Terug aan de Hoofdweg passeren we de rooms-katholieke kerk met op het kerkplein het kostershuis. De kerk werd op zondag 8 september 1849 ingewijd, maar het duurde nog tot 1864 voordat er een kosterswoning werd bijgebouwd. Uit een legaat van freule Hackfort tot Ter Horst was het mogelijk dit huis te bouwen. De organist-koster-nieuwslezer Hattink betrok dit huis met zijn zuster Maria. Nadien heeft koster Theunissen er met zijn gezin in gewoond. Piet Theunissen was behalve koster ook organist, kruidenier, kapper en hij hield de tuin bij.
Rechts van het kostershuis zien we het zogenaamde kosterslokaal, waar vergaderd werd en waar men een drankje kon kopen. Hoewel de koster een groot gezin had, zijn er maar weinig van zijn kinderen en kleinkinderen in Loenen blijven wonen. Doordat het kostershuis slecht werd, moest het enige jaren geleden worden afgebroken. Iets verder terug is toen met vereende krachten een parochiehuis gebouwd, dat nog steeds intensief door de verenigingen in Loenen gebruikt wordt.

22. In het jaar 1909 werd groot feest gevierd in de parochie Loenen, toen pastoor Munninghof zijn vijfentwintigjarig priesterfeest vierde. Door zijn parochianen werd hem een groot feest aangeboden.
We zien hier rechts van de pastoor Willem Aarnink en links Rein Coops. De man links, met de snor, was koster Piet Theunissen. Voor de pastorie, waar het feest gegeven werd, had men een bord aangebracht, waarop te lezen stond: "Geluk voorspoed en Gods zegen volgen hem op al zijn wegen. Heil Uw Vader die hier woont en ons steeds zijn liefde toont." Tot 1921 is pastoor Munninghof pastoor geweest van de Loenense parochie en hij werd opgevolgd door pastoor Braakhuis. Hij was zevenendertig jaar parochieherder geweest in Loenen.
Op de foto is te zien dat de parochianen veel werk hebben gemaakt van het zilveren priesterfeest. Vooral de jeugd was hier rijkelijk aanwezig.

23. "Een Veluws Landgezicht" is het originele onderschrift bij deze foto, die rond de eeuwwisseling genomen werd bij de rooms-katholieke kerk.
We zien links de grote bomen, die behoren bij "De Kleine Horst". Onder de bomen zien we nog een stukje van de Oude Timmerschure van Peter Berends. Een kar met voerman rijdt zojuist het dorp binnen over de zandweg, die de Hoofdweg in die tijd nog was. Een groepje kinderen zit in het gras en doet hier spelletjes. Rechts zien we nog een stukje van het hek dat rondom de kerk was aangebracht. Achter de bomen bevindt zich het kerkhof van de parochie Loenen, waar ook de katholieken uit Eerbeek begraven worden.
Veel verkeer was er in die tijd nog niet, want paard en kar hebben hier nog alle ruimte midden op de weg.

24. Postbode Buurkes staat hier aan de kant van de Hoofdweg, die vroeger Dorpsstraat genoemd werd, nabij de rooms-katholieke kerk. Rechts zien we het huis van Klaas Brouwer, waarin ook Piet van Leeuwen woonde, en daarachter de Oude Timmerschure.
Links zien we het oude Berendshuis, dat in 1939 werd afgebroken. Het Berendshuis werd vanaf 1907 bewoond door Hendrik Berends Ezn., die vijf zonen en twee dochters had. Zoals de foto laat zien, was het een groot huis met veel ruimte voor gezin en melkvee. Teunis Gorsseling woonde met zijn gezin het laatst in dit huis. Boven het Berendshuis prijkt nog het pittoreske torentje van de rooms-katholieke kerk. Rechts achter zien we de grote beuken van het bos rond "De Kleine Horst" (later "De Wiekelaar").

25. Aan de hoek van de Hoofdweg-Engelenweg vinden we de boerderij van de familie Koekkoek, die thans in het dorpsbeeld niet meer te vinden is. Enige jaren geleden werd de boerderij afgebroken. De gemeente heeft hier gazon en heesters aangelegd, waardoor dit punt verfraaid is.
Enkele geslachten van de familie Koekkoek hebben hier hun boerenbedrijf uitgeoefend. Veel weilanden hadden zij hier niet bij. Het was een grote boerderij, waarin naast twee gezinnen ook voldoende ruimte was voor het vee. In de grote boerenschuur met de ronde deuren kon men zo een vracht hooi of graan binnen rijden. Het laatst heeft Wim Koekkoek hier geboerd, samen met zijn vader Johan Koekkoek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek