Loenen aan de Vecht in oude ansichten

Loenen aan de Vecht in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.M. van der Poel
Gemeente
:   Loenen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4667-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loenen aan de Vecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

- -

". L S.'.:1. Seeth., lee I· aan tie Yetbt.

1.0 men . to

29. De scheve toren van de hervormde kerk markeert ook nu nog het dorpsbeeld van Loenen. Verdwenen zijn echter de vrachtboten op de Vecht. Tegenwoordig vervult het AmsterdamRijn-Kanaal de grote transportfunctie en is de Vecht vrijwel aIleen nog maar van belang voor de recreatievaart. De vrachtboot ligt hier nog voor de opslagplaats "De Hoop", oorspronkelijk een grutterij waar levensmiddelen werden opgeslagen.

30. De stoomboot over de Vecht was de opvolger van de trekschuit. De foto is vanaf de klapbrug in de oude dorpskern genomen richting Vreeland. Links zijn de huizen van de Dorpsstraat zichtbaar. Het water van de Vecht was ook toen al van slechte kwaliteit. Tot voor kort voerde de Vecht veel afvalwater af. Zo kwam bijvoorbeeld de riolering van de stad Utrecht er op uit.

31. Mevrouw Dirkje de Haan-Schimmel voor haar winkel met huishoudelijke artikelen in de Grutterstraat. Haar zoon was Piet de Haan, de oude wagenmaker. De winkel is nu eigendom van W. Mooij.

32. De eerste motorbrandspuit werd in 1922 in gebruik genom en door de vrijwillige brandweer van Loenen. Bij dit soort evenementen trok de brandweer in de garage van Sjors Verriet aan de Spinnerie volop de aandacht van de plaatselijke jeugd.

33. Het dorpsplein omstreeks 1900, waar nu de Rijksstraatweg een scherpe bocht maakt en de Grutterstraat en de Molendijk bijeen komen. De smederij en de hoefstal van de familie Lokhorst (rechts) is voortgezet als winkel voor huishoudelijke artikelen. Het huis geheel rechts is thans verdwenen.

34. De Grutterstraat in vroeger dagen. De weg naar Loosdrecht voerde via deze straat over de brug. Geheellinks is een deel van de oude bewegwijzering te zien. De naam van de Grutterstraat is afgeleid van de voormalige grutterij van de heren Van Kronenburg, waarvoor reeds in 1698 vergunning was verleend.

- .. ,.--- ~OeJlen ~. d. Vechl

35. Het raadhuis van Kronenburg (Rijksstraatweg 113) was ooit de plaats waar voor het gebied van de heerlijkheid Kronenburg recht gesproken werd. In de Franse tijd werden de heerlijkheden afgeschaft en werd het "rechthuis" uitsluitend een herberg. Nadat het huis in handen van een groot aantal logementhouders overging, werd het ten slotte verkocht aan de gemeente Loenen. Na een grondige restauratie werd Dart Industries-Tupperware eigenaar.

36. De open bare school was gehuisvest in de huidige brandweergarage naast het gemeentehuis. In 1891 werd de school hier gebouwd. Op vele prentbriefkaarten verschenen de scholen van Loenen, waarop tantes en ooms in een hanepoterig handschrift vele groetjes kregen toegestuurd.

Loenen aid Vecht Chr: School

37. De eerste christelijke school was aanvankelijk in de Gruttersteeg gehuisvest, maar kon zich echter niet handhaven. Nadat de gereformeerde school in Oud-Over oak van hervormde ouders leerlingen kreeg, werd een nieuwe school gebouwd aan de straatweg. Op dezelfde plaats staat - weliswaar ingrijpend gewijzigd - deze school nog steeds.

38. De heiploeg van Elema. Van links naar rechts: Klaas Maasakker, Piet Maasakker, Henk van Tricht, Dirk Stoker, Gert Strijland, een onbekende, Jaap Strijland, G. van Well, Hannes Vlug, Has van Slooten, Henk Maasakker, Gijs van Siooten en Cees Vlug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek