Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Feike Greijdanus, jarenlang onze buurman in de Elshoutbuurt, hier met zijn paarden Piet en Goliath, waarop rechts zoon Sietze en links zoon Sjoerd. Feike Greijdanus was onder andere melkrijder. Op zijn reizen met de platte paard-en-wagen langs de boeren aan de Arumerweg mochten wij vaak mee. Maar Feike vervoerde 's winters met de grote wagen, waarover wij bij afbeelding 5 al spraken, af en toe ook de jongelingsvereniging naar de ringvergadering te Bolsward. Bij terugkomst stapte het gezelschap uit; Feike stalde alvast de paarden en ging dan meestal eerst een kopje koffie drinken bij Mina, zijn vrouw. Toen hij daarna een keer de wagen op eigen kracht in het wagenhuis wilde rijden, was deze met geen mogelijkheid van haar plaats te krijgen ... Opeens echter grote hilariteit, waarbij bleek dat het jonge volkje tijdens Feike's korte afwezigheid opnieuw in de wagen was gekropen ...

11. Met het dempen van de oude haven is naar ons gevoel wel een brokje romantiek verdwenen. De naam is even wel vereeuwigd in de straatnaam "Ald Haven", om zo de herinnering aan het vroegere bestaan levend te houden. Links woonden jarenlang de families Nijdam. Het huis komt al op de oudste kadasterkaarten voor. Recht vooruit het schoolhuis, waarin het schoolhoofd met zijn gezin woonde. In een van de huizcn rechts dreef in onze jeugd Rintje van der Horst een manufacturenzaak. Geheel rechts een gedeelte van het huis met de verfwinkel van schilder Gerrit de Vries. Bij het hek beg onnen een landweg naar de boeren in de oostelijke om trek van het dorp en het binnenpad naar Kubaard.

II!!:.IIIIIIIIIIIIII'

'11'.1111'

12. Rommert Politiek en zijn vrouw Trijntje Brune met hun kinderen Geertje, Klaas en (de kleinste) Reinskje, allen in feestdos, voor de kruidenierswinkel aan de tegenwoordige "AId Haven". Als winkeliers in dit pand hebben wij respectievelijk ook nog gekend Rinse van der Sluis en Pieter Dijkstra. Links woonden in onze tijd Geert en Tsjam (Dijkstra), met hun talrijk kroost. Latere bewoners zijn onder anderen Bauke en Pietje (Sieperda) geweest. Links is nog een gedeelte te zien van het vroegere schiphuis voor het groene zeilbootje, waarmee Rommert Politiek zijn vrachten, waaronder het nodige veevoer, naar de boeren in de om trek verscheepte.

13. De "Ald Haven" ("Oude Haven") in de ijzeren greep van Koning Winter 1938/39. Aan de treurboom (reehts) met zijn neerhangende takken, staande in de tuin van de hervormde pastorie, zullen velen ongetwijfeld nog jeugdherinneringen bewaren. Wanneer namelijk het havenwater reehts een ijsvloer was geworden, togen wij voor sehooltijd vaak nog even naar deze plek. De he1e sehooljeugd greep dan naar de taaie, zwiepende takken van deze boom om zo met de klompen over het ijs te slieren! Wat een dollepret, waarbij de school wei eens vergeten werd! Wij lieten ons vertellen dat dezelfde Oude Haven, die nu al lang is gedempt, na de oorlog dikwijls ook nog het toneel is geweest van de "fierljepperij" (polsstok verspringen).

14. Zo bediende eens melkboer Gerrit van der Ploeg zijn klan ten aan de "Ald Haven". Waar hij de margarine borg is duidelijk af te Ie zen. Het betreft hier een tafereeltje van ongeveer dertig jaar geleden! Van links naar rechts: Vookla, Joke en Tine Rusticus, kinderen van Hotze en Dirkje, in gebogen houding de melkboer zelf, Maaike de Jong, de vrouw van Otto Nijdam met zoontje Klaas en ten slotte Neeltje Westra, de vrouw van bakker Meindert Bruinsma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek