Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Een vertrouwd dorpsbeeld uit de jaren dertig: timmerbaas Sjoerd Burggraaff (rechts) en timmerman Simon Brune komen voor het middagschaftuur terug van een karwei bij een van de boeren aan de Franekerweg.

21. Een schoolfoto van ongeveer 1925. Vooraan het schoolhoofd A. Zijlstra. Verder de onderwijzers (links) C. Koolstra, "een geboren verteller", en (rechts) Doevendans, die heel mooi kon tekenen! Van links naar rechts: de vier kinderen geheel vooraan zijn: Feikje Berg, Pier Couperus, Anna Heukels en Rika Bruinsma. Tweede rij, geknield: Gijs Visser, Klaske Couperus, Klaas Zondervan, Hieltje Zondervan, Harm Dijkstra, Jan Dijkstra, Anneke Dijkstra en Andries Dijkstra, Derde rij, staande: Sipke Berg, Hiltje de Vries, Tine de Vries, Kees Baarda, Hinke Baarda, Lieuwe Elgersma, Ruurd Abma, Broer Zijlstra en Geertje Dijkstra. Achterste rij, staande: Anna Boeijenga, Tsjaltje Bosma, Appie Bosma, Liesbeth van der Velde, Tine Anema, Gabesche Beswerda en Theo Burggraaff.

22. De christelijke gemengde zangvereniging omstreeks 1928 een dagje uit. Van links naar rechts, zittend: Gerrit Visser, Jan Hoekstra, Reinder van der Velde, achter hem gehurkt Camelis Nijdam (dirigent), Jan Dijkstra en (meester) Wiersma. Staande:

Dirkje Kikstra, Hesseltje Andela, Klaske Kikstra, achter haar Klaas Pietjes (Laansma), Geertje Boeijenga, Jansje Sipkema, meester Koolstra, Betske Abma, Johannes Strikwerda, Siem Meijer, Fim van der Ploeg, Jikke Strikwerda, Trijntje Dijkstra, Trijntje Ypma, Maaike van der Velde, achter haar Hotze Rusticus, Wiep de Vries en Relie Visser.

23. Met feestvieren heeft de Lollumer burgerij altijd goed overweg gekund. De grootst mogelijke eensgezindheid trad daarbij aan de dag! Hier een herinnering aan een van de Oranjefeesten van verm oedelijk omstreeks 1910. De boerenfamilies met hun paard en sjees waren ook nu zo te zien weer van de partij! De foto geeft ook nog een uitstekend beeld van de oude, houten brug over de dorpsvaart in de weg naar Waaxens, die daar tegelijk met de aanleg van de weg ruin] een eeuw geleden is gebouwd. Links voor de brug stond een bordje met een waarschuwing voor de passerende paard-en-wagens: "Stapvoets rijden! "

24. De komst van de cooperatieve zuivelfabriek tegen het eind van de vorige eeuw betekende welvaart voor vele werknemers en de middenstand. Met de opheffing van de fabriek in de jaren twintig was het met de economische bloei van Lollum voorlopig gedaan. Voor vele gezinnen brak een zorgelijke tijd aan. Op de foto het eerste fabrieksbestuur en wel, van links naar rechts zittend: Herre Steginga, Roel Troost (een van de bezielende figuren bij de oprichting van de fabriek), Jan Watzes Wijnia en Rommert van Roukema. Verder van links naar rechts (staande): directeur Sijsling en (met pijp) Pieter Andela. Geheellinks (in witte kiel en broek) Tjerk Kooistra, een van de boter- en kaasmakers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek