Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Een deel van het gebouwencomplex van de voormalige fabriek. Rechts de directeurswoning, die veer de fabriek stond en daarmee een geheel vormde. Links is een gedeelte van het ketelhuis met de hoge fabriekspijp te zien. Geheellinks de zogenaamde fabriekshuizen, waarin de fabrieksarbeiders met hun gezinnen woonden. Wij denken daarbij onder meer aan de namen van Jan de Haan, Tjerk Kooistra, Rinse en Eise van der Sluis en Klaas de Boer. Toen de hoge pijp na de opheffing van de fabriek naderhand als het ware steen voor steen werd afgebroken en de werklui, onder wie Sikke Meijer, het karwei hadden geklaard, gaf dit bij velen het gevoel dat hiermee een stukje Lollum was afgebroken! In ieder geval was een tot dusver kenmerkend element van het dorpssilhouet voorgoed verdwenen!

26. Achter de vroegere zuivelfabriek, voor de deur van de machinekamer. In het midden Sjouke Mulder en links Comelis Nijdam, respectievelijk eerste en tweede machinist. Daar tussenin Sjoukje de Haan, de dochter van de vroegere "kuiper" in de fabriek Jan de Haan. De beide dames op de motor waren vriendinnen van Sjoukje, uit Garijp.

27. Een schoolfoto van omstreeks 1912. Geheel rechts Arie Elshout, een bekende figuur op kerkelijk en onderwijsgebied. Brabander van geboorte en van beroep timmerman. Op de dag van zijn verjaardag - de 14de mei - kregen aile schoolkinderen een versnapering! Dan stond hijz elf bij de uitgang van de school met een trornmel, gevuld met koeken of fruit! Op de foto staan verder: schoolhoofd W. Post en ondcrwijzer A. Zijlstra, rechts naast (pake) Eishout juffrouw Schuitema. Van links naar rechts, vooraan: Jeltje Kooistra, Douwe Kooistra, een onbekende, Gerrit Kooistra, Kobus Bijlsma, Aaltje Brinksma, Aaltje Heins, Jikke Hoekstra, Ysbrand de Haan en Marijke Kooistra. Tweede rij: Anna Bijlsma, Lena Folkerts, Trijntje Dijkstra, Annie Hemstra, Lykeltje Jongema, Sjoerdje en Rjemke Greijdanus, Griet Heins en Trijntje Fijnia, Achterste rij: Johannes Bijlsma, Jan Kooistra, ? Fijnia, Sybren en Lieuwe Fijnia, Luitzen Kooistra en Otto Folkerts.

28. Hier komt men Lollum binnen van de kant van Waaxens. Een enigszins "joyeuse entree" vonden we altijd. De foto geeft de vooroorlogse situatie weer. Ter weerszijden van de weg nag een sloot. Rechts was een weiland voor de fabriek. Op dit weiland staat nu de nieuwe school; ook zijn daar diverse huizen gebouwd, vormende de Van Abbemastraat! De sloten zijn er niet meer, evenmin de ietwat pittoreske bruggetjes links.

29. De gereformeerde meisjesvereniging begin 1940. Van links naar rechts: de drie dames vooraan zijn: Hinke Schoon, Renske Dijkstra en Alie Bakker. Tweede rij: Ytje de Jong, Hinke Baarda, Bets Abma, Trijntje Dijkstra, mevrouw Pilon-Bouwmeester, juffrouw Bultsma, Geertje van der Sluis en Johanna Terpstra. Derde rij: Tine Strikwerda, Griet Strikwerda, Annie Strikwerda, Jetske Reinsma, Anna Wijnia, Zwaantje Beimers, Maaike de Jong, Fim van der Ploeg, Siep Wiebinga, Iefke Meijer, Fenje Meijer en Sjoukje Sieperda. Achterste rij: Jikke Hoekstra, Froukje Jenerna, Jantje van der Kloet, Akke Heins, Anneke Dijkstra, Lous van der Sluis, Lies van der Meulen, Tine Ypma, Rika Bruinsma en Feikje Berg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek