Lollum in oude ansichten

Lollum in oude ansichten

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Wûnseradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2032-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lollum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Dit plaatje uit de jaren twintig herinnert aan een van de Oranjefeesten, waaraan vooral ook de schoolkinderen bijzondere luister plachten te geven. Dit laatste was met name te danken aan de bezielende leiding van het toenmalig schoolhoofd A. Zijlstra, die in een tijd dat het dorp nog geen gymnastiekvereniging kende, de schoolkinderen op hoogtijdagen, versierd met sjerpen en vlaggen, al in diverse formaties over het feestterrein en door het dorp liet marcheren. Bij de oefeningen vooraf commandeerde hij de deelnemende kinderen zelf, in de geest van: ene - tweet! - driee - viere - huppe - tweee - driee - viere ... , doch op de grote dag van het feest was het de kleine tromslager Anne Krikke die aan hun optreden steun gaf! Velen zullen daaraan nog leuke herinneringen bewaren. De afbeelding geeft een indruk van dit destijds uniek feestelijk gebeuren, gadegeslagen door belangstellende ouders en andere feestgenoten.

36. De gereformeerde jongelingsvereniging vierde in 1929 haar zestigjarig bestaan met een groots feest in de kerk. De gezichten van hen die toen van deze bloeiende vereniging - in werkelijkheid waren het er zelfs twee - deel uitmaakten, werden op deze foto vastgelegd. Van links naar rechts, zittend op de voorste rij: Oene Sieperda, Sipke de Vries, Anne Ypma, Tjeerd Strikwerda, dominee Foppe Strikwerda, meester A. Zijlstra (ere-voorzitter), Klaas (Klazes) Laansrna, Piet Strikwerda, Anne Krikke, Jelle Lycklama it Nijeholt en Willem van der Velde. Tweede rij (staande): Piet Brune, Hessel Reitsma, Wieger Bakker, Otto (Arie) Burggraaff, Jan Hoekstra, Klaas (Aukes) Laansma, Sipke Hogendorp, Jelle Burggraaff, Piet Brinksma, Ype Poortinga, Thie Lycklama it Nijeholt, Douwe Wijnia en Jan Dijkstra. Achterste rij (staande): Heerke Nijdam, Pier Kooistra, Douwe Bruinsma, Sjoerd Nauta, Bauke Bakker, Jan (Martens) Wijnia, Jan Lycklama it Nijeholt, Douwe Akkerman, Johan Westra, Rimmeren de Jong en Durk Kooistra.

37. In het parkje nabij de brug naar Waaxens. Bovenste foto , van links naar reehts: Anne Dijkstra, Gerben Hogendorp en geheel reehts Simon Brune, met als jongere Jan Lyeklama a Nijeholt, die zich kennelijk even bij hen heeft neergezet.

Onder, van links naar rechts: Klaas Laansma, Cornelis Kikstra, Harmen Riemersma en Geert Dijkstra, zich koesterend in het zonnetje. Uiteraard worden ook de dorpsnieuwtjes uitgewisseld, Op de voorgrond het monument, onder meer herinnerend aan het feit hoe Lollum in de oorlogswinter 1944/45 de hongerende stadswijk Amsterdam-Watergraafsmeer aan voedsel hielp! De hiervoor genoemde "oudjes" zijn inmiddels al geruime tijd uit het dorpsbeeld verdwenen.

38. Wij willen het boekje afsluiten met dit onzes inziens prachtige vergezicht over Lollum, dat wij te danken hebben aan de jeugdige durf van Theo, de zoon van timmerbaas Sjoerd Burggraaff - intussen nu zelf eigenaar van onder meer een grote bouwonderneming en wonende te Franeker - om in de barre winter van 1938/39 in de toren van de gereformeerde kerk te klimmen en van daaruit dit panorama op de gevoelige plaat vast te leggen. Een echt "kijkplaatje", waaraan weinig woorden behoeven te worden gewijd, doch waarop bij aandachtige beschouwing de veranderingen, die het dorpsbeeld gedurende de laatste decennia onderging, duidelijk zullen opvallen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek