Loosdrecht in oude ansichten

Loosdrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Daams Czn.
Gemeente
:   Loosdrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2562-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosdrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLELDING

Wie verwacht in deze inleiding een beschrijving van de geschiedenis van Loosdrecht aan te treffen, zal teleurgesteld uitkomen. Deze uitgave wil niet anders dan u in ansichten en toto's laten zien hoe ons dorp er zo'n zeventig tot negentig jaar geleden uitzag. En dan uitsluitend de situaties die u er nu niet meer aantreft. Voor de ouderen zal dat een herkennen zijn: voor de jongeren, en voor degenen die hier later zijn komen wonen, een ontdekkingsreisje door een kleine plattelandsgemeente zoals die was in 1900. Deze inleiding dient aIleen om u een indruk te geven, hoe het in ons dorp toen reilde en zeilde.

Loosdrechts grondgebied was destijds groter dan nu. De westelijke grens lag vanaf de Weersluis, bij Breukelen, tot vlak bij Vreeland, midden in de rivier de Vecht. De gemeente omvatte vijf buurtschappen: Mijnden, Oud Over, Oud Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht en Muyeveld en telde in 1900 ongeveer achtentwintighonderd inwoners.

In 1920 waren dat er drieduizend, dus veel groei zat er niet in. Bij de grenswijziging van 1952 gingen Mijnden en Oud Over naar de gemeente Loenen en kwam de gemeentegrens meer oostelijk te liggen. We werden daardoor ruim duizend inwoners armer, maar dat was in de jaren vijftig weer snel ingehaald door de nieuwbouw in Nieuw Loosdrecht. Gezien de beperkte omvang van dit

boekje is er van afgezien kaarten of foto's van Mijnden en Oud Over op te nemen.

Wij beginnen onze wandeling op de Veendijk, gaan dan door Oud Loosdrecht, bij het gemeentehuis slaan we even links afin de richting Hilversum en vervolgen onze weg daarna langs de Nieuwloosdrechtsedijk tot in Muyeveld. Wij liepen daarbij weI de Nootweg voorbij, maar ja, wat stond daar eigenlijk in die dagen? Een paar boerderijen, een enkel daggeldershuisje en dan had je het weI gehad. Op ons tochtje zal de stilte in ons dorp opvallen. We zijn geen "vreemdeling" tegengekomen (een vreemdeling was toen iemand die niet in Loosdrecht woonde). De mannen in Oud, die langs de dijk of in de Horre woonden, zijn aan het vissen of jagen op 't Wije. U ziet slager Roodhart op zijn fiets, met voorop de mand, bakker Egberts met zijn broodkar, Jan Spek beslaat een paard en Van Waveren laat een .Loosdrechtse boot" van de helling glijden. In Nieuw komen we boerenwagens tegen, deĀ· kar van de grutter en natuurlijk ook van de kruidenier of van een andere middenstander. Dokter Meijboom rijdt ons voorbij in zijn koetsje met Willem Otten op de bok en veldwachter Nelisse doet zijn ronde. Maar laten we oppassen en die "goede oude tijd" niet gaan idealiseren of romantiseren.

Er is een rapport uit 1901 over de woontoestanden in die dagen en dat liegt er niet om. Vele huizen, die dicht bij

de plas oflangs de Vecht lagen, waren klein, erg vochtig, en vaak bouwvallig. De wegen waren grotendeels nog niet bestraat, laat staan geasfalteerd. WeI was er toen al een verlichtingscommissie, die enkele petroleumlantaarns had geplaatst en onderhield, maar bij nieuwe maan kon het soms aardedonker zijn langs de dijk. Er was nog geen waterleiding. Voor de mensen die aan de plas woonden, was dat niet zo erg, want het water was helder. Men kon het gebruiken zowel voor de was- als voor drinkwater. En had men een put, dan leverden Freek en Kees Daams voor zeventieneneenhalve gulden een goede, koperen pomp. AIleen de mensen langs de Vecht klaagden wel over het vuile Vechtwater. Er was nog geen gas. Gelukkig was de turf niet duur, want er werd hier nog gebaggerd, men liet het veen daarna op de legakkers drogen en stak met het stikijzer de turf af. Voordat het ging vriezen, werd de turf naar de grote turfschuren gebracht die langs de Horn- en Veendijk stonden. Er was nog geen electriciteit, 's Avonds werd de petroleumlamp aangestoken. In menig huisje moest moeder de vrouw aan het einde van de week de lamp scheef hangen. Dan brandde de pit nog even op het laatste restje olie, want zaterdagavond had ze pas weer geld voor een "kan peterolie", Er was nog geen telefoon, geen radio en natuurlijk geen televisie, Maar toch ... er begon iets te veranderen in Loosdrecht. Het zou niet

lang meer duren of er kwamen naar Oud meer mensen die wilden genieten van de schoonheid van de plassen. In Nieuw begon jonkheer Van Sypesteyn zijn plannen tot herbouw van het voorvaderlijk kasteel uit te werken. Hij liet Jan Hennipman schuiten vol oude stenen en antiek naar Loosdrecht brengen. ZuIlen we dan nu maar onze wandeling beginnen? Ik hoop dat u, als we bij Freek Lamme in Muyeveld zijn aangekomen, het leuk hebt gevonden. Ais dat zo is, behoeft u mij niet te bedanken (want ik liep voor mijn plezier met u mee), maar be dank wel de uitgever die mij toestond uw gids te zijn, en de velen die ervoor zorgden dat ik uw gids kon zijn.

BIJ DE VIERDE DRUK

Anno 1995 is er nog steeds vraag naar het boekje van onze oud-voorzitter de heer J. Daams Czn.

Vandaar dat de Historische Kring Loosdrecht het initiatief heeft genomen om een vierde druk te verzorgen. In de tekst zijn in overleg met de heer Daams enkele wijzigingen aangebracht.

Historische Kring Loosdrecht, november 1995

Dit boekje wordt u aangeboden door de Stichting Zorginstellingen Loosdrecht.

De Stichting Zorginstellingen Loosdrecht biedt verpleging, verzorging, huisvesting en service aan overwegend ouderen, heeft een verpleeghuis adviesdienst en biedt thuiszorg.

Huize .Bouwzicht"

Op deze plaats staat nu de person eels flat van de Stichting Zorginstellingen Loosdrecht.

De Beukenhof aan de Nieuwloosdrechtsedijk

Verpleeghuis van de Stichting Zorginstellingen Loosdrecht, gebouwd in 1972, uitgebreid in 1986.

Emtinckhof aan de Eikenlaan

Woon/zorgcentrum van de Stichting Zorginstellingen Loosdrecht, gebouwd in 1968.

BadJnrichtlng Loosdrecht.

1. Komend uit de riehting Loenen via de Bloklaan, beginnen we op de Veendijk aan onze toeht door Oud- en Nieuw-Loosdrecht, zo rand 1900. We zijn nu dicht bij de driesprong en zien aan onze linkerzijde het Loenderveen met het eerste Loosdreehtse badhuis. Veel ruimte om elkaar op deze sma lie grintweg te passeren is er niet en daarom had men op enkele plaatsen een uitwijkstrookje gemaakt.

~

Baden Zwem Inrichting Oud-Loosdrecht

2. In het jaar 1902 werd dit zwembad, tevens cafe-restaurant, geopend. Dokter Meijboom was de initiatiefnemer en verschillende vooraanstaande inwoners als A. Sprenger, 1. van Haselen, R. van Reenen en G. Robberse hadden een belangrijk aandeel in de totstandkoming. Tandarts Dagevos uit Hilversum behoorde er ook toe. Stond daarom misschien: "Toegankelijk voor vreemdelingen" op het grate bord? Om het bezoek aan te moedigen, mocht de Loosdrechtse jeugd vrijdagsavond gratis zwemmen.

3. De eerste badmeester, Riemers, was een oud-marineman, Hij was erg streng. Een tweetal oudere en nogal deftige dames, die naar zijn mening lang genoeg gebaad hadden, kregen te horen: "Die meiden van Kruis motten er nou eindelijk is uitkomen". Hij was ook lantaarnopsteker en moest dus elke avond op pad, behalve als het volle maan was. In 1913 kwam badmeester Verboon. Het cafe-restaurant brand de in 1942 geheel af.

4. Op de hoek van de Veendijk (oude Loosdrechters zeggen dan "de eerste laan") en de Oudloosdrechtsedijk stond het huis van Kees van Waveren. Hij was "scheepmaker". Even verderop stond deze woning. Daar woonde toen Hendrik Voogd en later Jaap Slagt. Weer later liet me ester Miltenburg hier een nieuw huisje bouwen. Op de dijk ziet u Jaap Voogd; hij was knecht bij slager Roodhart. In het achterste huis woonde .zwarte Gerrie", de moeder van tolbaas Van de Akker. Ret staat er nag; de huidige bewoner is de heer R. Ravelling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek