Loosdrecht in oude ansichten

Loosdrecht in oude ansichten

Auteur
:   J. Daams Czn.
Gemeente
:   Loosdrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2562-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosdrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Heulbrug. l..oosdrecht.

15. De enige verbinding van de Vuntus met de Loosdrechtse Plassen is de Heulsloot en die kruist hier de dijk. De Heulbrug is in 1928, toen de provincie Utrecht het beheer ervan overnam, aanmerkelijk verbreed. Vermoedelijk zal menigeen bij het bekijken van deze ansicht verzuchten: .wat een groen en wat een rust".

16. Deze school dateert uit 1890 en werd gesticht door de gereformeerde kerk. In 1903 werd door dominee De Bruijn, samen met J. van Henten, Joh. Timmerman, G. de Gooijer en B. Egberts de vereniging vo or gereformeerd sehoolonderwijs opgerieht, die de school van de kerk overnam. De eenenvijftig leerlingen uit die tijd kregen onderwijs van me ester Bakker en mejuffrouw Meijer. Van de kerk is niet veel te zien. Jammer, want nu missen we oak het gezieht op de kleine kosterswoning, die tot 1969 naast de kerk stand.

Leosdrecht

de Vililrlbrug

Uir.g ?? e D. Deete , Jr. Loosdreeht

17. Deze ophaalbrug was eigendom van het 's-Gravelandse polderbestuur. Vooral ook doordat de brug niet in het verlengde van de weg lag en dus nogal moeilijkheden opleverde voor het steeds toenemende verkeer, werd zij in 1937 vervangen door een bredere, vaste brug. Achter de brug staat de stalhouderij van Piet Dolman. Toen in 1911 de waning was afgebrand werd een groter cafe gebouwd waarvan, in 1921,1. Raveling eigenaar werd. Ret later gevestigde hotel-restaurant droeg de naam "De Nieuwe Brug". Sinds 1994 is de naam Bar-Bistro 't Bruggetje.

Loesdrecht

~elicht 6P de Vaart

UitgAYe D. DoeUt. Jr. Locsdrccbt

18. De 's-Gravelandse Vaart is een schakel in de vaarverbinding Loosdrecht-Amsterdam. Zij is gegraven voor het vervoer van turf naar die stad. Langs deze route spaarde men de tolgelden uit die Utrecht eiste bij het varen over de Vecht. De vrachtschuit van Boelhouwer ligt gemeerd voor zijn huis, Later woonde hier C. Lam en nog later was hier de bootbouwerij van Van Doesburg. Rechts ziet u de hooiberg van boer Van der Steur. Hij kon het hooi zo van de schuit in de berg lossen. Na hem zat Jan Zijtveld op de boerderij en daarna J. Wesseling.

19. Recht tegenover de Molenmeent stond eeuwenlang het Regthuis, Veldwachter Van Til wijst u de ingang. Onder het opengeschoven raam zit burgemeester C.l Hacke van Mijnden. Op het grate bord stonden de bekendrnakingen en verordeningen van het gemeentebestuur, dat tevens polderbestuur was. Daarander kwam de lijst van trouwlustigen; men stond dan "onder de geboden". In 1879 werd dit oude gemeentehuis afgebroken en verrees het tegenwoordige. De foto is van 1875.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek