Loosduinen in oude ansichten deel 1

Loosduinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2933-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Leywegbrug in 1900. Het huis rechts werd in 1907 afgebroken voor de bouw van de derde Loosduinse groentenveiling, Op de achtergrond in het midden de bomen van het landgoed "Leyenburg", de woning van de burgemeester van Loosduinen, Van der Velde. De Leyweg was in onderhoud bij het polderbestuur. Het hiervoor benodigde geld werd gedeeltelijk opgebracht door de tol en het verlaat bij de grens met Wateringen, ongeveer waar nu de (binnenkort als waterreservoir te gebruiken) gashouder staat, Omstreeks 1930 werd deze tol afgeschaft.

13

14

De grote mandenloods op de derde veiling omstreeks 1910. In het midden in donker pak Jan Kramer; rechts afslager Piet de Zoete; met ben de aanwijzer. Op deze veiling vond in 1907 het befaarnde misthoornincident plaats.

Loosduinen Marechaussee's Kazerne a/d Leyweg

- ---.

In 1918 werd aan de Leyweg de Marechaussee-kazerne gebouwd. Op de achtergrond .Levenburg", nu openluchtschool. De kazerne is nu door moderne hoogbouw ornringd, maar wordt nog steeds door gezinnen van rijkspolitiemannen bewoond. De foto werd omstreeks 1921 gemaakt.

15

16

Vanaf de Leywegbrug had men ornstreeks 1900 een rustiek gezicht over de Loosduinsevaart. Links het omstreeks 1907 afgebroken huis, op de plaats waar zich nu de Schroder van der Kolkstichting bevindt. Rechts lagen de zgn. Kerketuinhuisjes, behorende aan de Katholieke Kerk te Loosduinen. Later werden deze afgebroken voor de aanleg van de Thorbeckelaan en werden nieuwe Kerkeruinen bij Zichtenburg aangelegd.

Loosduinen Oud-Rosenburgh

De directeurswoning op Oud Rosenburgh in 1915. Links de Haagweg, met langs de sloot het voetpad. De nog jonge beplanting onttrekt nu, tot volle wasdom gekomen, het terrein aan het gezicht vanaf de Haagweg. Links in de weg de Quarlesbrug.

17

18

Het hoofdgebouw op Oud Rosenburgh, een vroeg negentiende-eeuws buitenhuis, lang bewoond geweest door de farnilie Quarles van Ufford, die het in 1899 overdeed aan een stichting tot verzorging van krankzinnigen. Ook hier beyond zieh reeds in de zeventiende eeuw een boerenhofstede met de naam "Rosenburgh". Ret huis staat op de voorlopige monumentenlijst. De stallen reehts zijn vervangen door een dienstvleugel.

In 1909 werd door ir. E. L. C. Schiff sr. een riante tuinderswoning gekocht van Van Heijningen, met bijbehorende schuur, welke de naam "Vredestein" droeg. Hij stichtte hier een zolen- en hakkenfabriek, welke tot de grootste rubberfabriek in ons land uitgroeide. De naamgeving van de fabriek geschiedde eigenlijk voor de grap door de schilder P. C. Tazelaar, die kart na de aankoop het hek opschilderde. Hij vroeg ofhij er de naam "Vredestein" maar op zau schilderen, hetgeen door ir. Schiffwerd goedgekeurd.

19

LOOSOUINEN

Haar;weg

20

De Haagweg bij de hoek van het Nieuwe Slag. De stoomwasserij "Eigen Hulp" werd in de zestiger jaren afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Groen van Prinstererlaan. De eerste zijstraat rechts heette toen nog Evertsenstraat, nu Stadstuinen. Links de vaart met de prachtige oude bomen. P1m. 1912.

3( aagweg te .coosou/.'!en

lets verder naar het dorp op Hemelvaartsdag 1916. De eerste zijstraat rechts is de De Ruyterstraat (nu Yogeltuinen). Op de hoek de winkel van W. G. Wassenburg (later gedreven door Visee sr.).

21

LOOSDUINE

Hertog Hendrikrtraat

22

De zeer ouden onder de Loosduiners zullen zich de naam Hertog Hendrikstraat nog wei herinneren. Ter gelegenheid van de verloving van koningin Wilhelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg werd deze naam in 1902 gegeven aan het stuk van de Haagweg tussen Geversbrug en Nieuwe Slag. De naam werd eigenlijk nooit populair en in J908 raakte de naam in onbruik en werd het weer gewoon Haagweg. De kaart is van circa 1905.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek