Loosduinen in oude ansichten deel 1

Loosduinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2933-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

LOOSDUI EN. I-'AAGWEG

De Haagweg tussen Trompstraat (nu Houttuinen) en de Geversbrug, op een opname van ongeveer 1910. Op de twee huizen uiterst rechts werd later nog een verdieping gebouwd. Op het gevelbord staat, dat men daar Lotisico-loten kon kopen. Op de paal een verkeersbord, dat aangaf, dat men een uitholling overdwars naderde. Rechts is nu een drogisterij en

(was) een sigarenwinkel van Van del' Zalm. 23

_OOSDUI E'

Phot H .? an ccrt, Lo:>sda:r..u.

24

De Hertog Hendrikstraat gezien vanaf de Geversbrug in 1900. Links op de voorgrond de halte van de stoomtram; daarachter het monument van jhr. Gevers Deijnoot, dat nu op het Burgemeester Francoisplein staat. Het werd opgericht in 1878 en in 1909 naar het Copernicusplein verplaatst. In 1928 verhuisde het naar de huidige standplaats. Jhr. mr. Dirk Rudolph Gevers Deijnoot overleed op "Rusthoek" op 3 april 1877, Het tweede huis van links, met de dubbele deur, is bewoond door Van Vianen. Bij de boom staatJan Zuiderwijk.

Gezicht vanaf de Geversbrug over de sloot evenwijdig aan de Gevers Deijnootstraat (nu Buitentuinen) in 1900. De huisjes links werden tijdens de bezetting door de Duitsers opgeblazen, De woning rechts werd in 1901 vervangen door de huidige bebouwing. De kleuters zijn Cor Zuiderwijk en Sientje van Veen.

25

OOSDL.I E'

t .H y oort, Loos<!a.ictn

26

Gevers Deijnootstraat, juist over de brug bij de (nu verlaten) Witmetaalfabriek. Het hele stuk, waarop later de Zeeheldenbuurt werd gebouwd, heette toen "Rusthoek", een naam die reeds in de achttiende eeuw aan een aldaar gelegen buitenplaats werd gegeven. In het afgebeelde huis woonde G. Flinterman. Ook dit huis overleefde de bezetting niet. Yoor en naast het huis de bewoners omstreeks 1902.

In de Gevers Deijnootstraat was de vleeshal van Harry van del' Meiden. Hier ziet u hem met zijn vrouw en twee zoons, terwijl rechts Jan Zuiderwijk en zijn echtgenote staan. De rijwielzaak rechts is van J. Verdoorn, de vader van B. Verdoorn, die nu aan de overzijde zijn rijwiel- en bromfietshandel heeft. Foto plm. 1920.

27

·Ii Loosduinen. Loosduinscbeuaart mel 7. 7.

28

De Loosduinsevaart vanaf het bruggetje van Van Haf, bij de Geversbrug. Op de achtergrand de katholieke kerk; links de Volksbond of het Patronaatsgebouw, eveneens een slachtoffer van de bezetting. Vaal' de kerk de melkerij "Berkendael". Opname plm. 1920.

Loosduinen Wltbnt£

De Haagweg bij de Witbrug in 1910. Links "Berkendael" (gesloten op 26januari 1962 en later afgebroken) en rechts de huisjes van De Wilde en Dirk Looie (afgebroken in augustus 1963). In het midden de stoomtram naar Den Haag. Op "Berkendael" woonde tijdens zijn ambtsperiode burgemeester Waldeck. In het huis rechts was de winkel van Otterloo.

29

Haagweg

30

Haagweg gezien vanaf de Witbrug. De huisjes links werden in de dertiger jaren afgebroken voor portiekwoningen, die nu ook zullen verdwijnen. Vroeger stond daar de katholieke pastorie en kerk. Het cafe links behoorde aan W. J. van den Broek; het sigarenwinkeltje was van A. G. Boere. Voor de deur postbode Tuinman; op de fiets kruidenier Otterloo; op de voorgrond vrouw Noorlander, met een ernmer melk van Berkendael, op weg naar haar huisje op Maairust. Opname pim. 1920.

UY> 1)(;1. -EX

R. K. !<.t:~ ·.·.:l:1a~ de HOl,;.:·N~g,

/

t·itg. 1I. v . d. Wer:f.

De Burg. Hovylaan (toen genaamd Witwegrgezien omstreeks 1904 in de richting Witbrug. Links de katholieke kerk; daarvoor de woning en tuinderij van Q. A. Nederpel. Rechts de huizen van onder andere Piet Steijn en Bertus Hegie. Midden achter de Westlandse eredietbank, vanouds "Na Rust", nu in gebruik door de Amra-bank, die echter naar de overzijde van de Lisztstraat zal verhuizen.

31

32

Op de tuin van Harry van Spronsen, op de hoek van de Burg. Hovylaan en de Houtweg; later was hier de vierde Loosduinse groentenveiling. Op de achtergrond ziet u het woonhuis van doodgraver H. Lelieveld (met wit overhemd) en de oude katholieke beaardingskapel. Opname plm. 1915.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek