Loosduinen in oude ansichten deel 1

Loosduinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2933-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l.tg H. . W eaburg, Loosc1uine,..

De Emmastraat gezien vanaf de ingang van de katholieke kerk. Links de school van St.Petrus. Opdeachtergrond het administratiegebouw van de W.S.M. Rechts de "StinkslooC, waarover ruim vijftien jaren gediscussieerd werd door de gemeenteraad, voordat hij in 1918 gedempt kon worden. Opname plm. 1905.

33

34

Nogrnaals het zelfde stuk, maar nu in de richting Den Haag. Links op achtergrond de bank; rechts de katholieke kerk en school. Het bruggetje links gaat naar de villa van Blom (later bewoond door burgerneester Hovy en nu hulpsecretarie van Loosduinen). Plm. 1905.

LOOSO {; rxzx.

Hcofdg ebouw Wcsttandschc Stcorrrtr am Mo1a~S-:::l.

{iitg. n , v , d. Werlf.

De Emmastraat - hoek Stationsweg (nu Lippe Biesterfeldweg) in 1906. Links ziet u het W.S.M.-gebouw. rechts over het bruggetje (van Flinterman) het werkplaatsje, waar later Van del' Pluim zijn stoffeerderij en behangerij uitoefende. Naast het W.S.M.-gebouw was de christelijke school. De prachtige bornenrij, zowel langs de Loosduinsevaart als ook in het dorp, was wijd en zijd vermaard. WeI een verschil met de karige groenvoorzieningen in het Loosduinen van nu.

35

loosduinen

Station Westlandsche Stoomlram

36

De Stationsweg met het emplacement van de stoomtram. Links het in 1904 gebouwde stationsgebouw. Boven woonde Bolluijt. Rechts de remise en de werkplaatsen. De opname is van plm. 1915. De Stationsweg werd aangelegd ten behoeve van de W.S.M., omdat door het overgaan op normaal spoorwegmaterieel de vroegere bocht naar de Zeestraat (later Kijkduinse-, nu Arnold Spoelstraat) te scherp was. Pas later werd het ook openbare weg.

Het Westlandse Monster klaar voor vertrek naar Den Haag op het emplacement aan de Stationsweg, omstreeks 1918. Van links naar rechts: op de loc machinist Bronstein, conducteur Bergenhenegouwen, midden chef De Bruin, de conducteurs Bolluijt en IJ zerbout.

37

38

De Emmastraat gezien in de richting Tramstraat, omstreeks 1923. Naast de deur van cle sigarenwinkel staat de eigenaar J. W. H. cle Zoete. Het huis rechts achter wercl bewoond door dr. Bijl (daarvoor door ell'. Perk). De tramsporen zijn van de stoomtram naar Kijkduin.

-"'!7""""-"-" "" ~~ ~

.

De Emmastraat bij de latere T ramstraat in 1900. Dit gedeelte werd ook weI Emmapleintje (of Dr. Bijlpleintje) genoemd. Links het cafe, waar achtereenvolgens Peeters, Hendriks en L. A. Mosies in gevestigd waren. De postbode is vermoedelijk De Wit, terwijl daarnaast staan Piet de Zoete (de veilingafslager) met zijn vrouw Koosje Lemckert.

39

Eoosouinen

Emmastraat '

40

De Emmastraat gezien vanaf het kruispunt. Rechts cafe "De Roskam", tevens ha1te van de stoorntram. Links bakkerij Nederpe1t, met voor de deur Sjaan Ruijgrok. Daarnaast Van del' Laan in zaden en twee huizen verder (op nr. 7) het pand van Ballings, waarin nu boekhande1 Kroon gevestigd is. De Roskam is reeds verdwenen en binnen afzienbare tijd verdwijnt oak alles aan de linkerzijde. Voor het vierde huis staan de Blommetjes. De man met het paard is Willem Tonnon. Opname plm. 1902.

Gezicht op de Wilhelminastraat in 1899. Links de schutting, waar voordien de herberg "Het wapen van Loosduinen" stond en waar dan het telegraafkantoor (later gemeentehuis) in aanbouw is. Rechts de winkel van de gebroeders Lemckert. Boven de lantaarn een richtingwijzer met daarop .Weg naar zee". Links achter zien we de splinternieuwe gereformeerde kerk. Op de toto werden aileen Lena Luyendijk en de vrouw van Piet Anders herkend. (Foto Van Noort)

41

LOOSDUINEN. WILHELMINASTRAAT

De Wilhelminastraat in plm. 1912. Rechts is de Electrische Boekdrukkerij van K. Kleijwegt. Bij de fietser in de verte staat in overhemdsmouwen Janus Duijvestijn; het meisje met de witte jurk is Lena van der Gaag; de man met strohoed is Moos BJorn. In de deuropening staan mevrouw en Annie Kleijwegt. Ook dit gedeelte zal binnenkort afgebroken worden.

42

In de Wilhelminastraat was de open bare bewaarschool, onder leiding van de dames Hoogteijling. Hij werd opgericht in 1878, door een legaat van jhr. Gevers Deijnoot. Op de foto links juf Marie van del' Gaag, rechts juf Hoogteijling (uitgeveegd), Kinderen: achterste rij

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek