Loosduinen in oude ansichten deel 1

Loosduinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2933-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

links: Duijvestein, De Graaf, De Hollander, Holten, Kortenbach, M. en Jan Dries, tweede rij: Verhaar, Ida Schoenmaker en haar broertje, Hegie, Hegie-Naatje van der Gaag; derde rij: ?, Jaap Schoenmaker, Cor Mooiman, A. de Bruin, Bet Ceelen, Ciek Bergenhenegouwen, Coba Lekkerkerk, Verschoor, Taos van der Velden; vierde rij: Cor Klaauw, Lelyveld, Lelyveld, 7, Cor Pauptit, A. Kuivenhoven, Van Es, Bets Zuiderwijk, Jaan de Zoete, de Zoete; vooraan: Piet Klaauw, 7, Marie Kuivenhoven, Dorus Bergenhenegouwen, Anna Smit. JaarkJas 1897, Helaas waren niet aile voornamen bekend.

43

44

Bij de gereformeerde kerk. Rechts de winkel van Wassenburg, met daarnaast de toegang tot het "Hofje van Wassenburg". Voorbij de kerk de lage huisjes, de zgn. "Heggetjes". later vervangen door etagebouw. Achter de kerk bevindt zich de gereformeerde Wilhelminaschool. Opname plm. 1905. De man met het witte overhemd is Jeroen van der Gaag.

De Wilhelminastraat naar het kruispunt gezien in 1900. De schilders van Van Noort (links Tazelaar, rechts Evert van Rhee), leggen de Iaatste hand aan de kerk. Let op de typische schilderskielen. Voorbij de boom, in het midden, de verbouwing van het woonhuis tot winkel van Wassenburg. Bij het zonnescherm was later bakker Plaatzer, terwijl op deze kaart bakker Ceelen er in gevestigd is.

45

46

De gereformeerde Wilhelminaschool achter de gereformeerde kerk aan de Wilhelminastraat. Helaas zijn de namen van de kinderen niet meer achterhaald, maar de meester met de baard was hoofdmeester Nijkarnp, terwijl rechts meester Kramer staat. Deze foto zou stammen uit plm. 1899. (Foto Van Noort)

Ui~~. H. C. Wa ?? encurg, Loo.~uln.n

Nogmaals de Wilhelminastraat naar het kruispunt gezien in 1905. Links was dit het einde van de aaneengesloten bebouwing. Evenals de rest van het centrum van Loosduinen zullen ook deze huisjes over enige tijd worden afgebroken en vervangen worden door rnoderne etagebouw. Links achter de woningen bevonden zich, zoals op vele plaatsen in het dorp, hofjes, welke in de zestiger jaren (gelukkig) werden opgeruimd.

47

Eoosouinen Wilhtlminastraat

»:">:

/' </~ .'k'.

48

Het einde van het dorp, vroeger genoemd Monstereind, tegenover het zgn. eiland, naast "Ockenburgh". Opname uit plm. 1915. De vier huizen vooraan zullen binnenkort ook aan de slopershamer ten prooi vallen, ten behoeve van de zuidwestelijke randweg, Op her balcon staat de heel' Bruit.

Zoals vele andere dorpen bezit ook Loosduinen een rijk muzikaalleven. Een van de uitingen hiervan is de ChristeJijke Harmonievereniging T.A.V.E.N.U., opgericht in 1896. Op deze foto, gemaakt bij het tienjarig bestaan in J 906, ziet u onder andere staande op de achterste rij: Leen van del' Gaag Mzn, Saarn en Piet Wijsman en een Van Rossum. Uiterst links dirigent Vletter. Zittend onder andere Gerard Toet, Henk de Zoete, Aart de Pater, Rien Vletter, Leentje van Spronsen, Wout van Uffelen en Jan van der Tang. Voor met trommel: Dries van Rossum. Helaas is de lijst niet cornpleet, ondanks aile pogingenin het werk gesteld.

49

Eoosduinen

-IJ ? c,

/'

PhOt H. Y. Noon, Loosduinen.

50

Sneeuw en rijp waren omstreeks de eeuwwisseling geliefkoosde onderwerpen voor pre ntbriefkaarten. Zo ook op deze foto uit 1900, genomen van de Blauwbrug, met links achter de woning "Kraaijestein", gebouwd in 1895, bewoond door Jac. Flinterman. De naam behoorde toe aan een buitenplaats, welke reeds in de zeventiende eeuw genoemd werd. Wij keren nu weer op onze schreden terug en beginnen bij de molen opnieuw.

LOOSDU lEN

Bij de in gang van het dorp aan de Westlandse zijde, staat nag steeds de mol en "De Korenaar" of" De Molen van prins Maurits" (gebouwd in 1594, maar meerdere malen gerestaureerd). Achter de molen de hervormde kerk, waar toen nag geen (nu wederom afgebroken) dwarsschip aangebouwd was. Op de molenomloop staat de molenaar Piet de Groot. Op de brug bakker Leo Nederpelt met zijn verloofde (latere echtgenote) Bet de Groot. Opname gemaakt in 1901.

51

LOOSDUL TE~.

WilJem III strut,

Ultg. H. C. W ?? ssenbarg, Loosdolnen.

52

De Willem I [I -straat, welke nog de oude naam draagt, die in 1887, tel' gelegenheid van de zeventigste verjaardag van koning Willern [I I. werd gegeven, tegelijk met de namen Wilhelmina- en Emmastraat. Links de molenaarswoning. In de weg de zgn. Loobrug (waarschijnlijk een verbastering van Loopbrug), Bij de brug de haltepaal van de stoomtram, die tot 1904 door deze straat reed. De brug in het midden gaat naar de werkplaats van Hendrik Hartman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek