Loosduinen in oude ansichten deel 1

Loosduinen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2933-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Willem l ll-straat gezien vanaf de Loobrug in plm. 1915. Achter het huis rechts beyond zich de schelpkalkfabriek "De Hoop". Deze werd later afgebroken voor de aanleg van de Schwerinkade.

53

'<C --

54

Reeds in 1884 bestond ter plaatse een kalkbranderij van F. W. C. BJorn. In 1907 werd deze uitgebreid door J. en P. de Groot. Op deze foto de toestand in plm. 1915. Nu loopt de Oranjewoudstraat over de plaats achter de kalkovens.

<;

o Z

Willem III. straat

De Willem I I l-straat tegenover de kerk in plm. 1902. Rechts het huis van Hendrik Hartman (hij staat voor de deur), later bewoond door C. van Spronsen Azn. Daarnaast het huis, gebouwd door Kees Hartman, later bewoond door de dames A. en M. van Woerden en weer later door de weduwe M. van der Gaag. De middelste man is Adam van Spronsen. De stoomtram reed nog door de straat.

55

56

Een latere opname, iets verder in de Willem Il l-straat, Links het oude vaartje en de brug naar de pastorie. In de lage huisjes rechts woonden onder andere Piet Lazerom en de Van del' Gam-dens. Het hoge gebouw in het midden is het gerneentehuis, als zodanig in gebruik tot 1916, waarna het gebouw op de hoek van de Wilhelminastraat in gebruik werd genomen, een functie welke het tot de atbraak in 1969 is blijven vervullen. Helemaal rechts de fietsenzaak van Van Lochern. PIm. 1930.

].1)0 ·I)UI·,:'.

{;itg. II. v , d. "er::.

Achter links het telegraafkantoor, later gemeentehuis. De melkboer met hondenkar is Willern van Vliet. Links nog net een stuk van het oude Vaartje, dat hier een bocht maakt en evenwijdig aan de Wilhelminastraat bij de Blauwbrug uitkomt. Vooraan woonden de Carrieres, bij de erker woonde Immetje van del' Gaag. Langs de sloot het gemeentelijk publicatiebord, zoals zich er ook een bevond op de Witbrug en bij de Laan van Eikenduinen. Op het kruispunt de omnibus van Van Bochove, die in 1904/05 de W.S.M. hiermee concurrentie aandeed.

57

LOOSDUI E "t Oude Vaar'je - Will.m III str'aat

fot. H. v, 'oo,t, loosduinen. p..-d ~~

Het Oude Vaartje (vermoedeJijk zo genoemd, omdat het ouder is dan de in 1642/46 gegraven Loosduinsevaart) stond 66k in een niet al te beste "rellk", omdat vanouds het gerneenterioo! hierin uitmondde, De brug voert naar de pastorie, terwijl op de achtergrond nog de kerkbrug te zien is. Deze opname van plm. 1900 geeft een te rooskleurig beeld van de toe-

58 standen in die dagen, maar roept toch heimwee op naar datgene wat voorgoed verdwenen is.

loosduinen Willem III straat

Links boekhandel J. C. Dam, met de eigenaar voor de deur in 1915. Het Jatere gerneentehuis staat nag leeg, in afwachting van de verbouwing. Naast het gerneentehuis het politiebureau en de brandweer. Voor het laatste lage huisje links de hondenkar, toebehorende aan bakker Van Zwieten de Bjorn. Midden op de toto, bij de zittende Van der Hoeven, de ingang tot het zgn. hofje van Dam.

59

60

De vrijwillige brandweer. Reeds in 1697 kocht men een brandspuit bij Jan van der Heijden de Jonge te Amsterdam, voor de somma van f 415.-. Hier de spuit en de bemanning in plm. 1925. V66r de wagen staan .Jan Kruidenberg, Gerrit Giezeman, Leen Hulsbos sr. en uiterst rechts Willem Hendriks. Achter de wagen ziet u onder andere Dries van Rossum, Arie Schoenmaker (bij huisnummer) en Willem Giezeman (met bolhoed).

Voor het laatst kijken wij nog eens de Willem Ill-straat in. Links de Roskam (voor de ingang de eigenaar, de heer Lazarom). Reeds in de zestiende eeuw stond hier een herberg, die in 1793 nog genoemd wordt "Het wapen van de prins van Oranje". Rechts achteraan het gemeentehuis. Het derde huis links was het cafe, dat in de volksmond "Het Bonkegat" genoemd werd. Opname plm. 1910. Nu is ter plaatse een voetgangersprornenade aangelegd, als eerste deel van het nieuwe hart van Loosduinen.

61

Loosduinen

Wilh. min.strut hoe. Ze.slraal

1

62

Het kruispunt, waar de twee hoofdwegen van Loosduinen elkaar snijden, werd vanouds Kruisstraat genoemd. Officieel bestand deze naam echter niet. In de vorige eeuw werd hier veel door mannen en jongens gegokt. Regelmatig politietoezicht was het gevolg. Links de winkel van de gebroeders Lemckert in plm. 1910. Het derde huis werd bewoond door de fotograaf H. van Noort. Bij de winkel ziet u met fiets Piet, in de deur Hendrik Lemckert. Daar tussenin staat mevrouw Anders, bij de wagen Hazelien van der Meer en Bet Lemckert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek