Loosduinen in oude ansichten deel 3

Loosduinen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1822-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

49. Als men het Vinkenlaantje afliep tot waar nu de Ziehtenburglaan ligt, kwam men bij de boeht in het eerstgenoemde laantje een grote boerderij tegen, die "Zichtenburg" werd genoemd. In 1925 zag het bedrijf emit zoals hier afgebeeld en werd het bewoond door Breedijk en Van Dalen. Later behoorde het tot de melkerij van "Berkendael". Overigens loopt de huidige weg, die ten onreehte "Oude Vinkenlaan" wordt genoemd, wel evenwijdig aan de werkelijke "oude" Vinkenlaan, maar ongeveer honderd meter ten zuiden daarvan, lopend in de riehting van de Lozerlaan. De oudst bekende woning "Ziehtenburg" was een door graehten omringd huis en lag aan de andere kant van de boeht in de oorspronkelijke Vinkenlaan.

50. Als we onze weg langs het Vinkenlaantje vervolgen, komen we op de Lozerlaan, die oorspronkelijk ook al niet over de huidige plaats liep. De bocht, welke hem deed eindigen bij de Ambachtsweg (Wateringen), werd emit gehaald. Aan de linkerzijde van de weg, aan het eind van een oprijlaantje, lag de boerderij "Bouwlust", alweer zo'n naamgever aan een woonwijk. De juiste plaats was daar waar de Beresteinlaan op de Meppelweg uitkomt. Hij werd bewoond door Arend van Woerden. Ook op deze plaats werd al eeuwenlang het boerenbedrijf uitgeoefend. U kijkt hier in de richting "Dekkershoekje", het enige dat tot op heden nog onveranderd op dezelfde plaats ligt.

51. De Lozer1aan (oorspronkelijk "Loosduinerlaan" geheten, waarvan deze naam een sam en trekking zou zijn) was rijk bedee1d met boerderijen. Men yond er onder andere de "Jacobahoeve", "Landzicht", "Berestein", "Adrianahoeve" en "Niets zonder Gods Zegen", Deze 1aatste is hier afgebee1d en werd bewoond door W.L. Duyvesteyn. In de oorlogsjaren waren hier joodse onderduikers verborgen en op een kwade dag, to en er door soldaten van de bezettingsmacht naar iets geheel anders werd gezocht, raakten deze in paniek, probeerden het land in te v1uchten, werden gezien, gepakt en meegevoerd, terwij1 de boerderij in brand werd gestoken. Na de oorlog werd hij hersteld. He1aas, weinige jaren later viel ook deze boerderij onder de slopershamer, ten behoeve van de stadsuitbreiding. Opname 1947.

52. Na aan de Poeldijkse zijde nog de boerderij "Ons Genoegen" (ook van "Berkendael") te zijn gepasseerd, komen we bij de boerderij "Vrederust", gebouwd in 1593 en, naar deskundigen zeiden, een uniek stijlvoorbeeld, dat bewaard moest blijven voor het nageslacht. Vergeet het maar; ook deze boerderij werd afgebroken. Tijdens deze afbraak werd een oudheidkundig onderzoek gedaan, waarbij kwam vast te staan dat op deze plaats reeds in voorhistorische tijden een nederzetting had gestaan. Onder de opkamer was de melkkelder, blauw geverfd tegen melkbederf.

Eoosouinen

Nieuwe wtg (Gasfabriek}

53. Komende vanaf de Lozerlaan bereikt men de Nieuwe Weg (nu Margaretha van Hennenbergweg), die in de richting van Loosduinen voert. Aan de linkerzijde van de vaart is nu de wijk "Kraaijenstein" gebouwd. De gasfabriek rechts is reeds lang verdwenen en ook de huizen daarnaast staan op de nominatie om te worden afgebroken, in verb and met de aanleg van de wijk "Houtwijk". In de verte ziet men de molen en de hervormde kerk, de enige nog overgebleven, oude herkenningspunten van Loosduinen. Ook de vaart is, ten opzichte van deze opname, erg veranderd en lijkt nu meer op een waterpartij.

54. Naast de gasfabriek lag tot voor kort de Westerstraat. Op deze foto uit ongeveer 1925 ziet u, staande van links naar rechts: Annie Bol, Klara Schrier, Greta? , Wim v.d, Hoeven, Annie Bergenhenegouwen, Nellie Ton, Greet Gerritsen, meisje De Wilde, een onbekende, Antje Neels, Magda (een Hongaars meisje dat bij de familie Bol in huis was), Arie Schrier, Kees Ark en Greet Bergenhenegouwen. Zittend: drie kinderen Van Dijk, Nellie Schrier, Piet Bergenhenegouwen, Jan Greve, bewogen meisje Oole, Lena Voshol, Frans Greve, Barend de Geus, Dit de Wilde en een onbekend meisje. Achter het gordijn kunt u nog net het gezicht van vrouw Gelderland zien, de bewoonster van nummer 10.

55. Achter de bebouwing aan de Nieuwe Weg werd in 1919 een nieuwe veiling gebouwd door de afgescheiden "Cooperatieve Groentenveiling Loosduinen & Omstreken". Deze had al direct het grote voordeel een rechtstreekse aansluiting te hebben op het spoorwegnet via de W.S.M., hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekende, omdat de andere veilingvereniging, die nog op de Leyweg haar terrein had, alles vanuit de schuiten moest overladen bij de zogenaamde Overweg aan de Loosduinseweg, ongeveer waar nu lijn 11 rijdt. Links ziet u de gasfabriek en de Westerstraat, met daaronder de aansluiting op de, later zo genoemde, Veilingstraat, die noodzakelijk bleek toen er meer en meer vervoer over de weg kwam, in plaats van over het water. Deze K.L.M.-opname is van omstreeks 1930.

56. Aan de Nieuwe Weg lag ook nog de gemeentelijke asstaal, ongeveer daar waar nu de Duyvestijnstraat loopt. Het ophalen van huisvuil geschiedde in die dagen nog met paard en wagen, waarvan u er hier enkele ziet staan. De paarden werden ondergebracht in het middelste gebouwtje. Het verzamelde afval werd van tijd tot tijd afgevoerd, eerst door contract-inschrijvers, die het vuil verkochten voor het ophogen van tuinbouwgranden (onder andere werd dit bij de Nieuwe Kerketuinen aan de Houtweg gedaan), later naar de grate opslagterreinen van de gemeentelijke reinigingsdienst te Den Haag. Opname omstreeks 1930.

57. Aan de overzijde van de vaart langs de Nieuwe Weg, welke u zich moet denken aan de rechterzijde, dus buiten deze zeldzame afbeelding, liep eertijds de Polderlaan, welke met vele bochten tussen de broeikassen en tuinderijen door voerde en eindelijk uitkwam tegenover de boerderij aan de weg naar Poeldijk, die "Het Leugenhuis" werd genoemd. Zij werd bereikt via de zogenaamde "Molenbrug". In het midden ziet u de woning van Van Marrewijk, met daarachter de molen en de eerst in 1904-1905 verbouwde hervormde kerk, de "Ouwe Jan". Deze plaat is afkomstig van een kalender van omstreeks 1904.

,.

Jnrichling voor qrondiJoringen, ftrtesischebronnen en )Yorlonpijpwellen te Eoosduinen

Phot. H. v .? n Noort.

58. Als men de Loo(p)brug overstak, kwam men in de Willem III straat. Allereerst zag men aan de overzijde van het "Oude Vaartje" de werkplaats en magazijnen van Hendrik Hartman (later de Gebroeders Hartman). Voor letterlijk alle werkzaamheden kon men daar terecht, zoals de opschriften op deze kaart uit 1900 duidelijk laten zien. De kaart zelf is ten slotte nog persoonlijk ondertekend door de fotograaf H. van Noort, die zeer veel afbeeldingen op prentbriefkaarten op zijn naam heeft staan. Zijn werkplaats bevond zich in de Zeestraat (later Arnold Spoelstraat).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek