Loosduinen in oude ansichten deel 3

Loosduinen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1822-4
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>..

Loosduinen

Emmastraat

69. Vanaf het administratiegebouw van de W.S.M., zoals toch voor aile Loosduiners de "Westnederland" wel zal blijven heten, zag men het eerste deel van de Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat). Het plantsoen links ligt op de plaats van de hier gedempte stinksloot, v66r de huisjes van Flinterman, de gereformeerde pastorie en de burgemeesterswoning, nu gemeentesecretarie. Verbazing kunnen we slechts hebben voor de mode, om aile prachtige bomen weg te kappen, zoals op deze kaart uit 1910 duidelijk is te zien, waardoor het geheel bepaald een kale indruk maakt. Van de vele personen die hier naar het werk van de fotograaf staan te kijken, werden onder anderen herkend de heer Niekerk, een bekende verschijning in Loosduinen, begrafenisondernemer Klokgieters uit Den Haag en Arie Hartemink.

70. Schuin tegenover het W.S.M.-gebouw en naast de woning van de burgemeester stond de pastorie van de Gereformeerde Kerk in Loosduinen. Van 1895 tot 1932 woonde hier dominee Binsbergen. Op deze uit 1932 daterende foto, ziet men ook de zeemijn, tijdens de Eerste Wereldoorlog geschonken aan burgemeester Hovy, welke enkele jaren geleden nog voor zo'n enorme opschudding zorgde, doordat enkele (kennelijk geen Loosduinse) voorbijgangers dachten dat iemand een op scherp gestelde mijn op straat had neergelegd. Hoewel de mijn nogal paniekerig door de mijnopruimingsdienst helemaal naar Den Helder werd rneegenomen, werd hij door de ondernemingsgeest van Jan van der Gaarden weer naar Loosduinen teruggehaald.

71. Als ik een dichter was

Bezong ik de Emmaplas, Die wijdvermaarde gracht Versierd met 'n brug of acht.

Die stankgeul, modderkuil Vol allerhande vuil Zoals men nergens ziet, Zou ik roemen in mijn lied.

Was 'k een schilder, zonder schroom Ging ik zitten bij een boom

En bracht daar, fors en kloek, Die chaos op een doek.

Zo'n vergezicht met slijk, Dat maakte me wellicht rijk.

Ge vindt ze vast niet zo In Pulchri Studio.

0, dichters, schilders saam, Vereeuwig Uwe naam, Ruk d eez ' curio site it Uit de vergetelheid.

Maar talm niet, kom met haast, Gij grijpt er anders naast. Want 'n pittig raadsbesluit Zegt: alles moet eruit!

Reeds zette men er an Die brave baggerman, De Hooge Vorst, vermaard Om zijn gitzwarte baard.

Hij trek] er 't zooitje uit En werpt het in ziin schuit.

Waarna hij er mee vliedt Naar ... ja, dat weet ik niet.

'k Denk, in een maand of tien Er niets meer is te zien.

Maar 't koste wat het kost, Wij worden ervan verlost.

De foto dateert uit ongeveer 1910. Links ziet u nog de christelijke school van meester Hansen.

Locsduinen .

Emmastraat

72. Wij vervolgen nu onze weg door de Emrnastraat (nu het gedeelte Loosduinse Hoofdstraat tussen Viandenstraat en Luxemburgstraat). Links vond u to en nog allemaal kleine huisjes. Hierin had zieh onder andere links de zaak van De Zoete gevestigd, met daarnaast de winkel van bakker Van Rest, waarvoor op deze prent melkboer Piet van Koppen staat met zijn handkar. Met sehort is Sien van der Zijden. De tram rails liepen in het jaar 1910, toen deze opname werd gemaakt, in de riehting Kijkduin, maar na 1928 werden ze verwijderd, omdat de stoomtram de eoneurrentie met de bussen, die een grote aantrekkingskraeht op de passagiers uitoefenden, niet meer kon volhouden.

73. Nadat de stinksloot was gedempt en hierbij ook het hoge geboomte werd opgeofferd, maakte de Emmastraat, hier gezien aan de overzijde van de voorgaande afbeelding, maar een kale indruk. Links, met de okkernoteboom ernaast, ziet men de boerderij van Bokhoven, met daarnaast een nog steeds bestaand huis. Het weggetje langs de boerderij is nog steeds gemakkelijk te lokaliseren: de poort naar de bakkerij van Nederpelt ligt op dezelfde plaats. Achter de kleine huisjes, naast het moderne huis, stond de "kerk zonder toren" van de Gereformeerde Gemeente. Tot 1896 deed zij als zodanig dienst. Later werd er nog school in gehouden, terwijl voor de afbraak, welke enige tijd geleden plaatsvond, het gebouwtje werd gebruikt als werkplaats van de garagehouder daar ter plaatse. Opname uit 1934.

74. De verkiezingen zijn tegenwoordig maar tamme vertoningen, vergeleken met die van v66r de oorlog. Toen werd er wat af gekalkt op straten en huizen! Hier ziet u in 1925 enkele voor afbraak bestemde huisjes aan de Emmastraat (waar nu de apotheek op de hoek van de Luxemburgstraat is gevestigd), versierd door partijgangers van Colijn. Een fijn trekje was links te zien: S.D.A.P.: hun felste tegenstanders! Lijst 27 zouden we nu niet halen, hoewel we er soms gevaarlijk dieht bij in de buurt kornen,

Emmastraat

75. De vroegere Emmastraat krijgt ditmaal nogal wat aandacht, maar u zult mij dit niet kwalijk nemen, hoop ik. Omstreeks 1914 zag men, vanaf het zogenaamde Emmapleintje (ook weI "het pleintje van dr. Bijl" genoemd), links de stinksloot, met de vele bruggetjes naar de woningen aan de andere zijde van de sloot. Links op de voorgrond het rangeerspoor, terwijl achter de boom om het spoor naar Kijkduin loopt. Dat er door het overige verkeer nog in hoofdzaak van paardetractie gebruik werd gemaakt, is op deze kaart duidelijk te zien! Rechts bevindt zich het cafe van Peeters.

76. Op het Ernrnapleintje ziet U omstreeks 1900 de stoomtram gereed staan om via de Tramstraat door de scherpe bocht in de richting Westland te vertrekken. Er is heel wat volk op de been, maar helaas lukte het slechts om de naam van de jongen op de voorgrond te wet en te komen: het is Nico Mooijman. De Tramstraat, waaraan oorspronkelijk de remise en het emplacement van de stoomtram waren gelegen, werd reeds in 1884 zo genoemd. Links van de kleine huisjes bevond zich de "Halte van den Stoomtram", gevestigd in (u raadt het al) een cafe.

77. In 1888 werd door dr. Perk het huis gebouwd waarin later dr. Bij1 zou won en en nog later, nadat dr. Bijl in 1937 zijn praktijk neerlegde en verhuisde naar de gloednieuwe woningen aan de Thorbeckelaan, de firma Offers werd gevestigd, die er wei zal blijven totdat binnenkort het huis wordt afgebroken, om p1aats te maken voor nieuwbouw. V66r het huis, in het tuintje, stond een gepolijste bol op een standaard, een bezienswaardigheid voor de Loosduinse jeugd, omdat het werkte als een lachspiegel. Achter het huis de toegang naar "De Hennenberg", een dubbele boerenwoning, die de naam droeg van het geslacht Hennenberg, dat hier een kastee1 zou hebben gehad. Erachter was het "Hofje van Krul". Deze opname is van omstreeks 1906.

78. In de vorige en ook nog in het begin van deze eeuw was het normaal dat de beter gesitueerden vaar of naast hun woning een aangebouwde serre bezaten, waarin thee werd geserveerd, visite werd ontvangen en de vrije uren werden doorgebracht. Soms werden er zelfs de maaltijden gebruikt, zodat de mooie kamers niet vuil werden. Dit alles met de ramen wijd open, zodat iedereen, die daar belangstelling voor had, dit kon zien. Zo ook bij de familie Bijl. Hier ziet u de dokter met zijn echtgenote en dienstbode in en bij de serre. Dokter Bijl was van 1903 tot 1937 geneesheer in ons dorp. Ook deze opname is uit omstreeks 1906.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek