Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Ook v66r de oorlog was er in het park" Ockenburgh" reeds een theetuin. Deze bevond zich achter de latere jeugdherberg en werd geexploiteerd door H.E. van Tol. Na de oorlog woonde hier K.J. van der Spek, onder de jongeren berucht om zijn hardc optreden, als hij vond dat er weer een overtreding was begaan of ander kattekwaad was uitgehaald. Om het huis krioelde het altijd van de kippen. De opname dateert van omstreeks 1930.

20. Hoe landelijk het vroeger was op de Monsterseweg toont deze opname vanaf de Blauwbrug uit 1915. De wagen is van Van Bochoves melkhandel. Het bruggetje links gaat naar de woning "Kraajestein" van Jac, Flinterman, terwij! rechts nog juist het bruggetje naar de oprijlaan van "Ockenburgh" te zien is.

MONSTER

Caill Van Ouds .,De Tol"

_I J

21. Ten einde het onderhoud van de weg tussen Loosduinen en Monster te kunnen bekostigen, werd ook tussen deze twee gemeenten een tol geplaatst. Deze stond ongeveer tegenover de Oorberlaan, bij de watertoren. In 1904 werd deze tol opgeheven. Het in het pandje gevestigde cafe bleef echter nog lang geopend om de dorstigen te laven op hun tocht langs de lange, hete weg. De kaart dateert van 1905.

22. In de Oostmadepolder stond deze molen. Hij werd in 1869 gebouwd op de plaats van een ouder exemplaar. Hij bleef tot 1913 in dienst, daarna werd er een motorpomp geplaatst om het werk over te nemen. In 1916 ontplofte deze. De laatste molenaar was Kees Franken. In 1928 werd de molen gesloopt. De juiste lokatie was bij de hoek van de vroegere Maeweg en de Polderlaan, waar nu de Madepolderweg en de Madesteinweg bij elkaar komen.

Loosduinen, Prins Hendribsiraat

23. Wij zijn nu weer terug in het dorp Loosduinen. Ook de huisjes aan de rechterzijde hebben het vernieuwingsproces niet overIeefd. Deze opname uit ongeveer 1925 toont de Prins Hendrikstraat (nu Symfoniestraat) nog in alle rust, zoals die in die tijd nog bestond. Met slechts een geparkeerde auto, in die tijd toch al een bijzonderheid, vormt de rijweg nog een fijne speelplaats voor de jeugd, hoewel., ., als je met een bal op de weg speelde, was je die toch al gauw kwijt aan "oom agent". Zo ging dat toen.

(.J:o osduin en) .

~r7.

Westlandsche Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen

Photo H. v. Noort.

24. Waar nu het Arnold Spoelplein is, beyond zich eertijds een van de eerste industrieen van Loosduinen: de "Westlandsche Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen", ook genoemd de "Boontjesfabriek". Deze werd in 1892 gebouwd en reeds in 1894 vergroot. Later werd hierin de verffabriek "Premier" gevestigd, die het daarin heeft uitgehouden tot de afbraak. De kaart stamt uit 1904 en werd, evenals vele andere, uitgegeven door H. van Noort.

25. In de oude Zeestraat (nu Arnold Spoelstraat) beyond zich, verscholen achter de huizen aan de straat, een hofje, dat door de Loosduiners weinig complimenteus de "Vlooienbak" genoemd werd. U ziet hier een van de bewoners, Jan Sieck, zijn huisje binnengaan. Het ziet er toch wei gezellig uit, al moeten we blij zijn, dat dit SOOft woningen uit ons dorp zijn verdwenen.

26. Vanaf het kruispunt kijkt men hier de Wilhelminastraat in, die nu deel uitmaakt van de Loosduinse Hoofdstraat. Aan het verbodsbord links is te zien dat ook in 1930 reeds eenrichtingsverkeer bestond voor alle voertuigen, dus ook voor fietsen. Vooral door de berijders van deze laatste werd vaak tegen die regel gezondigd. Er is niets nieuws onder de zon. Links is de Gemeentesecretarie met op de eerste verdieping de trouwzaal. Nog steeds vraagt men zich in gemoede af', of dit gebouw niet op de een of andere wijze in de nieuwe bebouwing had kunnen worden opgenomen, in plaats van het maar af te breken.

27. We lopen nu een eindje de Wilhelminastraat in. Vanaf de hoek ziet u achtereenvolgens het huisje en de slagerij van Moos Blom en de bottelarij van E. Duyvesteijn. Omstreeks 1915 werd het pandje links afgebroken om de uitbreiding van het raadhuis mogelijk te maken. De foto werd omstreeks 1905 gemaakt. (Verz. Gemeente Archief 's-Gravenhage.)

28. Tot 1916 was de "Electrische Boek- & Handelsdrukkerij" van Kleijwegt gevestigd naast de schoenmakerij van Visee. Op deze foto ziet u in 1915 de "big boss" met zijn uit twee personen bestaande personeel. Verder ziet u nog in de deuropening mevrouw Kleijwegt met op haar arm Joop Kleijwegt en haar zuster met aan de hand Annie Kleijwegt. De drukkerij verzorgde ook de uitgave van "De Aankondiger" , een plaatselijk weekblad dat later de naam "De Loosduinsche Courant" ging dragen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek