Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Wilhelm inastraat- Loosduinen

29. In 1910 werd de Wilhelrninastraat vereeuwigd en als kaart uitgegeven door P.N. de Zoete. Links ziet men de sigaren(groot )handel "De Verwachting" van de gezusters De Munnik en de "Electrische Schoenmakerij" van Visee. Rechts "Het Wapen van Loosduinen", waar P.A. Duijvestein achter de tap stond. Het hondje op de voorgrond, dat enigszins achterdochtig de fotograaf in de gaten lijkt te houden, kon niet vermoeden dat men het vele hondengeneraties verder in een boekje zou opnemen.

30. In 1916 verhuisde de reeds eerder genoemde drukkerij naar de overzijde en vestigde zich in het huis waarin eerder dokter De Bruin Legner (u weet wei, die van het huisje van Schuil) woonde. U ziet hier voor de nieuwe behuizing van links naar rechts: kleine (Gerrit) Keizer, P.C. Eijkelenburg, Hardon, Willem Groothuis, Jan Kroon, K. Kleijwegt, Cor Snijders, Chiel Wieringa en Henk Kuiken. Deze opname dateert van 1922.

31. De voorgevels van de woningen zijn meestal wei bekend, maar de achterzijden zijn vaak ook interessant. Een daarvan wil ik u hier tonen en weI van het huis van Kamp, de groenteboer (later Vreugdenhil) aan de Wilhelminastraat. Dit schilderijtje uit 1940, door een onbekende schilder, komt in kleur natuurlijk veel mooier over, maar misschien geeft deze afdruk in zwart/wit u toch een idee. In de voorgevel van dit huis bevond zich een gevelsteentje met het jaartal ,,1702".

32. In 1923 werd een doorbraak gemaakt van de Prins Hendrikstraat naar de Wilhelminastraat. Deze verbinding kreeg de naam Rembrandtstraat (later Ouverturestraat). Rechts ziet u het vroegere huis van burgemeester Jansen met daarnaast het huis en de winkel van A. Weststeijn, de bloemist. Links is de bakkerij van Plaatzer.

33. De in 1896 gebouwde gereformeerde kerk, Wilhelminakerk genaamd, oogde van binnen bijzonder fraai. U ziet hier op deze kaart van omstreeks 1915 de preekstoel en het mooie orgel. De kerk werd in verband met de sanering van de oude kern in 1972 gesloopt, De , ,Ontmoetingskerk" werd haar opvolger en kwam te staan aan de Aaltje Noordewierstraat.

34. Het is altijd jammer wanneer men bij een goede schoolfoto geen namen kan plaatsen. Toch waag ik het erop om deze prent van omstreeks de eeuwwisseling en genom en voor de ingang van de "Wilhelminaschool" te plaatsen. Meester Nijkamp steekt er met kop en schouders boven uit, maar misschien zijn er lezers die mij wat meer gegevens kunnen verstrekken over deze afbeelding, U kunt deze eventueel afgeven op het Loosduins Museum, dat dan voor verdere verzending zal zorgdragen.

35. In het laatste gedeelte van de Wilhelminastraat, met de rug naar de Prins Hendrikstraat gekeerd, lag ook nog een hofje, met de mooie naam "De Lucht". Eigenaar hiervan was ene Van Rossum. Velen van de toenmalige bewoners betreuren het dat de sfeer van saamhorigheid in hun moderne woningen en buurten volledig verloren ging. Qua comfort echter verloren zij niets, toen het hofje in de jaren vijftig werd gesloopt. Op de kaart van Kruikius uit 1712ligt op deze plaats een boerderij, die ongeveer dezelfde ruimte inneemt.

36. Op de hoek van de Wilhelminastraat en de Ockenburghstraat dreefH.C. Lekkerkerk zijn groenteen fruithandel, Oak bezocht hij zijn klanten met de paard-en-wagen, die u voor het pand geparkeerd ziet staan. Ook deze huizen moesten verdwijnen en zijn sinds enige jaren vervangen door nieuwbouw. De kaart is van 1924.

37. In de Wilhelminastraat, tegenover de Ockenburghstraat, stond een kleine woning, waaraan de volgende geschiedenis is verbonden. De mandenmaker Schuil van Halfweg kreeg ruzie met zijn huisbaas, Baron De Constant Rebecque, en zou uit zijn huis worden gezet. Dokter De Bruin Legner hoorde hiervan en liet dit huisje speciaal voor Schuil bouwen. Hoewel de foto vrij modern is, wordt zij toch geplaatst, omdat het pandje ook in de geschiedenis is verdwenen. Een van de opvallende dingen aan het huisje waren vroeger de vele reclameborden, die aan de muren bevestigd waren. Zijn die nu opgenomen in een verzameling?

LOOSDUINEN

Wilhelm 11/ straat en Zeestr ?? t

38. Gezicht vanuit de Willem III-straat naar het kruispunt omstreeks 1900. Fotograaf Van Noort maakte deze foto uit het raam van de bovenetage van het oude gemeentehuis en had, zoals men kan zien, veel belangstelling. Links in het huis met de erker woonde Immetje van der Gaag, die daar meestal de tijd doorbracht met het doen van nuttige handwerken. Men ziet hier de sporen van de stoomtram nog door de straat lopen, hetgeen in 1904 werd veranderd. Toen werd de Stationsweg (nu Lippe Biesterfeldweg) aangelegd, waar doorheen de stoomtram voortaan zijn weg zou vinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek