Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. In 1892 kreeg het gemeentehuis van Loosduinen, in de Willem Hl-straat, een uitbreiding en werd tevens de voorgevel verfraaid. Deze opname is van 1902. Op de voorgrond de walkant van het "Oude Vaartje" .

-; Willem III straat Loosduinen.

40. Nogmaals een blik in de Willem III-straat, nu in 1910. Links het bruggetje naar de hervormde pastorie. Helemaal rechts het huis met uithangbord, waarop staat "Automaat Benzine". J. Wijnmalen woonde er en voorzag de Loosduiners ook van petroleum en het blaadje "De Automaat", waarin de kinderen met rode oortjes de avonturen volgden van Pijpje Drop.

41. Deze fraaie woning behoorde aan J. Beekenkamp, handelaar in graan en meel. Zij lag op de hoek van de Oranjewoudstraat en de Willem Ill-straat, Helaas moest ook dit pand wijken voor nieuwbouw en het werd dan ook in de jaren zestig gesloopt. Links ervan bevond zich de Openbare Lagere School. Nu staat er een blok galerijwoningen van de Gemeentelijke Dienst van de Volkshuisvesting.

42. Omstreeks 1910 lag op de plaats waar zich nu de Oranjewoudstraat bevindt, de tuin van A. van Spronsen Anthz. Het huis rechts is van Beekenkamp. Daarnaast ziet men nog juist het dak van de Openbare Lagere School. De sloot op de voorgrond loopt achter de kalkfabriek langs naar het water van de huidige Schwerinkade.

43. Het gebouwtje op deze foto heeft heel wat functies vervuld. Het werd oorspronkelijk gebouwd als brandspuitbergplaats voor de Vrijwillige Brandweer. In 1911 werd er de Gemeentewaag in ondergebracht, met als eerste waagmeester w.e. Voortman, die voor die tijd brievenbesteller was. In 1920 werd de waag wegens te weinig belangstelling door de gemeente afgestoten en tijdelijk verhuurd aan J. Beekenkamp: een vroege vorm van privatisering dus. In 1923 kwam definitief een einde aan het bestaan van de waag en werd het pandje verder gebruikt als werkplaats en opslagruimte, onder anderen door J.J. van der Berg, schilder en behanger. De foto werd gemaakt in 1939.

44. Sommige warmoeziers hielden er ook van om te experimenteren. Anth. van Spronsen had hiertoe op de hoek van de Nieuweweg (nu Margaretha van Hennebergweg) en de Houtweg (nu Kapelaan Meereboerweg) een stuk grond ingericht als proeftuin. Omstreeks 1910 was hij bezig met het kweken van lelies, zoals u op deze foto kunt zien. Het geheel was omgeven door een stenen muur. Het stuk daarvan dat u op de achtergrond ziet, liep langs de Houtweg. Daarachter kunt u de schelphopen van de kalkfabriek zien liggen.

45. In 1855 werd het reddingsstation Terheijde verplaatst naar Loosduinen (Kijkduin). In 1898 werd met de reddingsboot deelgenomen aan de optocht ter gelegenheid van de kroningsfeesten. Links ziet u schipper A. Persoon in de boot staan. De opname werd gemaakt bij de Kerkbrug en u ziet tevens de bergplaats voor de brandspuit. In 1904 werd het reddingsstation opgeheven.

46. Een fraaie luchtfoto, waarop we een mooi overzicht hebben met ten minste een nog bestaand vast punt: de "Gude Jan". Links boven ziet men de pastorie, terwijl ook de openbare school en de bebouwing bij de Kerkbrug, waaronder enkele diaconiehuisjes, duidelijk uitkomen. Links naast de kerk ziet men het oude rusthuis.

47. In "Loosduinen in oude ansichten deel3" werd een afbeelding opgenornen van het Nederlands Hervormd Rusthuis, zoals dat er uitzag in 1900. In 1909 werd het afgebroken en er kwarn een nieuw gebouw voor in de plaats. Hoewel deze kaart stamt uit de jaren vijftig, is hij toch historisch want in 1976 werd ook dit gebouw alweer gesloopt. De huidige nieuwbouw was toen al gedeeltelijk gereed en werd nadien voltooid.

Loosduinen. Groentenaanuoer voor de Veiling

48. Van beide veilingen werd in de loop der tijd een groot aantal ansichtkaarten uitgegeven. Op deze kaart uit 1930 ziet u de , .Cooperatieve Groentenveiling Loosduinen & Omstreken". De rechtstreekse aansluiting op de stoomtrambaan van de W.S.M., waarbij een wat ruimer emplacement was aangelegd, gaf grote voordelen. Via dit tramnet bestond er namelijk een directe verbinding met het spoorwegnet van de Nederlandse Spoorwegen. Dit bespaarde veel tijd, want nu konden de wagons op het veilingterrein geladen worden en kon de groente daarna rechtstreeks, zonder overladen, naar de woonplaatsen van de kopers worden vervoerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek